องค์การบริหารส่วนตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โครงการทหารพันธุ์ดีมณฑลทหารบก ที่ 38 ค่ายสุริยพงษ์ และ หน่วยงานอุทยานแห่งชาติขุนน่าน จัด“โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ประจำปีงบประมาณ 2567 ปล่อยปลามัน 1,000,000 ตัว

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2567 อ …

องค์การบริหารส่วนตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โครงการทหารพันธุ์ดีมณฑลทหารบก ที่ 38 ค่ายสุริยพงษ์ และ หน่วยงานอุทยานแห่งชาติขุนน่าน จัด“โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ประจำปีงบประมาณ 2567 ปล่อยปลามัน 1,000,000 ตัว Read More