ข่าวประชาสัมพันธ์ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ฉบับวันที่ 16 เมษายน 2567

ทำบุญโรงไฟฟ้า ประจำปี 2024

ในวันที่ 4 เมษายน 2567 บริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด จัดให้มีงานทำบุญโรงไฟฟ้า ประจำปี 2024 ณ บริเวณหน้าโรงไฟฟ้า และ ภายในอาคาร O&M โดยการเป็นประธานของ นายคทายุทธ์ ชูพูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด ในงานมีคณะผู้บริหาร และพนักงาน จากบริษัทภายในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา

เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ในปี 2024 นี้ บริษัทฯ ได้ทำการนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดต่างๆ ภายในเมืองหงสา เข้าร่วมในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา โดยได้จัดให้มีการไหว้หว้ศาลพระพรหม และ ศาลตายาย สำนักงานโพนจัน, ไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ สำนักงาน พูไฟ, ไหว้ศาลพระพรหม, ศาล พญานาค หน้าโรงไฟฟ้า, ไหว้เจ้าที่เจ้าทาง และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำพื้นที่โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา

ตามลำดับช่วงเวลาของกำหนดการ บริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด จัดให้มีการทำบุญโรงไฟฟ้าเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความเคารพสักการะต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโครงการฯ, เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน ให้กับพนักงานทุกคนภายในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️

ข่าวที่ 2
คณะผู้บริหาร บริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด ร่วมแสดงความยินดีกับ เลขาพรรคเมือง เจ้าเมือง เมืองหงสา ท่านใหม่ และ ร่วมอวยพรปีใหม่ ปี 2024

ในวันที่ 1 เมษายน 2567 นายคทายุทธ์ ชูพูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด พร้อมคณะผู้บริหารบริษัทฯ เข้าพบ ท่าน พอนสะหวัน ไชสมพัน เลขาพรรคเมือง เจ้าเมือง เมืองหงสา ณ ห้องว่าการปกครองเมือง เมืองหงสา

เพื่อร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งเลขาพรรคเมือง เจ้าเมือง เมืองหงสา และ อวยพรปีใหม่ ปี 2024 พร้อมถือโอกาสสำคัญนี้ กล่าวรายงานถึงความก้าวหน้าของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสาในปัจจุบันให้ได้รับทราบ

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️
ข่าวที่ 3
ไฟฟ้าหงสา ลงพื้นที่ร่วมกับ ชมรมนิสิตจุฬาฯ 2508 เพื่อติดตามกิจกรรมการสร้างฝายกักเก็บน้ำ เพื่อทำเป็นแหล่งเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำและปล่อยคืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ณ ลำน้ำห้วยหาด บ้านห้วยหาด ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567
บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดยนายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ สำนักงานน่าน ลงพื้นที่ร่วมกับชมรมนิสิตจุฬาฯ 2508 นำโดย ผศ.(พิเศษ)ปรีชา วุฒิการณ์ ประธานกลุ่มรักป่าต้นน้ำ เพื่อติดตามเพื่อติดตามกิจกรรมการสร้างฝายกักเก็บน้ำ เพื่อทำเป็นแหล่งเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำและปล่อยคืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ณ ลำน้ำห้วยหาด บ้านห้วยหาด ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน

โดยกิจกรรมการสร้างฝายกักเก็บน้ำ ได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชน นำโดยนางนัยนา ฑีฆาวงค์ ผู้ใหญ่บ้านห้วยหาด พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสาบ้านห้วยหาด และนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้ร่วมแรงร่วมใจกัน ในกิจกรรมการสร้างฝายกักเก็บน้ำ จนสำเร็จ พร้อมกันนี้ ทางคณะฯ ได้เยี่ยมชมกิจกรรมของ

นักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ที่ใช้ชุมชนเป็นห้องเรียน เพื่ออนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์น้ำภูเขา (ปลาหลายสายพันธุ์ ปูภูเขา กบภูเขา และหอย) เป็นรักษาสมดุลทางธรรมชาติ เป็นห่วงโซ่อาหารในระบบนิเวศ สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้อยู่คู่กับป่าต้นน้ำตลอดไป พร้อมทั้งเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่จังหวัดน่าน สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจ ได้เข้ามาศึกษาดูงาน ได้อีกทางหนึ่งด้วย