ข่าวประชาสัมพันธ์ บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด ฉบับวันที่ 16 ธันวาคม 2566

ตรวจประเมินเพื่อติดตามตรวจสอบ ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมสากล (ISO14001:2015) และ ระบบการจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ISO 45001: 2018) ของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา ประจำปี 2023

ในระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2566 นายคทายุทธ์ ชูพูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด, คณะผู้บริหาร, บริษัทผู้รับเหมาภายในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา, พนักงานบริษัท ฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมการตรวจประเมิน เพื่อติดตามตรวจสอบระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมสากล(ISO14001:2015) และ ระบบการจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ISO 45001: 2018) ของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา ประจำปี 2023

ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นคณะผู้ตรวจประเมินจาก บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย นายจิรทีปต์ เดชา หัวหน้าทีมตรวจประเมินระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 และ คุณ ธัชภัค สุขเฟื่องฟู หัวหน้าทีมตรวจประเมินระบบการจัดการด้าน อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ISO45001: 2018 พร้อมด้วยคณะการตรวจประเมินมีทั้งตรวจแบบ สุ่มตรวจหน้างาน ตรวจสอบเอกสาร และการสัมภาษณ์ ในพื้นที่ส่วนสนับสนุน พื้นที่เหมืองถ่านหิน

พื้นที่เหมืองหินปูน พื้นที่โรงไฟฟ้า และเขื่อน รวมไปถึงพื้นที่ส่วนขยายสัมปทานใหม่
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความสอดคล้องของมาตรฐานระบบการจัดการของ ISO 14001: 2015 และ ISO 45001: 2018 ให้รักษาไว้ซึ่งระบบการจัดการมาตฐานให้สู่ระดับสากล

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️

ข่าวที่ 2

“SHEQ & KM DAY 2023”

ในวันที่ 9 ธันวาคม 2566 เป็นวันครบรอบ 8 ปี พิธีเปิดโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา อย่างเป็นทางการ (9 ธันวาคม 2015 – 9 ธันวาคม 2023) ฝ่ายความปลอดภัย สุขภาพอนามัย สิ่งแวดล้อม และ คุณภาพ, คณะทีมงาน Knowledge Management (KM) และ คณะทีมงานผู้นำการเปลี่ยนแปลงในองค์กร (Change Leader – CL) บริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด จึงเลือกวันสำคัญนี้ จัดงาน “SHEQ & KM DAY 2023” ขึ้น ณ อาคารหงคำไซยาคาร โดยการเป็นประธานของ นายคทายุทธ์ ชูพูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด มีพนักงานจากทุกบริษัทฯ ภายในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา ให้ความสนใจเข้าร่วมภายในงานอย่างพร้อมเพรียง


กิจกรรมงาน “SHEQ & KM DAY 2023” ในปีนี้จัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ “Go Beyond Compliance and Sustainable Success” ในงานมีการให้ข้อมูลข่าวสารเรื่องการแบ่งปันความรู้ภายในองค์กร โดยทีมงาน Knowledge Management (KM), การแบ่งปันความรู้เรื่อง “ESG” ที่เป็นหนึ่งในแนวคิดเพื่อความยั่งยืนที่กลุ่มธุรกิจต่างๆ นำมาใช้เป็นปัจจัยในการเลือกลงทุน โดยไม่ได้มุ่งเน้นแค่หาผลกำไรที่เป็นตัวเงินเพียงอย่างเดียว แต่คำนึงถึง 3 ด้านคือ สิ่งแวดล้อม (E= Environment), สังคม (S = Social) และ ธรรมาภิบาล (G = Governance), การแบ่งปันความรู้เรื่องการตัดต่อ แก้ไข วีดีโอ ที่ใช้ในงานต่างๆ, กิจกรรมการร่วมสนุกกับเกมส์ที่ทางทีมงานเตรียมไว้, การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันในเรื่องของงาน SHEQ Day ของคณะผู้บริหารไฟฟ้าหงสา, กิจกรรม SHEQ Variety, การมอบรางวัล SHEQ Award, การแสดงผลงาน Innovation idea UNBOX จากพนักงานภายในโครงการฯ, การจับรางวัล Lucky Draw ให้กับพนักงานผู้โชคดีที่เข้าร่วมภายในงาน และ การประกาศรางวัล The Best Exhibition Booth Award ให้กับบูธที่ได้รับความสนใจสูงสุดของงานในปีนี้

และนอกจากกิจกรรมบนเวทีแล้ว ภายในบริเวณงานมีการจัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้ในเรื่องของความปลอดภัย สุขภาพอนามัย สิ่งแวดล้อม และคุณภาพ, ข้อมูลข่าวสารเรื่องการแบ่งปันความรู้ภายในองค์กร และมีการจัดบูธกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมภายในงานได้มีส่วนร่วมในการสร้างความสนุกสนาน และความบันเทิง สอดแทรกความรู้ โดยมีของรางวัลมากมายแจกให้กับผู้ร่วมสนุก สำหรับงาน SHEQ Day นี้ เป็นงานที่ บริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี นับตั้งแต่ปี 2013 เป็นต้นมา โดยมีฝ่ายความปลอดภัย สุขภาพอนามัย สิ่งแวดล้อม และคุณภาพ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดงาน

