ข่าวประชาสัมพันธ์ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ฉบับวันที่ 2 พฤษภาคม 2567

ไฟฟ้า หงสา จัดกิจกรรมไหว้ศาลกับคณะผู้บริหาร และกิจกรรมรดน้ำดำหัวคณะผู้บริหาร เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พวกเราครอบครัวไฟฟ้าหงสา เนื่องในวันสงกรานต์ (วันปีใหม่ลาว-ไทย) ปี 2024

ในวันที่ 19 เมษายน 2567 สายงานทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด จัดกิจกรรมไหว้ศาลกับคณะผู้บริหาร และกิจกรรมรดน้ำดำหัวคณะผู้บริหาร เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พวกเราครอบครัวไฟฟ้าหงสา เนื่องในวันสงกรานต์ (วันปีใหม่ลาว-ไทย) ปี 2024 โดยการเป็นประธานของ นายคทายุทธ์ ชูพูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด

กิจกรรมแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงเช้า เวลา 07:19 น. – 08:09 น. กิจกรรมไหว้ศาลกับคณะผู้บริหารฯ ณ ศาลตายาย และศาลพระภูมิเจ้าที่ สำนักงานพูไฟ, ศาลพระพรหม และ องค์พญานาคราช หน้าโรงไฟฟ้า และ ศาลพระพรหม และ ศาลตายาย หน้าสำนักงานโพนจัน และ ในช่วงบ่าย เวลา 15:00 น. – 17:00 น. เข้าสู่กิจกรรมรดน้ำดำหัวคณะผู้บริหารของบริษัทฯ

เพื่อรับศีลรับพรปีใหม่ เนื่องในวันสงกรานต์ (วันปีใหม่ลาว-ไทย) ในปี 2024 ร่วมกัน กิจกรรมไหว้ศาลกับคณะผู้บริหาร และกิจกรรมรดน้ำดำหัวคณะผู้บริหาร เป็นกิจกรรมที่บริษัทฯ จัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปี ได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่น

และเป็นกันเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวลาว และ ชาวไทย ที่มีความสอดคล้องกับค่านิยมขององค์กร “CARE” ที่พวกเราครอบครัวไฟฟ้าหงสาทุกคน มีความสามัคคี และมีความห่วงใยซึ่งกันและกัน ทำให้สามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ อย่างสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดีเสมอมา

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️

ข่าวที่ 2
ไฟฟ้า หงสา เข้าร่วมพิธีสรงน้ำและสูมาการวะรดน้ำดำหัวขอพรจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านและรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เนื่องในประเพณีสงกรานต์ (ปีใหม่เมือง) ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567
บริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด นำโดย นายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ สำนักงานน่าน เข้าร่วมพิธีสรงน้ำและสูมาการวะรดน้ำดำหัวขอพรจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านและรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เนื่องในประเพณีสงกรานต์ (ปีใหม่เมือง) ประจำปี 2567

ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับ นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วย นางเหมือนใจ วงศ์ใหญ่ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน นายนิวัฒน์ งามธุระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วย นางสุภาสินี งามธุระ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน นายเทวา ปัญญาบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และนายประจักร์ ไชยกิจ ปลัดจังหวัดน่าน โดยมีหน่วยงานจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาคเอกชน บริษัท ห้างร้าน พ่อค้า ประชาชน ในจังหวัดน่าน เข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง

และในโอกาสสำคัญนี้ นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้กล่าวขอบคุณมายัง ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด และได้อวยพรให้ทุกคนมีความสุข ความเจริญรุ่งเรือง

สุขภาพแข็งแรง และปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง เพื่อร่วมกันพัฒนาจังหวัดน่าน ให้ก้าวหน้าต่อไป โดยบรรยากาศภายในงาน เป็นไปด้วยความคึกคักสนุกสนานและเป็นกันเอง

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️

ข่าวที่ 3
ไฟฟ้า หงสา ร่วมวางพวงหรีดเพื่อเคารพศพ และร่วมทำบุญงานบำเพ็ญกุศลศพ นายศฎาวุฒิ ฑีฆาวงค์ บุตรชายของนางนัยนา ฑีฆาวงค์ ผู้ใหญ่บ้านหลักลาย ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2567 บริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด นำโดย นายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ พร้อมคณะ เป็นผู้แทนบริษัทฯ ร่วมวางพวงหรีดเพื่อเคารพศพ และร่วมทำบุญงานบำเพ็ญกุศลศพ

นายศฎาวุฒิ ฑีฆาวงค์ อายุ 33 ปี บุตรชายของ นางนัยนา ฑีฆาวงค์ ผู้ใหญ่บ้านหลักลาย ณ บ้านเลขที่ 16 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยหาด ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน