มทร.ล้านนา น่าน ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า สำนักงานประมงจังหวัดน่าน และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดน่าน กรมประมง ลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมและดำเนินการต่อยอดในโครงการ “การท่องเที่ยวเชิงนิเวศในบริบทปลาสวยงามธรรมชาติเยี่ยมชมของดีอำเภอบ่อเกลือ ปรากฏการณ์ปลากอง ประจำปี 2567”

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2567 ณ อ …

มทร.ล้านนา น่าน ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลภูฟ้า สำนักงานประมงจังหวัดน่าน และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดน่าน กรมประมง ลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมและดำเนินการต่อยอดในโครงการ “การท่องเที่ยวเชิงนิเวศในบริบทปลาสวยงามธรรมชาติเยี่ยมชมของดีอำเภอบ่อเกลือ ปรากฏการณ์ปลากอง ประจำปี 2567” Read More