ข่าวประชาสัมพันธ์ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ฉบับวันที่ 16 พฤษภาคม 2566

ชมรมพุทธศาสน์ ไฟฟ้าหงสา จัดกิจกรรม สนทนาภาษาธรรม โดย ครูบาน้อย ญาณวิไชย วัดถ้ำเชตวัน ณ อาคารหงคำไซยาคาร

ชมรมพุทธศาสน์ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด จัดกิจกรรมสนทนาภาษาธรรม โดย ครูบาน้อย ญาณวิไชย วัดถ้ำเชตวัน ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2566 ณ อาคารหงคำไซยาคาร ได้รับเกียรติจาก นายคทายุทธ์ ชูพูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด เข้าร่วมเป็นประธาน โดยมี คณะผู้บริหาร, พนักงานบริษัทฯ,

สมาชิกชมรมพุทธศาสน์ และพนักงานของบริษัทผู้รับเหมาภายในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมสนทนาภาษาธรรมในครั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสในการเข้าฟังสนทนาภาษาธรรมร่วมกัน เพื่อให้สามารถนำสิ่งที่ได้รับจากการสนทนาธรรมครั้งนี้ไปปฏิบัติให้เกิดปัญญาและความดีงามแก่ตนเองและสังคม

🔹️🔹️🔹️🔹️🔹️🔹️🔹️🔹️🔹️🔹️🔹️

ข่าวที่ 2
คณะผู้บริหาร และ พนักงาน ไฟฟ้าหงสา ให้การต้อนรับ รัฐมนตรี กระทรวงการเงิน แห่ง สปป. ลาว ในการเข้าเยี่ยมชมโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา

ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 คุณคทายุทธ์ ชูพูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด พร้อมด้วย ตัวแทนสภาบริหาร, คณะผู้บริหาร, และ พนักงาน บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ให้การต้อนรับ ท่านสันติพาบ พมวิหาน รัฐมนตรี กระทรวงการเงิน แห่ง สปป. ลาว, ท่าน สมจิด จันทะวง รองเจ้าแขวง แขวงไชยะบูลี พร้อมด้วยคณะติดตาม

ในการเข้าเยี่ยมชมโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าของการดำเนินงานของโครงการฯ ในปัจจุบัน โดยทางคณะได้เข้าเยี่ยมชมห้องบรรยาย, ห้องนิทรรศการ และจุดชมวิว ณ อาคารหงคำไซยาคาร

จากนั้น ได้ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมชมภายในบริเวณโรงไฟฟ้า และภายในบริเวณเหมืองถ่านหิน ของโครงการฯ

โดยมีคณะผู้เชี่ยวชาญของฝ่ายปฏิบัติการโรงไฟฟ้า และฝ่ายปฏิบัติการเหมือง เข้าร่วมเป็นผู้บรรยายเพื่อให้ข้อมูลกับทางคณะอย่างใกล้ชิด

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️

ข่าวที่ 3
ไฟฟ้าหงสา เข้าร่วมพิธีเปิดสระว่ายน้ำขนาดมาตรฐาน 50 เมตร ขนาด 10 ลู่ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ณ บริเวณด้านหน้าสระว่ายน้ำ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2566
บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด โดย นายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน ได้เข้าร่วมพิธีเปิดสระว่ายน้ำขนาดมาตรฐาน 50 เมตร ขนาด 10 ลู่ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ณ บริเวณด้านหน้าสระว่ายน้ำ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ได้รับเกียรติจาก นายนพรัตน์ ถาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิด

โดยมี นางทัชชา สามัคคีนิชย์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ได้รับการถ่ายโอนภารกิจความรับผิดชอบการดูแลสนามกีฬาระดับจังหวัด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ซึ่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ได้ดำเนินการพัฒนา และปรับปรุงสนามกีฬาแห่งนี้ ให้สามารถตอบสนองการใช้งานของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดน่าน

มาโดยตลอด ทั้งนี้ ก็เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยที่ส่งเสริมให้ชาวจังหวัดน่าน ได้มีพื้นที่สาธารณะในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี ให้น่านเป็นเมืองน่าอยู่ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ น่านหนึ่งเดียว โดยสระว่ายน้ำขนาดมาตรฐาน 50 เมตร ขนาด 10 ลู่ ตามแบบมาตรฐานของการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้ริเริ่มดำเนินการก่อสร้าง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และดำเนินการก่อสร้างเสร็จเมื่อ เดือนมกราคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา

ด้วยเหตุสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 ที่ผ่านมาจึงทำให้การก่อสร้างล่าช้าออกไป สระว่ายน้ำแห่งนี้เป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ซึ่งที่ผ่านมาต่างได้รับความสนใจจากทุกภาคส่วน จนถึงบัดนี้ สระว่ายน้ำแห่งนี้ ก็สามารถเปิดให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดน่าน ได้ใช้บริการอย่างเต็มรูปแบบ และมีมาตรฐานตามแบบมาตรฐานของการกีฬาแห่งประเทศไทย นอกจากนี้

ในบริเวณสระว่ายน้ำขนาดมาตรฐาน 50 เมตร ขนาด 10 ลู่ ยังประกอบไปด้วยพื้นที่ส่วนประกอบอื่นๆ เช่น อัฒจันทร์ 300 ที่นั่ง ที่ทำการสำนักงาน ห้องประชุมคณะกรรมการ ห้องรับรอง ห้องปฐมพยาบาล ห้องควบคุมระบบน้ำตามแบบมาตรฐานที่กำหนด ห้องน้ำ ห้องอาบน้ำ ห้องแต่งตัว รวมทั้งสิ้น จำนวน 42 ห้อง ซึ่งสามารถรองรับการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำในระดับต่างๆ ของชาติได้ นอกจากนั้นแล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ยังได้มีแผนงานรองรับโดยจะจัดให้มีการพัฒนาทักษะกีฬาว่ายน้ำสู่ความเป็นเลิศ และฝึกทักษะการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ เพื่อให้ลูกหลานเยาวชนของจังหวัดน่าน สามารถว่ายน้ำเป็น และเอาตัวรอดเมื่อประสบเหตุทางน้ำ รู้จักวิธีการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทางน้ำอย่างถูกต้องตามหลักสากล ตลอดจนเป็นสถานที่ในการพัฒนาทักษะเพื่อก้าวไปสู่การเป็นนักกีฬาว่ายน้ำอาชีพ ได้อีกด้วย