ข่าวประชาสัมพันธ์ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ฉบับวันที่ 16 มีนาคม 2567

รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และ คณะจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เข้าเยี่ยมชมโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2567 นายวิสูตร สิทธิกัน รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการโรงไฟฟ้า บริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ นายเทวา ปัญญาบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และ คณะจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จำนวน 40 ท่าน นำโดย นายพิชยะ ชนยุทธ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายสำรวจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ในการเข้าเยี่ยมชมโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา ลาว ณ อาคารหงคำไชยาคาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงการดำเนินการผลิต และส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

โดยเน้นการสร้างความเข้าใจในการผลิตกระแสไฟฟ้า และ งานระบบสายส่ง ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในพื้นที่ จังหวัดน่าน จังหวัดแพร่ และ จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่รับซื้อไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา เมืองหงสา แขวงไชยะบูลี แห่ง สปป. ลาว

🔹️🔹️🔹️🔹️🔹️🔹️🔹️🔹️🔹️🔹️

ข่าวที่ 2
ไฟฟ้าหงสา เข้าร่วมกิจกรรม “วันนักข่าว” ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567 บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดย นายยุทธนา จุฬพันธ์ทอง ผู้อำนวยการสายงานกิจการองค์กร และนายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยทีมงานฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ สำนักงานน่าน ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับคณะสื่อมวลชนจังหวัดน่าน เนื่องใน “วันนักข่าว” ประจำปี 2567 โดยได้มีการจัดกิจกรรมขึ้น ในวันที่ 5 มีนาคม ของทุกปี ในส่วนของคณะสื่อมวลชนจังหวัดน่าน ประกอบไปด้วย สมาคมสื่อมวลชนภาคเหนือ และชมรมนักข่าวน่าน นำโดย นายสิงหเดช สุคนธวารินทร์ ประธานที่ปรึกษาสมาคมสื่อมวลชนภาคเหนือ,สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน

นำโดย นายบุญยงค์ สดสอาด นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน, สมาพันธ์สื่อสารมวลชนจังหวัดน่าน นำโดย นายสมชาย จิณาเกตุ ประธานสมาพันธ์สื่อสารมวลชนจังหวัดน่าน และชมรมนักข่าวน่าน นำโดย นายอภิศักดิ์ นิธิพงษ์พานทอง ประธานชมรมนักข่าวน่านเป็นผู้นำที่ได้จัดกิจกรรมขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1)ทำบุญถวายสังฆทาน เพื่อความเป็นสิริมงคลและอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่พี่น้องสื่อมวลชนที่ล่วงลับไปแล้ว

2)เพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่ขาดโอกาสในพื้นที่จังหวัดน่าน 3)เพื่อพบปะสังสรรค์ สร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างสื่อมวลชนของจังหวัดน่าน ทุกแขนง รวมถึงกระชับความสัมพันธ์อันดี ระหว่างสื่อมวลชนของจังหวัดน่าน กับภาคีเครือข่ายต่างๆ ซึ่งกิจกรรมเนื่องใน “วันนักข่าว” ประจำปี 2567 ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมกิจกรรมจากหลายภาคส่วน ได้แก่
ผู้บริหารของจังหวัดน่าน หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน หน่วยงานภาคประชาชน และภาคีเครือข่ายต่างๆ มาร่วมกิจกรรมกันอย่างคับคั่ง และทางบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณ ในการจัดกิจกรรม ในครั้งนี้ด้วย