ข่าวประชาสัมพันธ์ บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด ฉบับวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

พิธีมอบอากรกำไร ประจำปี 2023 ณ กรมส่วยสาอากร นครหลวงเวียงจันทน์

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 นายคทายุทธ์ ชูพูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด พร้อมคณะ เข้ามอบอากรกำไร ประจำปี 2023 ให้กับรัฐบาล แห่ง สปป. ลาว เป็นเงินจำนวน 16,584,769.85 ดอลลาร์สหรัฐ และ 563,882,175.04 บาท โดยกรมส่วยสาอากรเป็นตัวแทนในการรับมอบ ณ กรมส่วยสาอากร นครหลวงเวียงจันทน์

พร้อมถือโอกาสสำคัญนี้ อวยพรปีใหม่ ปี 2024 แด่ ท่านทำมะลด ราชะพน และ ท่านคำพัน พันทุลัก รองหัวหน้ากรมส่วยสาอากร และ ได้รายงานถึงความก้าวหน้าของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา เมืองหงสา ในปัจจุบัน ให้ได้รับทราบ

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️

ข่าวที่ 2
ไฟฟ้า หงสา เข้าร่วมกองประชุมรายงานสภาพการดำเนินงานจัดสรร โยกย้ายบ้านใหม่ บ้านกิ่วงิ้ว เมืองเงิน แขวงไชยะบูลี ในระยะผ่านมา

ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 นายคทายุทธ์ ชูพูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และ พนักงานบริษัทที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกองประชุมรายงานสภาพการดำเนินงานจัดสรร โยกย้ายบ้านใหม่ บ้านกิ่วงิ้ว เมืองเงิน แขวงไชยะบูลี ในระยะผ่านมา ได้รับเกียรติเข้าร่วมเป็นประธานกองประชุมโดย ท่านพงสะหวัน สิดทะวง เจ้าแขวง แขวงไชยะบูลี มี ท่านทะวีสัก ไชยะวง เจ้าเมือง เมืองเงิน, การนำเมือง, การนำบ้าน, เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง, พนักงาน บริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด และ ประชาชนบ้านกิ่วงิ้ว เข้าร่วมกองประชุมอย่างพร้อมเพรียง วัตถุประสงค์ของการจัดกองประชุมในครั้งนี้ เพื่อการรายงานถึงสภาพการดำเนินงานจัดสรร โยกย้ายบ้านใหม่ บ้านกิ่วงิ้ว เมืองเงิน แขวงไชยะบูลี ในระยะผ่านมา ให้ท่านเจ้าแขวงฯ และคณะทำงาน ได้รับทราบ โดยในระยะผ่านมา บริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด

ได้ให้การสนับสนุนเครื่องอุปโภค บริโภค ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตให้กับประชาชนบ้านกิ่วงิ้ว ที่ได้ระบุไว้ตามสัญญาสัมปทาน, ได้มีการลงพื้นที่สำรวจ และ ก่อสร้างเส้นทางสำเร็จ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้เข้าถึงพื้นที่

ที่เป็นที่ดินทำกินเพื่อสร้างผลผลิตทางการเกษตร, มีการจัดสรรเขตพื้นที่สำหรับการเลี้ยงสัตว์ให้ประชาชนในพื้นที่อย่างเหมาะสม, มีการจัดสรรที่ดินเพื่อการสร้างผลผลิตทางการเกษตรให้กับประชาชน, จัดให้มีแผนการดำเนินงานฟื้นฟู และ พัฒนาอาชีพให้กับประชาชน ตลอดถึง การช่วยแก้ไขปัญหา อุปสรรค และ ข้อยุ่งยากต่างๆ ให้กับประชาชน อย่างต่อเนื่อง

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️

ข่าวที่ 3
ไฟฟ้าหงสา ร่วมวางพวงหรีดเพื่อเคารพศพ และร่วมทำบุญงานบำเพ็ญกุศลศพ บิดาของ นายนิคม อุทุมพร ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567 บริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด นำโดย นายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ พร้อมคณะ เป็นผู้แทนบริษัทฯ

ร่วมวางพวงหรีดเพื่อเคารพศพ และร่วมทำบุญงานบำเพ็ญกุศลศพ คุณพ่อนพวงค์ อุทุมพร อายุ 69 ปี บิดาของ นายนิคม อุทุมพร ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ณ วัดบ้านร้อง ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️

ข่าวที่ 4
ไฟฟ้าหงสา เข้าร่วมกิจกรรม พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยประจำกองและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษารักษาดินแดน ครบรอบ 70 ปี ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567
บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดยนายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ สำนักงานน่าน ได้เข้าร่วมกิจกรรม พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยประจำกองและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษารักษาดินแดน ครบรอบ 70 ปี ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดน่าน ได้รับเกียรติจาก นายกองเอก ชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ในฐานะผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี

โดยมี นายกองโท ประจักร์ ไชยกิจ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดน่าน เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยภายในงานมีกิจกรรมพิธีสงฆ์ การอัญเชิญธงกองอาสารักษาดินแดน พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยประจำกอง การอ่านสารผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน พิธีเดินสวนสนาม และการมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิอาสารักษาดินแดน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ให้แก่บุตรของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จำนวน 8 ราย

ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาคเอกชน หน่วยงานภาคประชาชน และเจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดนทุกอำเภอของจังหวัดน่าน มาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง โดยกิจกรรม พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยประจำกองและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษารักษาดินแดน ครบรอบ 70 ปี ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดน่าน ในครั้งนี้ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 20,000 บาท

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️

ข่าวที่ 5
ไฟฟ้าหงสา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสมาคมสื่อมวลชนภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุม สำนักงานด้านความยั่งยืนและพัฒนาชุมชน จังหวัดน่าน เครือเจริญโภคภัณฑ์

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567
บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด โดยนายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน ในฐานะที่ปรึกษาสมาคมสื่อมวลชนภาคเหนือ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสมาคมสื่อมวลชนภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุม สำนักงานด้านความยั่งยืนและพัฒนาชุมชน จังหวัดน่าน เครือเจริญโภคภัณฑ์

โดยการประชุมในครั้งนี้มีสาระสำคัญ คือการแต่งตั้งกรรมการชุดใหม่ เพื่อแทนคณะกรรมการชุดเก่าที่หมดวาระไป โดยคณะกรรมการสมาคมสื่อมวลชนภาคเหนือ มีหน้าที่ นำพาองค์กร ก้าวไปในทิศทางที่ถูกต้อง และเที่ยงธรรม ตามข้อบังคับของสมาคมในกรอบของจรรยาบรรณที่ได้บัญญัติไว้ พร้อมกันนี้

นายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ได้รับเกียรติให้ทำหน้าที่ ที่ปรึกษาสมาคมสื่อมวลชนภาคเหนือ ต่อไป โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความเป็นกันเอง