ไฟฟ้าหงสา จัดกิจกรรม “Nan Thank Press 2023” เพื่อแสดงความขอบคุณคณะสื่อมวลชนจังหวัดน่าน

บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด จัดกิจกรรม “Nan Thank Press 2023” ขึ้น ในระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการนำพาคณะสื่อมวลชนจังหวัดน่าน เข้าทัศนศึกษาดูงานการดำเนินงานของบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด พร้อมทั้งศึกษาเส้นทางเศรษฐกิจสายใหม่ และการท่องเที่ยว น่าน-หงสา-หลวงพระบาง

โดยในวันที่ 20 ธันวาคม 2566 นายยุทธนา จุฬพันธ์ทอง ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด พร้อมคณะ ให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนจังหวัดน่าน ณ อาคารหงคำไซยาคาร โดยมีการพบปะพร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลเพื่อให้ทราบถึงการดำเนินงานของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสาในด้านต่างๆที่สำคัญ ได้แก่

การปฏิบัติการโรงไฟฟ้า, การบริหารงานเหมืองถ่านหินลิกไนต์, การพัฒนาสังคม, การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ที่มีประสิทธิภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมระดับสากล ISO 14001: 2015 และ การดำเนินงานที่มีความปลอดภัยสูงสุดตามมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ISO 45001: 2018

หลังจากนั้น ทางคณะฯได้เดินทางต่อไปยังแขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว เพื่อศึกษาเส้นทางเศรษฐกิจสายใหม่ และการท่องเที่ยว น่าน-หงสา-หลวงพระบาง โดยในช่วงเย็นของวันที่ 21 ธันวาคม 2566 นายคทายุทธ์ ชูพูล กรรมการผู้จัดการบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ได้ให้เกียรติเดินทางไปยังแขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว เพื่อพบปะกับคณะสื่อมวลชนจังหวัดน่าน ร่วมกับทีมงานฝ่ายสื่อสารองค์กร

ในงานพิธีบายศรีสู่ขวัญ และรับประทานอาหารมื้อค่ำร่วมกันกับคณะสื่อมวลชนจังหวัดน่าน โดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง ท่ามกลางความประทับใจของทั้งสองฝ่าย สำหรับการจัดกิจกรรม “Nan Thank Press 2023” เป็นกิจกรรมที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานน่าน จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี และกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น ระหว่าง บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด กับสื่อมวลชนจังหวัดน่าน

อีกทั้ง เป็นการถือโอกาสแสดงความขอบคุณมายังคณะสื่อมวลชนจังหวัดน่าน ที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการไฟฟ้าหงสา ด้วยดีเสมอมา