ไฟฟ้าหงสา เข้าร่วมพิธีสรงน้ำและสูมาการวะรดน้ำดำหัวขอพรจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านและรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เนื่องในประเพณีสงกรานต์ (ปีใหม่เมือง) ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567
บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดย นายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ สำนักงานน่าน เข้าร่วมพิธีสรงน้ำและสูมาการวะรดน้ำดำหัวขอพรจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านและรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

เนื่องในประเพณีสงกรานต์ (ปีใหม่เมือง) ประจำปี 2567 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับ นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วย นางเหมือนใจ วงศ์ใหญ่ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน นายนิวัฒน์ งามธุระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วย นางสุภาสินี งามธุระ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน นายเทวา ปัญญาบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และนายประจักร์ ไชยกิจ ปลัดจังหวัดน่าน

โดยมีหน่วยงานจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาคเอกชน บริษัท ห้างร้าน พ่อค้า ประชาชน ในจังหวัดน่าน เข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง และในโอกาสสำคัญนี้ นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

ได้กล่าวขอบคุณมายัง ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด และได้อวยพรให้ทุกคนมีความสุข ความเจริญรุ่งเรือง สุขภาพแข็งแรง และปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง เพื่อร่วมกันพัฒนาจังหวัดน่าน ให้ก้าวหน้าต่อไป โดยบรรยากาศภายในงาน เป็นไปด้วยความคึกคักสนุกสนานและเป็นกันเอง

 

#ไฟฟ้าหงสา #รดน้ำดำหัวขอพร
#ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน #รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน #จังหวัดน่าน
#ประเพณีสงกรานต์