ล็อคเป้า จองคิวมางาน เทศกาลคนปลูกกาแฟน่าน “Nan Coffee Farmer’s Fest 2024”ชิม Cupping & Drip สุดยอดเมล็ดกาแฟ

🎯ล็อคเป้า จองคิวมางาน
เทศกาลคนปลูกกาแฟน่าน “Nan Coffee Farmer’s Fest 2024”
☕️ชิม Cupping & Drip สุดยอดเมล็ดกาแฟ 🙋🏻‍♂️พบฅนกาแฟ..เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่อง