ข่าวประชาสัมพันธ์ บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด ฉบับวันที่ 30 ธันวาคม 2566

กิจกรรมไหว้ศาลพระพรหม องค์พญานาค และ พระภูมิเจ้าที่ ร่วมกับ MD และ คณะผู้บริหาร เนื่องในงานเปิดกิจกรรมซ่อมบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า หน่วยผลิตที่ 3 ประจำปี 2023 (ME – Unit 3)

ในวันที่ 21 ธันวาคม 2566 นายคทายุทธ์ ชูพูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด, คณะผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และบริษัทผู้รับเหมาในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา เข้าร่วมพิธีไหว้ศาลพระพรหม องค์พญานาค และ พระภูมิเจ้าที่ ณ ศาลพระพรหม และศาลพญานาค หน้าโรงไฟฟ้า

และ บริเวณลานข้าง โรงไฟฟ้า หน่วยผลิตที่ 3โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลต่อพนักงานทุกคนที่ปฏิบัติงานอยู่ภายในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา, เป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานภายในโครงการฯ ได้แสดงความเคารพสักการะบูชาต่อเจ้าที่เจ้าทางประจำโรงไฟฟ้า

และ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานทุกคนในการดำเนินงานซ่อมบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า หน่วยผลิตที่ 3 ประจำปี 2023 หรือ Major Overhaul Extension (ME) ในระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2023 – วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2024 ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี และมีความปลอดภัยสูงสุด

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️

ข่าวที่ 2
ไฟฟ้าหงสา ดำเนินงานตรวจสอบ และบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า ประจำปี 2023 ทั้ง 3 หน่วยผลิต เพื่อความมั่นคงทางพลังงาน ของ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรไทย

บริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด (Hongsa Power Company Limited) ดำเนินธุรกิจผลิตพลังงานไฟฟ้า มีผู้ถือหุ้น 3 ราย ได้แก่ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ราชกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดย บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด, และรัฐวิสาหกิจถือหุ้นลาว มีกำลังการผลิตรวมทั้งสิ้น 1,878 เมกะวัตต์ ภายใต้ชื่อที่เรียกกันทั่วไปว่า “โรงไฟฟ้าหงสา” ตั้งอยู่ที่เมืองหงสา แขวงไชยะบูลี, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)
ในปี 2023 นี้ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ได้ดำเนินงานตรวจสอบ และบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า
ประจำปี 2023 ทั้ง 3 หน่วยผลิต โดยเป็นไปตามแผนงานและวัตถุประสงค์ที่วางไว้ สำหรับแผนการดำเนินงานตรวจสอบ และ บำรุงรักษา มีรายละเอียดดังนี้


•โรงไฟฟ้าหน่วยผลิตที่ 1: ตรวจสอบ และ บำรุงรักษา ประจำปี ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม – 20 กันยายน 2023
•โรงไฟฟ้าหน่วยผลิตที่ 2: ตรวจสอบ และ บำรุงรักษา ประจำปี
ระหว่างวันที่ 8 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2023
•โรงไฟฟ้าหน่วยผลิตที่ 3: ตรวจสอบ และ บำรุงรักษา ประจำปี
ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2023 – 16 กุมภาพันธ์ 2024
อย่างไรก็ตาม สำหรับการดำเนินการตรวจสอบ และบำรุงรักษาประจำปี เป็นการดำเนินงานที่มีความสำคัญอย่างมาก จำเป็นต้องอาศัยผู้ชำนาญการจากประเทศไทย เข้ามาปฏิบัติงานภายในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา จำนวนกว่า 1,000 คน โดยผู้ปฏิบัติงานภายในโรงไฟฟ้าทุกคนจะต้องปฏิบัติตามกฎ และมาตรการต่างๆ ที่บริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลด้านสิ่งแวดล้อมสากลหรือ ISO 14001 เวอร์ชั่น 2015 และ มาตรฐานการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือ ISO 45001 เวอร์ชั่น 2018 ที่บริษัทฯ ได้รับการรับรองไปเป็นที่เรียบร้อย

ทั้งนี้ การบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าคือการตรวจความพร้อมของอุปกรณ์ ตามระยะเวลาที่ผู้ผลิตได้กำหนดไว้ เพื่อให้โรงไฟฟ้ามีความพร้อมในการเดินเครื่อง และมีประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าสูงสุด โดยจะมีการตรวจความพร้อมเป็นประจำทุกปี ถือได้ว่า เป็นงานที่สำคัญอย่างยิ่งในการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อเสริมสร้างสเถียรภาพทางด้านพลังงานให้กับ สปป.ลาว และราชอาณาจักรไทย ตามวิสัยทัศน์ของ บริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด นั่นคือ การเป็น ”ผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้าที่ดีที่สุดใน สปป. ลาว ด้วยการดำเนินงานที่ดีเลิศ นำความสุขมาสู่ทุกคน” พร้อมทั้ง ตอกย้ำการเป็น Green factory แห่งแรกของ สปป.ลาว จากกรมอุตสาหกรรมและหัตถกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า แห่ง สปป.ลาว อีกด้วย ข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถติดตามได้ที่ เวปไซด์ www.hongsapower.com

🔹️🔹️🔹️🔹️🔹️🔹️🔹️🔹️🔹️🔹️🔹️

ข่าวที่ 3
ไฟฟ้าหงสา ร่วมวางพวงหรีดเพื่อเคารพศพ และร่วมทำบุญงานบำเพ็ญกุศลศพ บิดาของ นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2023 บริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด นำโดย นายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน ฝ่ายสื่อสารองค์กร พร้อมคณะ เป็นผู้แทนบริษัทฯ ร่วมวางพวงหรีดเพื่อเคารพศพ

