ไฟฟ้าหงสา เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาวู้ดบอล “ทุ่งช้างเกมส์” เก็บคะแนน ประจำปี 2566 สนามที่ 1 ณ สนามกีฬาวู้ดบอลเทศบาลตำบลทุ่งช้าง (สวนอุ่นไอรักเฉลิมพระเกียรติ) อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2566
บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดยนายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยฝ่ายสื่อสารองค์กรสำนักงานน่าน เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาวู้ดบอล “ทุ่งช้างเกมส์” เก็บคะแนน ประจำปี 2566 สนามที่ 1 ณ สนามกีฬาวู้ดบอลเทศบาลตำบลทุ่งช้าง (สวนอุ่นไอรักเฉลิมพระเกียรติ) อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

จัดโดยชมรมกีฬาวู้ดบอลอำเภอทุ่งช้าง ได้รับเกียรติจาก นายสาธิต บุญทอง นายกสมาคมกีฬาจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน มีนายบุญช่วย คำยันต์ ประธานชมรมกีฬาวู้ดบอลอำเภอทุ่งช้าง เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไป ได้ออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬาวู้ดบอล เสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกายให้แข็งแรง สร้างสุขภาวะทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์และสังคมที่ดี เป็นกิจกรรมนันทนาการและสร้างความสัมพันธ์อันดีในสังคม

โดยการแข่งขันในครั้งนี้ เป็นการแข่งขันเพื่อเชื่อมและสานสัมพันธ์อันดีของนักกีฬาวู้ดบอล ซึ่งเป็นผู้สูงวัยที่มีใจรักกีฬา รักการออกกำลังกาย มีนักกีฬาวู้ดบอลจากอำเภอต่างๆ ของจังหวัดน่าน จำนวน 7 อำเภอ เข้าร่วมการแข่งขันกันในครั้งนี้ ได้แก่ อำเภอเวียงสา อำเภอเมืองน่าน อำเภอภูเพียง อำเภอท่าวังผา อำเภอปัว อำเภอเชียงกลาง และอำเภอทุ่งช้าง ซึ่งทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันได้ดำเนินการแข่งขันกีฬาวู้ดบอล ด้วยความถูกต้อง ชื่อสัตย์ ตามกฎกติกาที่ใช้ในการแข่งขัน

เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี เพื่อให้นักกีฬาวู้ดบอลมี น้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้อภัย ให้กันและกัน โดยบรรยากาศในการแข่งขัน เป็นไปด้วยความสนุกสนานเป็นกันเอง นักกีฬาทุกคนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา และกิจกรรมการแข่งขันกีฬาวู้ดบอล “ทุ่งช้างเกมส์” เก็บคะแนน ประจำปี 2566 สนามที่ 1 ในครั้งนี้ ทางบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำจัด ได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 10,000 บาท