คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดน่าน มอบสิ่งของให้กับตำรวจภูธรจังหวัดน่าน และสถานีตำรวจภูธรเมืองน่าน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกภาคส่วนที่ประจำจุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2566
คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดน่าน ได้มอบสิ่งของ ได้แก่ เครื่องดื่มชูกำลัง น้ำดื่ม กาแฟ ขนม บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป อาหารสำเร็จรูป และยาสามัญประจำบ้าน ให้กับตำรวจภูธรจังหวัดน่าน โดยมี พลตำรวจตรี ดเรศ กัลยา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดน่าน พร้อมคณะฯ เป็นผู้รับมอบ ณ หน้าอาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดน่าน

และมอบให้กับสถานีตำรวจภูธรเมืองน่าน โดยมี พันตำรวจเอก ชาตรี หทยวัฒน์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองน่าน พร้อมคณะฯ เป็นผู้รับมอบ ณ หน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองน่าน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกภาคส่วนที่ประจำจุดบริการประชาชน และสำหรับไว้บริการประชาชน

ผู้แวะพักตามจุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2567 ในช่วงระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2566 ถึง วันที่ 3 มกราคม 2567 โดยทางตำรวจภูธรจังหวัดน่าน จะได้นำสิ่งของที่ได้รับมอบ นำไปแจกจ่ายให้กับจุดตรวจบูรณาการ ในจังหวัดน่าน จำนวน 30 จุดตรวจ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2567 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ประชาชนใช้รถใช้ถนนเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวมากกว่าในช่วงเวลาปกติ โดยทางจังหวัดน่านร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดน่าน

ได้กำหนดจุดตรวจบูรณาการ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขและลดอุบัติเหตุ ตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2567 เพื่อให้ประชาชนที่ใช้รถใช้ถนน มีความอุ่นใจ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มากขึ้น

ทั้งนี้ ในส่วนของ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด มีนายสรรเพชญ์ ปุละ เป็นผู้แทนของบริษัทฯ และเป็นคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดน่าน ได้เข้าร่วมการรับมอบสิ่งของ ในครั้งนี้ด้วย