น่าน ททท. จับมือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดันแคมเปญ “Nan’s Goal Low Carbon” ชูน่านเมืองต้นแบบท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เดินหน้าส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำ เปิดแคมเปญรักษ์โลกสุดกรีน “Nan’s Goal Low Carbon” ชวนนักท่องเที่ยว เสพศิลป์ เที่ยวฟิน กินคลีน มอบประสบการณ์ท่องเที่ยวใส่ใจสิ่งแวดล้อม สู่การขับเคลื่อนจังหวัดน่านให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน พร้อมมอบสิทธิพิเศษส่วนลดที่กิน ที่พัก ที่เที่ยว มูลค่ากว่า 500,000 บาท

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 17.00 น. นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมท่องเที่ยวใส่ใจสิ่งแวดล้อม “Nan’s Goal Low Carbon” ที่ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท. ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดขึ้น

เพื่อผลักดันการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน พร้อมส่งเสริมให้จังหวัดน่านเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำ และเพื่อบูรณาการขับเคลื่อนห่วงโซ่อุปทานผ่านการสร้างศักยภาพและมาตรฐานการท่องเที่ยว พัฒนาสินค้าและบริการที่เน้นความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยว มุ่งเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับมิติด้านเศรษฐกิจ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงการกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการและชุมชนในพื้นที่จังหวัดน่าน ตลอดจนการสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้านสิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่เป้าประสงค์ของการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน


นางสาวภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวเพิ่มเติมว่า ททท. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งการจัดกิจกรรม Nan’s Goal Low Carbon ครั้งนี้ เปิดตัวโครงการครั้งแรกในภาคเหนือ มุ่งหวังกระตุ้นการท่องเที่ยวแบบ Low Carbon โดยนำงานวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาต่อยอดเพื่อผลักดันให้จังหวัดน่านเดินหน้าสู่การเป็นต้นแบบเมืองท่องเที่ยวที่มีการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์

โดยนำแนวคิด 3R คือ Reduce Reuse and Recycle นำเสนอให้นักท่องเที่ยวได้เข้าใจ และมีส่วนร่วม ทั้งการช่วยลดปริมาณขยะ ด้วยการลดการใช้ การนำกลับมาใช้ซ้ำ และการนำขยะกลับมาใช้ใหม่
อีกทั้งยังกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ โดยการทำเส้นทางนำร่องท่องเที่ยวแบบ Low Carbon ได้แก่ เส้นทางจักรยานภายในพื้นที่ ตัวเมืองน่าน เส้นทางท่องเที่ยวด้วยรถรางในเวียงน่าน และเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงอำเภอเมืองน่านและอำเภอต่าง ๆ รวมถึงการร่วมกับผู้ประกอบการ ทั้งที่พัก โรงแรม ร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยว และชุมชนท่องเที่ยว มอบสิทธิพิเศษเป็นส่วนลด หรือ E-Coupon แทนเงินสดเพื่อซื้อสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวแบบ Low Carbon คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท

ตั้งแต่วันนี้ – เดือนสิงหาคม 2566”
สำหรับงาน Nan’s Goal Low Carbon จะมีไปจนถึงวันที่ 2 กรกฏาคมนี้ ณ ศูนย์การเรียนรู้ภูเพียงโมเดล – รักษ์ป่าน่าน วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โดยภายในงาน จะมีการแสดงนิทรรศการมีชีวิต ‘3R for Life Exhibition’ โซนกิจกรรม Workshop สร้างสรรค์ผลงานจากวัสดุเหลือใช้ที่นำมารีไซเคิลได้ และโซนกิจกรรม Showcase จัดแสดงผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นเมืองน่านที่สื่อถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น

ให้นักท่องเที่ยวได้เสพศิลป์ ฟินงาน Art & Craft อย่างอิ่มเอมใจ และยังมีตลาดนัดรักษ์โลกที่รวม Low Carbon Shop ให้เที่ยวฟิน กินคลีน มากกว่า 30 ร้าน ทั้งอาหารท้องถิ่นหลากเมนู ร้านกาแฟขึ้นชื่อของเมืองน่าน ท่ามกลางบรรยากาศสโลว์ไลฟ์ เคล้าคลอเสียงเพลงของศิลปินชื่อดัง “เขียนไข และวานิช” และ “ปิงปอง ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย์” ร่วมทั้งการจัดเสวนาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในการบูรณาการด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จากทั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน

และบุคคลที่มีชื่อเสียงในแวดวงสิ่งแวดล้อม อาทิ ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล หัวหน้าภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ “ต้น จักรพงษ์ ชินกระโทก” เจ้าของธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟายด์ โฟล์ค จํากัด “ท็อป พิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร” นักแสดง นักออกแบบและที่ปรึกษาด้านพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้หัวข้อการเสวนา

“แนวทางการพัฒนาเมืองน่านสู่ Green Destination กับนโยบายของภาครัฐ” และกิจกรรมปั่นจักรยานรักษ์โลก ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 จำนวน 300 คัน จำนวน 54 กิโลเมตร ตามเส้นทาง วัดพระธาตุแช่แห้ง อ.ภูเพียง – อ.เมือง – วัดพระธาตุแช่แห้ง อ.ภูเพียง เพื่อไปทำกิจกรรม “ปั่นปลูกป่า” บริเวณ บ้านเมืองจัง อ.ภูเพียง ด้วย
นอกจากนี้นักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมกิจกรรมแบบใส่ใจสิ่งแวดล้อม มีการพกกล่องข้าวหรือแก้วน้ำส่วนตัว แต่งกายพื้นเมือง สะพายย่ามหรือถุงผ้า หรือปั่นจักรยานมาร่วมงาน หรือเข้าพักโรงแรมในเครือที่ร่วมโครงการ จะได้รับสิทธิ์ร่วมกิจกรรมและรับของที่ระลึกจากงานทันที จำกัดวันละ 200 รางวัล

ทั้งนี้สามารถเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมโดยรถรางบริการรับ-ส่งฟรี วันละ 5 รอบ (ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เทศบาล เมืองน่าน-ศูนย์การเรียนรู้ภูเพียงโมเดล – รักษ์ป่าน่าน วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง) ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage : GoNorthThailand https://www.facebook.com/GoNorthThailand และ Line Official Account : @gonorththailand