ข่าวประชาสัมพันธ์ บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด ฉบับวันที่ 1พฤศจิกายน 2566

ไฟฟ้าหงสา ให้ความสำคัญทางด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยการนำใช้รถหัวลากพลังงานไฟฟ้าสำหรับขนส่งหินปูน ภายในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา

บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ร่วมกับ บริษัท เมืองเงิน เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด และ บริษัท ไทยอีวี จำกัด จัดพิธีส่งมอบรถหัวลากพลังงานไฟฟ้าสำหรับขนส่งหินปูน ภายในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา เพื่อสนองนโยบายทางด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2566 ณ อาคารหงคำไซยาคาน, บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด เมืองหงสา แขวงไชยะบูลี, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) การผลิตกระแสไฟฟ้าถือเป็นพันธะกิจหลักของ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด

ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานของ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรไทย ดังที่ดำเนินงานมาโดยตลอดเเล้วนั้น นอกจากนี้ บริษัทฯยังให้ความสำคัญเกี่ยวกับนโยบายทางด้าน สิ่งแวดล้อม, สังคม, และธรรมมาภิบาล หรือ ESG (Environment, Social, and Governance) โดยได้ ศึกษา และ ริเริ่ม โครงการต่างๆที่สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว เพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ และมีประสิทธิภาพในระดับสากล และเป็นที่ประจักษ์แล้วว่า บริษัทฯ ได้มีการดำเนินงานตามมาตรฐานสากล จนได้รับการรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมสากลหรือ ISO 14001 เวอร์ชั่น 2015 และ มาตรฐานการจัดการความปลอดภัย อาชีว อนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือ ISO 45001 เวอร์ชั่น 2018 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อีกทั้งยังได้รับใบประกาศจาก กรมอุตสาหกรรมและหัตถกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า แห่ง สปป.ลาว ให้เป็น Green Factory แห่งแรกใน สปป.ลาว อีกด้วย ซึ่งทั้งหมดนี้ เป็นสิ่งที่ตอกย้ำว่า บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ได้ยึดมั่นและดำเนินงานโดยเล็งเห็นความสำคัญในด้านสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอดการนำใช้รถหัวลากพลังงานไฟฟ้าสำหรับขนส่งหินปูนจำนวน 11 คัน ในระยะเริ่มแรกนี้ จะเป็นการนำร่องเพื่อศึกษาการนำรถพลังงานไฟฟ้ามาทดแทนและนำใช้ภายในโครงการฯต่อไปในอนาคต และเป็นการมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society) ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กรคือ “ผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้าที่ดีที่สุด ใน สปป. ลาว ด้วยการดำเนินงานที่ดีเลิศ นำความสุขมาสู่ทุกคน” บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด (Hongsa Power Company Limited) ดำเนินธุรกิจผลิตพลังงานไฟฟ้า มีผู้ถือหุ้น 3 ราย ได้แก่ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ราชกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดย บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด, และรัฐวิสาหกิจถือหุ้นลาว มีกำลังการผลิตรวมทั้งสิ้น 1,878 เมกะวัตต์ ภายใต้ชื่อที่เรียกกันทั่วไปว่า “โรงไฟฟ้าหงสา” ตั้งอยู่ที่เมืองหงสา แขวงไชยะบูลี, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) รายละเอียดสามารถติดตามได้ทางเว็ปไซด์ www.hongsapower.com

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️

ข่าวที่ 2
ไฟฟ้าหงสา เข้าร่วมงานบุญประเพณีแข่งเรือ เมืองหงสา ประจำปี 2023 และให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดงาน เป็นเงินมูลค่ากว่า 70 ล้านกีบ

งานประเพณีบุญแข่งเรือ เมืองหงสา จัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อการร่วมสืบสานอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมงานบุญประเพณีของชาติลาวที่มีสืบต่อกันมา ให้ยังคงอยู่ต่อไป ในระหว่างวันที่ 21-22 ตุลาคม 2566 เมืองหงสา จัดให้มีงานบุญประเพณีแข่งเรือ ประจำปี 2023 ขึ้น ณ สถานที่แข่งเรือ บ้านสีบุนเรือง เมืองหงสา โดยในปี 2023 นี้ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ได้ให้การสนับสนุนเงินงบประมาณในการจัดงานบุญประเพณีแข่งเรือเมืองหงสา รวมเป็นเงินมูลค่ากว่า 70 ล้านกีบ (ประมาณ 125,000 บาท)

