ข่าวประชาสัมพันธ์ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ฉบับวันที่ 2 พฤษภาคม 2566

บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด เข้าร่วมงานเฉลิมฉลองบุญปีใหม่ลาว 2023 ณ สถานเอกอัครรัฐทูตลาว เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

เนื่องในวโรกาส สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานร่วม ในงานเฉลิมฉลองบุญปีใหม่ลาว ปี 2023 ฯพณฯ คำพัน อั่นลาวัน เอกอัครรัฐทูต แห่งสาธารณรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชนลาว ประจำ ราชอาณาจักรไทย

ได้เรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติ ที่เป็นบุคคลสำคัญ อาทิเช่น ท่านสะเหลิมไซ กมมะสิด รองนายกรัฐมนตรีของรัฐบาลลาว และ รัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมงาน ในวันที่ 10 เมษายน 2566 ณ สถานเอกอัครราชทูตลาว เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ในโอกาสสำคัญนี้ นายคทายุทธ์ ชูพูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด

พร้อมคณะ ได้รับเกียรติจากสถานเอกอัครรัฐทูตฯ ในการเชิญให้เข้าร่วมงานเฉลิมฉลองบุญปีใหม่ลาว ในครั้งนี้ด้วย

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️

ข่าวที่ 2
ไฟฟ้าหงสา จัดกิจกรรมไหว้ศาลกับคณะผู้บริหาร และกิจกรรมรดน้ำดำหัวคณะผู้บริหาร เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พวกเราครอบครัวไฟฟ้าหงสา เนื่องในวันสงกรานต์ (วันปีใหม่ลาว-ไทย) ปี 2023

เพื่อความเป็นสิริมงคลในวันสงกรานต์ (วันปีใหม่ลาว-ไทย) บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด จัดให้มีกิจกรรมดีๆ เกิดขึ้น ในวันที่ 24 เมษายน 2566 ถึง 2 กิจกรรมด้วยกัน นั่นคือ “กิจกรรมไหว้ศาลกับคณะผู้บริหาร” โดยไหว้ศาล ณ สำนักงานพูไฟ, หน้าโรงไฟฟ้า และสำนักงานโพนจัน และ กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้บริหาร ซึ่งจัดขึ้นอยู่ ณ สำนักงานโพนจัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพวกเราครอบครัวไฟฟ้าหงสาผ่านกิจกรรม โดยในช่วงเวลา 07:29 น. – 08:39 น. มีกิจกรรมไหว้ศาลกับคณะผู้บริหาร ณ ศาลตายาย และศาลพระภูมิเจ้าที่ สำนักงานพูไฟ, ศาลพระพรหม และ องค์พญานาคราช หน้าโรงไฟฟ้า และ ศาลพระพรหม และ ศาลตายาย หน้าสำนักงานโพนจัน จากนั้น ในช่วงเวลา 09:30 น. – 11:30 น. เข้าสู่กิจกรรมรดน้ำดำหัวคณะผู้บริหารของบริษัทฯ

เพื่อรับศีลรับพรปีใหม่ เนื่องในวันสงกรานต์ (วันปีใหม่ลาว-ไทย) ในปี 2023 ร่วมกัน กิจกรรมในครั้งนี้ มีคณะผู้บริหาร และพนักงานไฟฟ้าหงสา ให้ความสำคัญ โดยการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่น และเป็นกันเอง โดยกิจกรรมดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่บริษัทฯ จัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปี แต่ได้หยุดชั่วคราวไปในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19

และในปีนี้ ปี 2023 ได้มีโอกาสกลับมาจัดกิจกรรมเพื่อการสืบสานประเพณีอันดีงามนี้อีกครั้ง โดยกิจกรรมจะสอดคล้องตามค่านิยมขององค์กร “CARE” ที่พวกเราครอบครัวไฟฟ้าหงสาทุกคน ต่างมีความห่วงใยซึ่งกันและกัน และมีความสมานสามัคคีในการร่วมดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดีเสมอมา

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️

ข่าวที่ 3
คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดน่าน มอบสิ่งของให้กับตำรวจภูธรจังหวัดน่าน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกภาคส่วนที่ประจำจุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 ในช่วง ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2566

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566
คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดน่าน นำโดย ดร.วรศักดิ์ วงศ์วรกุล ประธานกรรมการบริษัท แพร่ธำรงวิทย์ นายเชิดชู เต็งไตรรัตน์ เจ้าของปั๊มน้ำมันเชลล์ บริษัท เต็งไตรรัตน์ จำกัด, เจ้าของร้านกาแฟเฮือนฮังต่อ นายเดชา ศิรนรเศรษฐ์ เจ้าของร้านฮั้วเลิศรส และนายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน ผู้แทนจากบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ได้มอบสิ่งของ ได้แก่ เครื่องดื่มชูกำลัง น้ำดื่ม กาแฟ ขนม บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และอาหารสำเร็จรูป ให้กับตำรวจภูธรจังหวัดน่านโดยมี พลตำรวจตรี ปิยะพันธ์ ภัทรพงศ์สินธุ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดน่าน พร้อมคณะฯ เป็นผู้รับมอบ ณ หน้าอาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดน่าน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกภาคส่วนที่ประจำจุดบริการประชาชน และสำหรับไว้บริการประชาชน ผู้แวะพักตามจุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 ในช่วงระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2566 โดยทางตำรวจภูธรจังหวัดน่าน จะได้นำสิ่งของที่ได้รับมอบ นำไปแจกจ่ายให้กับจุดตรวจบูรณาการ ในจังหวัดน่าน จำนวน 30 จุดตรวจ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566

ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ประชาชนใช้รถใช้ถนนเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวมากกว่าในช่วงเวลาปกติ โดยทางจังหวัดน่านร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดน่าน ได้กำหนดจุดตรวจบูรณาการ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขและลดอุบัติเหตุ ตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 เพื่อให้ประชาชนที่ใช้รถใช้ถนน มีความอุ่นใจ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มากขึ้น

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️

ข่าวที่ 4
ไฟฟ้าหงสา เข้าร่วมกิจกรรมสูมาคาราวะคณะสื่อมวลชน ให้กับสื่อมวลชนอาวุโสของจังหวัดน่าน เนื่องในเทศกาลปีใหม่เมือง ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566
บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดยนายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยฝ่ายสื่อสารองค์กรสำนักงานน่าน ได้เข้าร่วมกิจกรรมสูมาคาราวะคณะสื่อมวลชน ให้กับสื่อมวลชนอาวุโสของจังหวัดน่าน น่าน เนื่องในเทศกาลปีใหม่เมือง ประจำปี 2566

คือ นายสิงหเดช สุคนธวารินทร์ นายกสมาคมสื่อมวลชนภาคเหนือ โดยกิจกรรมครั้งนี้ ได้จัดขึ้นที่โรงแรมน่านสุวารินทร์ ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน มีสื่อมวลชนทุกแขนงของจังหวัดน่าน รวมไปถึงภาคีเครือข่ายจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️

ข่าวที่ 5
ไฟฟ้าหงสา ลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมและดำเนินการ ในโครงการ “ชีววิถี เศรษฐกิจพอเพียง” ที่บ้านหลักลาย ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566
บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดย นายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยฝ่ายสื่อสารองค์กรสำนักงานน่าน ได้ลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมและดำเนินการ ในโครงการ “ชีววิถี เศรษฐกิจพอเพียง” ที่บ้านหลักลาย ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน ภายใต้การนำของนายกิจ ฑีฆาวงค์ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหลักลาย

โดยบ้านหลักลาย เป็นชุมชนที่ได้ดำเนินการทำโครงการชีววิถี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรม “โครงการชีววิถี เศรษฐกิจพอเพียง” โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ที่ทางชุมชนบ้านหลักลาย ได้เริ่มดำเนิการ ได้แก่ การเลี้ยงหมู การเลี้ยงปลาในบ่อดิน การปลูกไม้ผลเศรษฐกิจ การปลูกพืชผักสวนครัว แบบปลอดสารพิษ

ถือเป็นการส่งเสริมเรื่องความมั่นคงทางด้านอาหารในชุมชน การพัฒนาเมนูอาหารพื้นบ้าน และยังมีการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในชุมชน ในบริบทปลาสวยงามธรรมชาติ สามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชมความงามของธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้ง ดิน ป่า น้ำ และยังมีร้านอาหาร ร้านกาแฟ และโฮมสเตย์ ไว้บริการให้กับนักท่องเที่ยว อีกด้วย