และร่วมทำบุญงานบำเพ็ญกุศลศพ คุณพ่อใจ ศรีแก้ว อายุ 92 ปี บิดาของ นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ณ วัดนาสา ตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️

ข่าวที่ 4
ไฟฟ้าหงสา จัดกิจกรรม “Nan Thank Press 2023” เพื่อแสดงความขอบคุณคณะสื่อมวลชนจังหวัดน่าน

บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด จัดกิจกรรม “Nan Thank Press 2023” ขึ้น ในระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการนำพาคณะสื่อมวลชนจังหวัดน่าน เข้าทัศนศึกษาดูงานการดำเนินงานของบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด พร้อมทั้งศึกษาเส้นทางเศรษฐกิจสายใหม่ และการท่องเที่ยว น่าน-หงสา-หลวงพระบาง

โดยในวันที่ 20 ธันวาคม 2566 นายยุทธนา จุฬพันธ์ทอง ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด พร้อมคณะ ให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนจังหวัดน่าน ณ อาคารหงคำไซยาคาร โดยมีการพบปะพร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลเพื่อให้ทราบถึงการดำเนินงานของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสาในด้านต่างๆที่สำคัญ ได้แก่ การปฏิบัติการโรงไฟฟ้า, การบริหารงานเหมืองถ่านหินลิกไนต์, การพัฒนาสังคม, การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ที่มีประสิทธิภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ตามมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมระดับสากล ISO 14001: 2015 และ การดำเนินงานที่มีความปลอดภัยสูงสุดตามมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ISO 45001: 2018 หลังจากนั้น ทางคณะฯได้เดินทางต่อไปยังแขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว เพื่อศึกษาเส้นทางเศรษฐกิจสายใหม่ และการท่องเที่ยว น่าน-หงสา-หลวงพระบาง โดยในช่วงเย็นของวันที่ 21 ธันวาคม 2566 นายคทายุทธ์ ชูพูล กรรมการผู้จัดการบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ได้ให้เกียรติเดินทางไปยังแขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว เพื่อพบปะกับคณะสื่อมวลชนจังหวัดน่าน ร่วมกับทีมงานฝ่ายสื่อสารองค์กร ในงานพิธีบายศรีสู่ขวัญ และรับประทานอาหารมื้อค่ำร่วมกันกับคณะสื่อมวลชนจังหวัดน่าน

โดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง ท่ามกลางความประทับใจของทั้งสองฝ่าย สำหรับการจัดกิจกรรม “Nan Thank Press 2023” เป็นกิจกรรมที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานน่าน จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี และกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น ระหว่าง บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด กับสื่อมวลชนจังหวัดน่าน อีกทั้ง เป็นการถือโอกาสแสดงความขอบคุณมายังคณะสื่อมวลชนจังหวัดน่าน ที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการไฟฟ้าหงสา ด้วยดีเสมอมา

🔹️🔹️🔹️🔹️🔹️🔹️🔹️🔹️🔹️🔹️🔹️🔹️

ข่าวที่ 5
ไฟฟ้าหงสา เข้าพบคุณชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดน่านและเข้าบ้านพักในจวนผู้ว่าราชการน่าน

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566 บริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด นำโดย นายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน ฝ่ายสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยทีมงาน เป็นผู้แทนของบริษัทฯ เข้าพบ นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมเดินทางเข้าบ้านพักในจวนผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️

ข่าวที่ 6
คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดน่าน มอบสิ่งของให้กับตำรวจภูธรจังหวัดน่าน และสถานีตำรวจภูธรเมืองน่าน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกภาคส่วนที่ประจำจุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2567 ในช่วง ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2566 ถึง วันที่ 3 มกราคม 2567

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2566
คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดน่าน ได้มอบสิ่งของ ได้แก่ เครื่องดื่มชูกำลัง น้ำดื่ม กาแฟ ขนม บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป อาหารสำเร็จรูป และยาสามัญประจำบ้าน ให้กับตำรวจภูธรจังหวัดน่าน โดยมี พลตำรวจตรี ดเรศ กัลยา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดน่าน พร้อมคณะฯ เป็นผู้รับมอบ

ณ หน้าอาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดน่าน และมอบให้กับสถานีตำรวจภูธรเมืองน่าน โดยมี พันตำรวจเอก ชาตรี ชาตรี หทยวัฒน์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองน่าน พร้อมคณะฯ เป็นผู้รับมอบ ณ หน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองน่าน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกภาคส่วนที่ประจำจุดบริการประชาชน และสำหรับไว้บริการประชาชน ผู้แวะพักตามจุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2567 ในช่วงระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2566 ถึง วันที่ 3 มกราคม 2567

โดยทางตำรวจภูธรจังหวัดน่าน จะได้นำสิ่งของที่ได้รับมอบ นำไปแจกจ่ายให้กับจุดตรวจบูรณาการ ในจังหวัดน่าน จำนวน 30 จุดตรวจ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2567 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ประชาชนใช้รถใช้ถนนเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวมากกว่าในช่วงเวลาปกติ โดยทางจังหวัดน่านร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดน่าน ได้กำหนดจุดตรวจบูรณาการ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขและลดอุบัติเหตุ ตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2567

เพื่อให้ประชาชนที่ใช้รถใช้ถนน มีความอุ่นใจ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มากขึ้น ทั้งนี้ ในส่วนของ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด มีนายสรรเพชญ์ ปุละ เป็นผู้แทนของบริษัทฯ และเป็นคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดน่าน ได้เข้าร่วมการรับมอบสิ่งของ ในครั้งนี้ด้วย