ข่าวประชาสัมพันธ์ บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด ฉบับวันที่ 1 กันยายน 2566

HPC CARE Outing รอบที่ 5

ในระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2566 คณะทีมงาน HPCCL (Change Leader) บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด จัดกิจกรรม HPC CARE Outing รอบที่ 5 ขึ้น โดยมีพวกเราครอบครัวไฟฟ้าหงสา เข้าร่วมจำนวน 90 คน

ได้รับเกียรติจาก นายคทายุทธ์ ชูพูล กรรมการผู้จัดการบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด และคณะผู้บริหารบริษัทฯ เข้าร่วมให้สาระและความบันเทิงกับพวกเราเช่นเคย โดยกิจกรรมที่จัดในรอบที่ 5 นี้

ได้แก่ การเดินทางไปทัศนศึกษาที่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เหมืองแม่เมาะ จังหวัดลำปาง และ กิจกรรมสันทนาการ และ ท่องเที่ยว ที่จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรม HPC CARE Outing 2023 เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ร่วมส่งเสริมค่านิยมองค์กร “CARE” ของไฟฟ้าหงสา ให้พวกเราที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนได้แสดงออกถึงซึ่งความห่วงใยซึ่งกันและกัน จากการทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน ตลอดระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️

ข่าวที่ 2
ฝ่ายสื่อสารองค์กร ไฟฟ้าหงสา ให้การต้อนรับคณะจากด่านศุลกากรทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ในการเข้าเยี่ยมชมโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา

ในวันที่ 23 สิงหาคม 2566 นางอรทัย เขมะบุลกุล ผู้จัดการแผนกองค์กรสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ สิบเอกพิมล วัชรญาณวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร พร้อมคณะ ณ อาคารหงคำไซยาคาร

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าของการดำเนินงานของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา ณ ปัจจุบัน โดยทางคณะฯ ได้เข้ารับชมวีดีโอของบริษัทฯ ณ ห้องบรรยาย โดยการต้อนรับของคณะทีมงานฝ่ายประชาสัมพันธ์, เข้าเยี่ยมชมภายในห้องนิทรรศการ โดยมีน้องๆ Junior Guide ประจำอาคารหงคำไซยาคาร เป็นผู้บรรยายให้ข้อมูลการดำเนินงานกับทางคณะอย่างใกล้ชิด

จากนั้น ทางคณะฯ ได้ร่วมก็บภาพบรรยากาศ และความประทับใจร่วมกัน ณ บริเวณจุดชมวิวของอาคารหงคำไซยาคาร สำหรับการเดินทางเข้าเยี่ยมชมโครงการฯ ในครั้งนี้ นอกจากทางคณะจากด่านศุลกากรทุ่งช้าง จังหวัดน่าน จะได้ความรู้ และข้อมูลการดำเนินงานของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสาแล้ว ยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะทีมงานไฟฟ้าหงสา และคณะด่านศุลกากรทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ให้มีความแน่นแฟ้นต่อกันมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️

ข่าวที่ 3


เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2566
บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด โดยนายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน เป็นผู้แทนบริษัทฯ ร่วมวางพวงหรีดเพื่อเคารพศพ และร่วมทำบุญงานบำเพ็ญกุศลศพ คุณแม่จันทรา สองสียนต์ อายุ 90 ปี

มารดาของนางวิจิตรา โกสีย์ อดีตผู้ประกาศข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน (สวท.น่าน) สื่อมวลชนจังหวัดน่าน ณ วัดกู่คำ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️

ข่าวที่ 4
ไฟฟ้าหงสา เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรภาคเอกชนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์และรับรององค์กรภาคประชาชนเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชนจังหวัดน่าน ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคมคม 2566
บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด โดยนายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน ในฐานะผู้แทนภาคเอกชน ได้เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรภาคเอกชนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์และรับรององค์กรภาคประชาชนเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชนจังหวัดน่าน ครั้งที่ 1/2566

โดยมี นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดน่าน โดยในที่ประชุมได้มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ในคณะคณะอนุกรรมการรับรองมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรภาคเอกชนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์และรับรององค์กรภาคประชาชนเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชนจังหวัดน่าน

มีการรายงานข้อมูลองค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชนจังหวัดน่าน รวมทั้งพิจารณาองค์กรภาคเอกชนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ จำนวน 1 องค์กร ได้แก่ ศุนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

ทั้งนี้เพื่อให้มูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรภาคเอกชนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ เพื่อตอบสนองความจำเป็นขั้นพื้นฐานของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีและพึ่งตนเองได้ ในอนาคต