ไฟฟ้าหงสา ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ชิงถ้วยพระราชทาน (เฉลิมฉลองกฐินพระราชทาน) ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566
บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดย นายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยฝ่ายสื่อสารองค์กรสำนักงานน่าน เข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ชิงถ้วยพระราชทาน (เฉลิมฉลองกฐินพระราชทาน) ประจำปี 2566 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 12 พฤศจิกายน 2566 ณ บริเวณแม่น้ำน่าน เชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ (สนามเทศบาลเมืองน่าน) โดยงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ชิงถ้วยพระราชทาน (เฉลิมฉลองกฐินพระราชทาน)ประจำปี 256 ถือเป็นนัดปิดสนาม จัดขึ้นโดย จังหวัดน่าน ร่วมกับเทศบาลเมืองน่าน และสมาคมเรือแข่งจังหวัดน่าน

ได้รับเกียรติจาก นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน มีนายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน เป็นผู้กล่าวรายงาน มีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาคเอกชน ผู้นำชุมชนในจังหวัดน่าน พี่น้องชาวเรือและประชาชนทั่วไป มาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง โดยงานประเพณีแข่งเรือชิงถ้วยพระราชทานจังหวัดน่าน ได้จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์ ศิลปวัฒธรรม และประเพณีอันดีงามของชาวจังหวัดน่าน

ที่มีมาอย่างยาวนานให้คงอยู่สืบไป เป็นการเชื่อมความสามัคคีในหมู่ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน และเหนือสิ่งอื่นใด ด้วยพระมหากรุณาธิคุณเป็นอเนกอนันต์สำหรับพสกนิกรชาวจังหวัดน่าน ได้รับพระราชทาน ประทานถ้วยรางวัล จำนวน 5 ใบ สำหรับรางวัลชนะเลิศการแข่งเรือ โดยประเภทการแข่งขันแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่

1)ประเภทเรือใหญ่ “ชิงถ้วยพระราชทาน” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 7 ลำ 2)ประเภทเรือกลาง “ชิงถ้วยพระราชทาน” ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 7 ลำ 3)ประเภทเรือเล็ก “ชิงถ้วยพระราชทาน” ของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จำนวน 6 ลำ 4)ประเภทเรือโบราณ “ชิงถ้วยพระราชทาน” ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จำนวน 5 ลำ

5)ประเภทเรือเอกลักษณ์น่าน “ชิงถ้วยพระราชทาน” ของของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ จำนวน 5 ลำ รวมมีเรือเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด จำนวน 30 ลำ สำหรับงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ชิงถ้วยพระราชทาน (เฉลิมฉลองกฐินพระราชทาน) ประจำปี 2566”บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานครั้งนี้ จำนวน 50,000 บาท