ไฟฟ้าหงสา เข้าร่วมกิจกรรมการมอบทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดน่าน ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567
บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดย นายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยทีมงานฝ่ายองค์กรสัมพันธ์สำนักงานน่าน เข้าร่วมกิจกรรมการมอบทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดน่าน ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน

โดยมีนายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยนางเหมือนใจ วงศ์ใหญ่ ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดน่าน


ได้มอบทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ประจำปี 2567 ด้วยสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ได้เล็งเห็นความสำคัญเกี่ยวกับการศึกษาของครอบครัวบุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จึงได้กำหนดให้มีการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานของส่วนราชการ หรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จังหวัดน่าน

โดยจัดสรรเงินให้แม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ทุกจังหวัด จังหวัดละ 30,000 บาทโดยในปีนี้ ได้มีการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดน่าน ตามหลักเกณฑ์ ประจำปี 2567 ในปีนี้

มีนักเรียนและนักศึกษาที่เผ่านเกณฑ์การคัดเลือกได้รับทุนการศึกษาทั้งหมด จำนวน 42 ทุน ในการมอบทุนครั้งนี้ มีหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาคเอกชน ที่เป็นผู้ร่วมสนับสนุนสมทบทุนการศึกษา มาร่วมงานมาเป็นสักขีพยานและร่วมยินดีจำนวนมาก

และบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณจำนวน 20,000 บาท สมทบทุนการศึกษาด้วยในครั้งนี้ด้วย

#ไฟฟ้าหงสา #มอบทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย #จังหวัดน่าน #ประจำปี2567
#น่านนิวส์ #หนังสือพิมพ์น่านนิวส์ #ข่าวน่าน #ข่าวประชาสัมพันธ์