แบ่งเป็น เงินงบประมาณในการจัดงาน มูลค่า 30 ล้านกีบ และ งบประมาณสำหรับเสื้อฝีพาย จำนวน 14 หมู่บ้าน (หมู่บ้านละ 50 ชุด) เป็นเงินมูลค่า 40 ล้านกีบ พร้อมทั้ง สนับสนุนเรือกู้ภัย 1 ลำ และ เครื่องมือสื่อสาร (Walkie-Talkie) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องใช้ประสานงานภายในงานกันได้อย่างราบรื่น ได้รับเกียรติจาก นายคทายุทธ์ ชูพูล กรรมการผู้จัดการบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด พร้อมคณะ เข้าร่วมในพิธีเปิดงานบุญประเพณีแข่งเรือ เมืองหงสา ประจำปี 2023 ในวันที่ 22 ตุลาคม 2023

โดยการเป็นประธานของ ท่านคำหล้า ผิววันนา เลขาพรรคเมือง เจ้าเมือง เมืองหงสา มีคณะการนำแขวง, การนำเมือง, เจ้าหน้าที่จากห้องการต่างๆ, พนักงานบริษัทภายในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา และประชาชน ทั้งภายในเมืองหงสา และภายในแขวงไชยะบูลี เข้าร่วมภายในงานอย่างคับคั่ง

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️

ข่าวที่ 3
พิธีมอบทุนการศึกษา โครงการ Local Scholarship Student Program (LSSP) ประจำปี 2023

ในวันที่ 23 ตุลาคม 2566 แผนกทรัพยากรมนุษย์ ฝ่าย Corporate Services (CS) บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด จัดพิธีมอบทุนการศึกษา โครงการ Local Scholarship Student Program (LSSP) ประจำปี 2023 ณ อาคารหงคำไซยาคาร โดยการเป็นประธานของ นายคทายุทธ์ ชูพูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด และได้รับเกียรติจาก ท่านพมมา พมมะหาน รองเจ้าเมือง เมืองหงสา เข้าร่วมเป็นประธานจากห้องการปกครองเมือง เมืองหงสา มีตัวแทนจากห้องการศึกษาธิการ และกีฬาเมือง เมืองหงสา, ตัวแทนจากห้องการศึกษาธิการ และกีฬาเมือง เมืองเงิน, น้องๆ นักเรียนทุน, ผู้ปกครอง และ พนักงานบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมแสดงความยินดี และเป็นสักขีพยานในครั้งนี้

โดยวัตถุประสงค์ของการมอบทุนฯ เพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆ นักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในสถาบันการศึกษา ภายใน สปป. ลาว จนจบหลักสูตร โดยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาให้กับผู้ปกครอง และครอบครัว และเมื่อน้องๆ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีแล้ว ทางบริษัทฯ จะมอบสัญญาการเป็นพนักงานของบริษัทฯ ให้กับน้องๆ นักศึกษา เป็นระยะเวลา 2 ปี เพื่อร่วมเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของน้องๆ นักศึกษาทุน ให้สามารถนำความรู้จากสาขาวิชาที่จบหลักสูตรการศึกษามาประยุกต์ ปรับใช้ ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน และ สังคม ต่อไป สำหรับปี 2023 นี้ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ได้มีนโยบายมอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีให้แก่นักศึกษาในเขต เมืองหงสา เมืองเงิน และเมืองเชียงฮ่อน จำนวน 5 ทุน

ทุนละ 55,400,000 กีบ ( ประมาณ 97,000 บาท)ในสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้คือ สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ จำนวน 2 ทุน, สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 1 ทุน, สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ทุน และ สาขาบริหารธุรกิจ จำนวน 1 ทุน รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 277,000,000 กีบ (ประมาณ 490,000 บาท) บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด มีพันธะสัญญาส่วนหนึ่งที่จะต้องปฎิบัติตามสัญญาสัมปทาน ว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมรอบข้าง จึงได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาเยาวชน อันจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองและประเทศชาติในอนาคต บริษัทฯ จึงให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีในระดับชั้นประถมศึกษา จนถึงระดับปริญญาตรี มาตั้งแต่ปี 2011 จนถึงปัจจุบัน ได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษา มาแล้วกว่า 450 ทุน และในระดับปริญญาตรี อีกกว่า 70 ทุน อีกทั้ง ยังเปิดโอกาสให้น้องๆ นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ภายใน สปป.ลาว ได้เข้ามาฝึกงานที่บริษัทฯ เพื่อเสริมสร้างความรู้ และประสบการณ์จากการทำงานจริงอีกด้วย

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️

ข่าวที่ 4
ธนาคารออมสิน จัดทำโครงการ หนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) ณ บ้านดอนไชย ตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566
ธนาคารออมสิน จัดทำโครงการ หนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) ณ บ้านดอนไชย ตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน ได้รับเกียรติจาก นายสมเกียรติ สุโข ปลัดอำเภอปัว เป็นประธานในพิธี มีนางสาววชิรา การสุทธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานความยั่งยืน เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมี นายสมเร็จ พันชน ผู้ใหญ่บ้านดอนไชย กล่าวต้อนรับคณะแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน

