ไฟฟ้าหงสา เข้าร่วมกิจกรรม MCOT RUN NAN Low Carbon Run Challenge วิ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2566
บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดยนายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยฝ่ายสื่อสารองค์กรสำนักงานน่าน ได้เข้าร่วมกิจกรรม MCOT RUN NAN Low Carbon Run Challenge วิ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ณ พระธาตุเขาน้อย ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ได้รับเกียรติจาก นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และนายผาติยุทธ ใจสว่าง รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานผลิตภัณฑ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว วัฒนธรรม ประเพณี ในแต่ละพื้นที่ รวมทั้งประกาศเจตนารมณ์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงปัญหาภาวะโลกร้อน ลดมลภาวะทางอากาศ ลดการใช้ยานพาหนะ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

โดยจัดกิจกกรมให้ครบทั้ง 4 ภาค ภายใต้แนวคิด Low carbon run challenge ประกอบด้วย สนามที่ 1 ภาคกลางและภาคตะวันออก วิ่งในสวน ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2566, สนามที่ 2 ภาคเหนือ วิ่งชมธรรมชาติ ที่พระธาตุเขาน้อย จังหวัดน่าน วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2566, สนามที่ 3 ภาคใต้ วิ่งชมทะเล ที่หาดสมิหลา จังหวัดสงขลา วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2566, และสนามที่ 4 ภาคอีสาน วิ่งชมวิวแม่น้ำโขง ที่จังหวัดนครพนม วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2566, โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ระยะ คือ

1.ระยะทาง 5 กิโลเมตร 2.ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร 3.ระยะทาง 21 กิโลเมตร โดยกิจกรรมการวิ่งในครั้งนี้ มีหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาคเอกชน กลุ่มผู้สูงอายุ เด็กเยาวชน ชมรมนักวิ่งต่างๆ ประชาชนทั่วไปในจังหวัดน่าน และประชาชนจากต่างจังหวัด เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก สำหรับกิจกรรม MCOT RUN NAN Low Carbon Run Challenge วิ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ณ พระธาตุเขาน้อย ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ทางบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม จำนวน 10,000 บาท นอกจากนี้ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ยังได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ ที่เป็นผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมการวิ่งเพื่อการกุศลในจังหวัดน่าน ด้วยดีตลอดมา