ซึ่งเป็นงานที่ได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากผู้เข้าร่วมงานด้วยดีมาตลอดทุกปี เพราะเป็นงานใหญ่ที่สำคัญอีกงานหนึ่งของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา ที่แสดงให้เห็นถึงความห่วงใย “CARE” ของคณะผู้บริหารที่มีต่อพนักงานทุกคนที่ปฏิบัติงานอยู่ภายในโครงการฯ โดยมุ่งเน้นให้ทุกคนได้ตระหนักถึงเรื่อง ความปลอดภัย สุขภาพอนามัย สิ่งแวดล้อม และ คุณภาพ เป็นสำคัญ อีกทั้ง เป็นงานที่เปิดโอกาสให้พนักงานในแต่ละส่วนงานของทุกบริษัทฯ ภายในโครงการฯ ได้มีโอกาสมาพบปะ และมีส่วนร่วมกับกิจกรรมดีๆ ที่จัดขึ้นภายในงานร่วมกัน อีกด้วย

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️

ข่าวที่ 3

คณะนักศึกษาหลักสูตรพรรคการเมือง และการเลือกตั้งระดับสูง (พตส. 10) เยี่ยมชมโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา

ในวันที่ 2 ธันวาคม 2566
นายยุทธนา จุฬพันธ์ทอง ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ นายสันติภาพ อินทรพัฒน์ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดน่าน

พร้อมด้วย คณะนักศึกษาหลักสูตร พรรคการเมือง และการเลือกตั้งระดับสูง (พตส. 10) จำนวน 23 ท่าน ในเข้าเยี่ยมชมโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา ณ อาคารหงคำไซยาคาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลการพัฒนา และการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา

ที่มีประสิทธิภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมระดับสากล ISO 14001: 2015

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️

ข่าวที่ 4

คณะอำเภอเฉลิมพระเกียรติ เข้าเยี่ยมชมโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา

ในวันที่ 12 ธันวาคม 2566
นายยุทธนา จุฬพันธ์ทอง ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ นายสำเริง กลั่นน้ำทิพย์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน พร้อมด้วยคณะอำเภอเฉลิมพระเกียรติ รวมจำนวน 48 ท่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงการดำเนินงานของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสาในด้านต่างๆที่สำคัญ

ได้แก่ การปฏิบัติการโรงไฟฟ้า, การบริหารงานเหมืองถ่านหินลิกไนต์, การพัฒนาสังคม, การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ที่มีประสิทธิภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมระดับสากล ISO 14001: 2015 และ การดำเนินงานที่มีความปลอดภัยสูงสุดตามมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ISO 45001: 2018 พร้อมกันนี้

ทางคณะได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของสหกรณ์ส่งเสริมกสิกรรมเมืองหงสา ณ ห้องการภาคสนามแผนกพัฒนาสังคม บ้านนาแก่นคำ โดยมีคณะทีมงานจากแผนกพัฒนาสังคม ฝ่ายสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️

ข่าวที่ 5

ไฟฟ้าหงสา ร่วมพิธีเปิดงานส้มสีทองและของดีอำเภอทุ่งช้าง ประจำปี 2566 ณ บริเวณกาดนัดคลองถม ตำบลทุ่งช้าง อำภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2566
บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดยนายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยฝ่ายสื่อสารองค์กรสำนักงานน่าน ร่วมพิธีเปิดงานส้มสีทองและของดีอำเภอทุ่งช้าง ประจำปี 2566 ณ บริเวณกาดนัดคลองถม ตำบลทุ่งช้าง อำภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 3 ธันวาคม 2566 โดยงานส้มสีทองและของดีอำเภอทุ่งช้าง ประจำปี 2566 ในครั้งนี้ จัดขึ้นโดย อำเภอทุ่งช้าง ร่วมกับทุกภาคส่วนราชการ ชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอทุ่งช้าง ได้รับเกียรติจาก นายนิวัฒน์ งามธุระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

โดยมี นายพิพัฒน์ เพ็ชร์พิพัฒน์ นายอำเภอทุ่งช้าง เป็นผู้กล่าวรายงาน มีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาคเอกชน ผู้นำชุมชน ประชาชนในจังหวัดน่าน มาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง งานส้มสีทองของอำเภอทุ่งช้าง ได้จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน ดังนี้ 1)เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร จากการจำหน่ายสินค้าการเกษตร (ส้มสีทอง) และสินค้าจาการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ของดีในอำเภอทุ่งช้าง 2)เพื่อประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ การเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร การกระจายรายได้ ให้กับเกษตรกรทุกพื้นที่ตำบล/หมู่บ้าน ในอำเภอทุ่งช้าง 3)เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้าน และวัฒนธรรมชนเผ่าต่างๆ ของอำเภอทุ่งช้าง 4)เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของอำเภอทุ่งช้าง ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ให้เจริญเติบโตขึ้นด้วย

โดยภายในงานมีการออกร้านจำหน่ายส้มสีทอง สินค้าเกษตรปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ OTOP การประกวดผลผลิตทางการเกษตร การจัดบูธนิทรรศการ การจัดบูธแสดงสินค้า ของหน่วยงานราชการและชุมชนต่างๆของอำเภอทุ่งช้าง และการประกวดธิดาส้มสีทอง เพื่อสร้างความสุขให้กับผู้ที่มาเที่ยวงานได้เยี่ยมชม สำหรับงานส้มสีทองและของดีอำเภอทุ่งช้าง ประจำปี 2566 บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานครั้งนี้ เป็นเงินจำนวน 10,000 บาท