ข่าวประชาสัมพันธ์ บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด ฉบับวันที่ 16 เมษายน 2566

กรรมการผู้จัดการ ไฟฟ้าหงสา เข้าเยี่ยมคาราวะ คณะการนำระดับสูง แห่ง สปป. ลาว ณ นครหลวงเวียงจันทน์

ในระหว่างวันที่ 6-7 เมษายน 2566 นายคทายุทธ์ ชูพูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคาราวะ คณะการนำระดับสูง แห่ง สปป. ลาว ณ นครหลวงเวียงจันทน์ ได้แก่ ท่านโพไซ ไซยะสอน รัฐมนตรี กระทรวงพลังงานและบ่อแร่, ท่านสันติพาบ พมวิหาน รัฐมนตรี กระทรวงการเงิน,

ท่านงามประสง เมืองมานี รัฐมนตรี กระทรวงโยธาธิการ และขนส่ง, ท่านคำเจน วงโพสี รัฐมนตรี กระทรวงแผนงานและการลงทุน และ ท่านพูวง หลวงไซซะนะ รองรัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ในการเข้าพบการนำระดับสูง แห่ง สปป. ลาว ในครั้งนี้ เพื่อรายงานถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา และ ถือโอกาสนี้อวยพรปีใหม่ เนื่องในวันปีใหม่ลาว ปี 2023

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️

ข่าวที่ 2
บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ได้รับรางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ วิสาหกิจ ปฎิบัติพันธะอากรดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2021

ถือเป็นเกียรติ และความภาคภูมิใจ ของ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ที่ได้รับรางวัล และ ใบประกาศเกียรติคุณ วิสาหกิจ ปฏิบัติพันธะอากรดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2021 จาก กระทรวงการเงิน แห่ง สปป. ลาว
โดยในวันที่ 7 เมษายน 2566 นายคทายุทธ์ ชูพูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ได้รับเกียรติในการเข้าเยี่ยมคารวะ ท่านสันติพาบ พมวิหาน รัฐมนตรี กระทรวงการเงิน

พร้อมถือโอกาสสำคัญนี้ เข้ารับมอบโล่รางวัล และ ใบประกาศเกียรติคุณ วิสาหกิจ ปฏิบัติพันธะอากรดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2021 ของ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ณ กระทรวงการเงิน แห่ง สปป. ลาว ณ นครหลวงเวียงจันทน์ อ้างถึง กระทรวงการเงิน แห่ง สปป. ลาว จัดพิธีมอบรางวัล และ ใบประกาศเกียรติคุณ ให้กับบรรดาวิสาหกิจที่ปฏิบัติการมอบพันธะอากรดีเด่น เข้างบประมาณแห่งรัฐ ประจำปี 2021 จำนวน 199 หน่วย ที่ขึ้นกับกรมส่วยสาอากรคุ้มครอง โดยวัตถุประสงค์ของการมอบรางวัล และ ใบประกาศเกียรติคุณ ในครั้งนี้ เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างมาตรฐาน สร้างความตื่นตัว และเป็นการประกาศเกียรติคุณ ให้กับบรรดาหน่วยวิสาหกิจ ที่ประกอบส่วนเข้าในการมอบพันธะอากรให้กับรัฐบาล เพื่อการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญรุ่งเรือง พร้อมทั้ง การเป็นแบบอย่างที่ดีเด่น ให้กับหัวหน่วยธุรกิจในขอบเขตทั่วประเทศ ใน สปป. ลาว

เพื่อให้เป็นมาตรฐานในการยกระดับ ให้หัวหน่วยธุรกิจที่ปฏิบัติพันธะอากรได้ดี ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย และอย่างครบถ้วน สำหรับเงื่อนไขในการพิจารณาการมอบรางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ ให้กับหน่วยวิสาหกิจ ทางกรมส่วยสาอากร ได้ค้นคว้า และกำหนดมาตรฐานไว้ 4 เงื่อนไข คือ (1) วิสาหกิจที่มีการแจ้ง-มอบอากรปกติ และมอบถูกต้องครบถ้วนในปี 2021 (2) วิสาหกิจที่มายื่นบทรายงานการเงิน ประจำปี 2020 (3) วิสาหกิจที่ไม่มีหนี้ค้างมอบในระบบ TaxRIS (4) วิสาหกิจที่ไม่ถูกปรับค่าธรรมเนียมล่าช้า จากบทบันทึกตรวจตรา ในปี 2021