มีผศ.(พิเศษ)ปรีชา วุฒิการณ์ ประธานกลุ่ม “รักป่าต้นน้ำ” และบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด โดย นายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน ได้รับเกียรติเข้าร่วมกิจกรรม ในครั้งนี้ด้วย โดยโครงการ หนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เป็นโครงการที่ธนาคารออมสิน ได้น้อมนำแนวพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา มาดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในพื้นที่ รวมทั้งบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน โดยมีวัตถุประสงค์โครงการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในหมู่บ้านให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในครั้งนี้

ทางธนาคารออมสิน จึงได้สนับสนุน “โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ” ให้กับชุมชนบ้านดอนไชย ซึ่งเป็นพื้นที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ ทั้งในด้านการอุปโภค บริโภค และการเกษตร โดยให้การสนับสนุนระบบน้ำประปา พร้อมติดตั้งโซลาร์เซลล์ สำหรับใช้ในการสูบน้ำ และส่งขึ้นสู่ถังกักเก็บน้ำ เพื่อให้ชุมชนเข้าถึงแหล่งน้ำที่สะอาด มีน้ำใช้อย่างเพียงพอและสม่ำเสมอ ซึ่งโครงการนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีให้กับชุมชนบ้านดอนไซย ตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน ก่อให้เกิดชุมชนเข้มแข็ง เกิดความร่วมมือร่วมใจในการดูแลรักษาทรัพยากรส่วนรวม ให้มีใช้อย่างเพียงพออย่างยั่งยืนต่อไป

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️

ข่าวที่ 5
ไฟฟ้าหงสา เข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณีแข่งเรือวันออกพรรษา ตานก๋วยสลากวัดบุญยืน พระอารามหลวง อำเภอเวียงสา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปลอดเหล้า-เบียร์ ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2566
บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดย นายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยฝ่ายสื่อสารองค์กรสำนักงานน่าน เข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณีแข่งเรือวันออกพรรษา ตานก๋วยสลากวัดบุญยืน พระอารามหลวง อำเภอเวียงสา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปลอดเหล้า-เบียร์ ประจำปี 2566 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 29 ตุลาคม 2566 ณ บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำน่าน (ท่าน้ำบ้านป่ากล้วย) เทศบาลตำบลเวียงสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยงานประเพณีแข่งเรืออำเภอเวียงสาในครั้งนี้ จัดขึ้นโดย อำเภอเวียงสา ร่วมกับเทศบาลตำบลเวียงสา องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่น่าน คณะศรัทธาบ้านบุญยืน ชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเวียงสา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวอำเภอเวียงสา และชมรมเรือแข่งอำเภอเวียงสา

ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน โดยมี นายนพพร เรืองสว่าง นายอำเภอเวียงสา เป็นผู้กล่าวรายงาน มีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาคเอกชน ผู้นำชุมชนในจังหวัดน่าน พี่น้องชาวเรือและประชาชนทั่วไป มาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง งานประเพณีแข่งเรือวันออกพรรษา ตานก๋วยสลากวัดบุญยืน พระอารามหลวง อำเภอเวียงสา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปลอดเหล้า-เบียร์

ได้จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1)เพื่อเป็นการอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 2)เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความมีวินัย ในหมู่คณะ 3)เพื่อส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพพลานามัยที่ดี และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 4)เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเสริมสร้างเอกลักษณ์ของอำเภอเวียงสา ตลอดจนจังหวัดน่าน ให้เป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไปและชาวต่างชาติ 5)เพื่อรณรงค์การแข่งเรือปลอดเหล้า-เบียร์ โดยในปีนี้ มีเรือที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 4 ประเภทได้แก่ 1.ประเภทเรือเล็ก แบ่งเป็น เรือเล็กโอเพ่นน่าน จำนวน 6 ลำ และเรือเล็กเวียงสาสานสัมพันธ์ จำวน 4 ลำ 2.ประเภทเรือกลาง จำนวน 8 ลำ 3.ประเภทเรือใหญ่ จำนวน 6 ลำ 4.ประเภทเรือเอกลักษณ์น่าน จำนวน 8 ลำ รวมมีเรือเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 32 ลำ สำหรับงานประเพณีแข่งเรือวันออกพรรษาตานก๋วยสลากวัดบุญยืน พระอารามหลวง อำเภอเวียงสา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปลอดเหล้า-เบียร์ ประจำปี 2566 บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานครั้งนี้ จำนวน 20,000 บาท