ไฟฟ้าหงสา เข้าร่วมกิจกรรม CHULA NAN RUNNING 2024(Cross country)”เติมขวด เติมฝัน เพื่อวันของน้อง”

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดยนายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ สำนักงานน่าน ได้เข้าร่วมกิจกรรม CHULA NAN RUNNING 2024(Cross country)”เติมขวด เติมฝัน เพื่อวันของข้อง”ณ ป่าทำมา (PATAMMA) ต.เมืองจัง อ.ภูเพียง จ.น่าน

ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านและดำรงตำแหน่งนายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยมีวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งสนับสนุน

“โครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทยของโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดน่าน ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” และ “สมทบทุนจัดซื้อขวดบรรจุน้ำนมแพะสำหรับนักเรียนที่ขาดแคลนในจังหวัดน่าน”

พร้อมทั้งการนำรายได้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นำไปใช้ในกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ สาธารณะกุศลของจุฬาและของจังหวัดน่าน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีของคนในจังหวัดน่านและบุคคลทั่วไป

เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เกิดประโยชน์ต่อต่อสาธารณะ ทางบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด จึงได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณจำนวน 20,000 บาท ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

 

#ไฟฟ้าหงสา #เติมขวดเติมฝันเพื่อวันของน้อง #ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน #น่านนิวส์ #หนังสือพิมพ์น่านนิวส์ #ข่าวน่าน #กิจกรรมCHULA #NAN #RUNNING 2024 (Cross country)