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️

ข่าวที่ 3
คณะตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดน่าน เข้าเยี่ยมชมโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา

ในวันที่ 3 เมษายน 2566 นายคทายุทธ์ ชูพูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด และ คุณจิรศักดิ์ ทิพย์บำรุง รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด สายงานเหมือง พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ พันตำรวจเอก อภิเษก ปิศโน ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดน่าน และคณะทีมงาน ในการเข้าเยี่ยมชมโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา ณ อาคารหงคำไซยาคาร โดยการนำพามาของ คุณสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน ฝ่ายสื่อสารองค์กร

โดยทางคณะ ได้เข้ารับชมวีดีโอการดำเนินงานของโครงการฯ ณ ห้องบรรยาย เพื่อให้ทราบถึงการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมสากลหรือ ISO 14001: 2015 และ มาตรฐานการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือ ISO 45001: 2018 เพื่อนำไปสู่การเป็น “ผู้ผลิตไฟฟ้าที่ดีที่สุดใน สปป. ลาว ด้วยการดำเนินงานที่ดีเลิศ นำความสุขสู่ทุกคน”

จากนั้น ทางคณะได้เข้าเยี่ยมชมภายในห้องนิทรรศการ เพื่อให้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของโครงการฯ และความรู้ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า, การจัดการงานเหมือง, การพัฒนาชุม และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และถ่ายภาพร่วมกัน ณ จุดชมวิว อาคารหงคำไซยาคาร โดยมีแผนกประขาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นผู้อำนวยความสะดวกกับทางคณะในโอกาสนี้

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️

ข่าวที่ 4
ไฟฟ้าหงสา เข้าร่วมกองประชุมแผนพัฒนาเมืองเงิน และอวยพรปีใหม่ลาวคณะการนำเมือง ณ เมืองเงิน แขวงไชยะบูลี แห่ง สปป. ลาว

ในวันที่ 3 เมษายน 2566 นายคทายุทธ์ ชูพูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด, คุณสุรวุฒิ โกสินตระกูลชัย รองกรรมการผู้จัดการบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด สายงานโรงไฟฟ้า พร้อมด้วย คณะทีมงานฝ่ายสื่อสารองค์กร เข้าร่วมกองประชุมแผนพัฒนาเมืองเงิน ประจำปี 2023 ณ ห้องว่าการปกครองเมือง เมืองเงิน โดยการเป็นประธานของ ท่าน ทะวีสัก ไซยะวง เจ้าเมือง เมืองเงิน

บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ได้ให้การส่งเสริม และให้การสนับสนุน แผนการพัฒนาเมืองเงินร่วมด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้แผนการพัฒนาเมืองเงินสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่น และสำเร็จตามเป้าหมาย และในโอกาสสำคัญนี้ ไฟฟ้าหงสา ได้อวยพร และสวัสดีปีใหม่ลาว แด่คณะการนำเมืองเงิน

พร้อมกล่าวแสดงความขอบคุณที่ให้การสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนด้วยดีเสมอมา

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️

ข่าวที่ 5
ไฟฟ้าหงสา สำนักงานน่าน ร่วมวางพวงหรีดเพื่อเคารพศพ และร่วมทำบุญงานบำเพ็ญกุศลศพ เจ้าหน้าที่ธุรการ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566 บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดย นายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน ฝ่ายสื่อสารองค์กร พร้อมคณะ เป็นผู้แทนบริษัทฯ ร่วมวางพวงหรีดเพื่อเคารพศพ และร่วมทำบุญงานบำเพ็ญกุศลศพ นายปราชญา อินชูใจ อายุ 45 ปี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ณ บ้านเลขที่ 137 หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งช้าง ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

ด้วยนายปราชญา อินชูใจ ขณะยังมีชีวิตอยู่ได้เป็นผู้ที่ช่วยเหลือประสานงานด้านต่างๆ ระหว่าง บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด กับ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ในการประสานงานให้สำเร็จลุล่วงด้วยดีมาโดยตลอด คณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ขอร่วมไว้อาลัย และ ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวผู้วายชนม์ มา ณ โอกาสนี้