ข่าวประชาสัมพันธ์ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ฉบับวันที่ 1 มีนาคม 2567

งานมหกรรมบุญช้าง ครั้งที่ 17 และ เปิดปีท่องเที่ยว ปี 2024 ของแขวงไชยะบูลี

งานมหกรรมบุญช้าง แขวงไชยะบูลี จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และในปี 2024 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 12-18 กุมภาพันธ์ 2567 โดยปีนี้ มีความพิเศษเพิ่มขึ้น เนื่องจากเปิดปีท่องเที่ยว ปี 2024 ของแขวงไชยะบูลี ร่วมด้วย โดย บริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดงาน เป็นเงิน 60,000,000 กีบ (ประมาณ 280,000 บาท) เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการอนุรักษ์ช้างลาว,

ให้การสนับสนุนการจัดงานมหกรรมบุญช้าง และ ให้การสนับสนุนกิจกรรมเปิดปีท่องเที่ยวของแขวงไชยะบูลี ในปี 2024 นี้ ฝ่ายพัฒนาสังคม บริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด ได้จัดบูธแสดงสินค้ากสิกรรม และ หัตถกรรม ที่เป็นผลผลิตจากฝีมือชาวบ้าน บ้านนาแก่นคำ เมืองหงสา และ จากสมาชิกกลุ่มสหกรณ์ส่งเสริมกสิกรรม เมืองหงสา ภายในงานเหมือนเช่นทุกปี โดยในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ได้รับเกียรติสูงสุดจาก ท่าน ทองลุน สีสุลิด ประธานประเทศ แห่ง สปป. ลาว ในการเข้าเยี่ยมชมบูธแสดงสินค้าของ ไฟฟ้า หงสา โดยมีนายคทายุทธ์ ชูพูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และ พนักงานของบริษัทฯ

ให้การต้อนรับอย่างใกล้ชิด สำหรับพิธีเปิดงานมหกรรมบุญช้าง ในปี 2024 จัดให้มีขึ้น ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด นำโดย นายคทายุทธ์ ชูพูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด ได้เข้าร่วมในพิธีเปิด ณ บริเวณสนามหลวง แขวงไชยะบูลี ให้เกียรติเป็นประธานในการจัดงานโดย ท่าน พงสะหวัน สิดทะวง เจ้าแขวง แขวงไชยะบูลี ได้รับเกียรติจาก ท่าน ทองลุน สีสุลิด ประธานประเทศ แห่ง สปป. ลาว เป็นผู้ลั่นฆ้องในพิธีเปิดงาน มีคณะการนำระดับสูงของ สปป. ลาว,

คณะการนำแขวงไชยะบูลี, คณะการนำจากแขวงต่างๆ และ การนำของแต่ละเมือง ภายใน สปป.ลาว, เจ้าหน้าที่จากภาครัฐ, ภาคเอกชน, บริษัทฯ, นักธุรกิจ และประชาชน ทั้งภายในลาว และ ชาวต่างชาติ เข้าร่วมภายในงานอย่างคับคั่ง

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️

ข่าวที่ 2
คณะผู้บริหาร และ พนักงาน ไฟฟ้า หงสา ให้การต้อนรับ กรรมการสภาบริหาร บริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด และ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – ธุรกิจเหมือง บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ในการเข้าเยี่ยมชมโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา

ในระหว่าง วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2567 คณะผู้บริหาร และ พนักงาน นำโดย นายคทายุทธ์ ชูพูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด ให้การต้อนรับ นายสมชาย เสรีรัตน์ กรรมการสภาบริหาร บริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด และ นายสมศักดิ์ สิทธินามสุวรรณ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – ธุรกิจเหมือง บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) หรือ อดีตกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด พร้อมคณะ ในการเข้าเยี่ยมชมโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา

เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานของโครงการฯ ณ ปัจจุบัน ที่มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมระดับสากล ISO 14001:2015 และ การดำเนินงานที่มีความปลอดภัยสูงสุดตามมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ISO 45001:2018 โดยทางคณะฯ ได้มีการเข้าร่วมการประชุมกับคณะผู้บริหาร และพนักงาน และ ร่วมลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานของโครงการฯ ภายในบริเวณเหมืองถ่านหิน, บ้านจัดสรรโยกย้ายใหม่ บ้านกิ่วงิ้ว เมืองเงิน, ภายในบริเวณโรงไฟฟ้า และ อาคารหงคำไซยาคาร และได้มีโอกาสเข้าร่วมพิธีไหว้ศาลพระพรหม

และศาลพญานาค หน้าโรงไฟฟ้า ร่วมกับคณะผู้บริหาร และ พนักงานไฟฟ้า หงสา และ พนักงานบริษัทผู้รับเหมาภายในโครงการ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานให้กับผู้ปฏิบัติงานภายในโครงการฯ ทุกคน และ เพื่อความเป็นสิริมงคลของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา อีกด้วย

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️

ข่าวที่ 3
ไฟฟ้าหงสา เข้าร่วมกิจกรรม CHULA NAN RUNNING 2024(Cross country)”เติมขวด เติมฝัน เพื่อวันของน้อง”

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดยนายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ สำนักงานน่าน ได้เข้าร่วมกิจกรรม CHULA NAN RUNNING 2024(Cross country)”เติมขวด เติมฝัน เพื่อวันของข้อง”ณ ป่าทำมา (PATAMMA) ต.เมืองจัง อ.ภูเพียง จ.น่าน ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

และดำรงตำแหน่งนายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยมีวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งสนับสนุน “โครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทยของโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดน่าน ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” และ “สมทบทุนจัดซื้อขวดบรรจุน้ำนมแพะสำหรับนักเรียนที่ขาดแคลนในจังหวัดน่าน” พร้อมทั้งการนำรายได้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นำไปใช้ในกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ สาธารณะกุศลของจุฬาและของจังหวัดน่าน

รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีของคนในจังหวัดน่านและบุคคลทั่วไป
เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เกิดประโยชน์ต่อต่อสาธารณะ ทางบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด จึงได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 20,000 บาท ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️

ข่าวที่ 4
ไฟฟ้าหงสา เข้าร่วมกิจกรรมการมอบทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดน่าน ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567
บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดย นายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยทีมงานฝ่ายองค์กรสัมพันธ์สำนักงานน่าน เข้าร่วมกิจกรรมการมอบทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดน่าน ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน โดยมีนายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยนางเหมือนใจ วงศ์ใหญ่ ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดน่าน

ได้มอบทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ประจำปี 2567 ด้วยสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ได้เล็งเห็นความสำคัญเกี่ยวกับการศึกษาของครอบครัวบุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จึงได้กำหนดให้มีการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานของส่วนราชการ หรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จังหวัดน่าน โดยจัดสรรเงินให้แม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ทุกจังหวัด จังหวัดละ 30,000 บาท โดยในปีนี้ ได้มีการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดน่าน

ตามหลักเกณฑ์ ประจำปี 2567 ในปีนี้ มีนักเรียนและนักศึกษาที่เผ่านเกณฑ์การคัดเลือกได้รับทุนการศึกษาทั้งหมด จำนวน 42 ทุน ในการมอบทุนครั้งนี้ มีหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาคเอกชน ที่เป็นผู้ร่วมสนับสนุนสมทบทุนการศึกษา มาร่วมงานมาเป็นสักขีพยานและร่วมยินดีจำนวนมาก และบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 20,000 บาท สมทบทุนการศึกษา ในครั้งนี้ด้วย