ข่าวประชาสัมพันธ์ บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด ฉบับวันที่ 16 มีนาคม 2566

กรรมการผู้จัดการบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด เข้าพบคารวะ เอกอัครรัฐทูต สปป. ลาว ประจำประเทศไทย ณ สถานทูตลาว ประจำประเทศไทย

ในวันที่ 3 มีนาคม 2565 นายคทายุทธ์ ชูพูล กรรมการผู้จัดการบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด พร้อมคณะ เข้าพบคารวะ ฯพณฯ คำพัน อันลาวัน เอกอัครรัฐทูต สปป. ลาว ประจำประเทศไทย ณ สถานทูตลาว ประจำประเทศไทย

เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ เพื่ออวยพรปีใหม่ เนื่องในโอกาสปีใหม่สากล ปี 2023 และรายงานถึงความก้าวหน้าในการดำเนินธุรกิจของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสาในปัจจุบัน พร้อมถือโอกาสสำคัญ กล่าวแสดงความขอบคุณที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการในทุกด้านด้วยดี

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️

ข่าวที่ 2
ไฟฟ้าหงสา ให้การต้อนรับคณะจาก บริษัท PT. Indominco Mandiri โดยการนำพาของคณะบ้านปู จำกัด (มหาชน) ในการเข้าเยี่ยมโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา

ในวันที่ 9 มีนาคม 2565 นายประทีป หยกน้ำเงิน รองกรรมการผู้จัดการบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด สายการเงิน การบัญชี และธุรกิจ พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ Mr. Era Tjahya Saputra Mine Head บริษัท PT. Indominco Mandiri พร้อมคณะ โดยการนำพามาของ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ในการเข้าเยี่ยมโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา

โดยทางคณะได้เข้าเยี่ยมชมภายในห้องบรรยาย เพื่อรับชมวีดีโอภาพรวมของ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด เพิ่อให้ทราบถึงการดำเนินงานของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสาในด้านต่างๆ โดยเน้นที่เรื่องของการปฏิบัติการเหมือง และการปฏิบัติการโรงไฟฟ้า เป็นสำคัญ พร้อมกันนี้ ทางคณะได้เข้าเยี่ยมชมภายในห้องนิทรรศการ และได้มีการถ่ายภาพรวมหมู่ของทางคณะ ณ จุดชมวิว ภายในอาคารหงคำไซยาคาร จากนั้น ทางคณะได้ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมชมภายในบริเวณโรงไฟฟ้า และภายในบริเวณเหมืองถ่านหิน ของโครงการฯ โดยมีคณะผู้เชี่ยวชาญของฝ่ายปฏิบัติการโรงไฟฟ้า และฝ่ายปฏิบัติการเหมือง เข้าร่วมเป็นผู้บรรยายเพื่อให้ข้อมูลกับทางคณะอย่างใกล้ชิด

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️

ข่าวที่ 3
ไฟฟ้าหงสา เข้าร่วมกิจกรรม “วันนักข่าว” ประจำปี 2566 ในวันที่ 1-3-5 มีนาคม 2566

บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดยนายยุทธนา จุฬพันธ์ทอง ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร และนายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยทีมงานฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานน่าน ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับคณะสื่อมวลชนจังหวัดน่าน เนื่องใน “วันนักข่าว” ประจำปี 2566 โดยปีนี้ได้มีการจัดกิจกรรมขึ้น ในวันที่ 1-3-5 มีนาคม 2566 ทางสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน นำโดยพันเอกพยอม บุญทร, สมาคมสื่อมวลชนภาคเหนือ และชมรมนักข่าวน่าน นำโดยนายสิงหเดช สุคนธวารินทร์ นายกสมาคมสื่อมวลชนภาคเหนือ และสมาพันธ์สื่อสารมวลชนจังหวัดน่าน นำโดยนายสมชาย จิณาเกตุ ประธานสมาพันธ์สื่อสารมวลชนจังหวัดน่าน

เป็นผู้นำที่ได้จัดกิจกรรมขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1)ทำบุญถวายสังฆทาน เพื่อความเป็นสิริมงคลและอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่พี่น้องสื่อมวลชนที่ล่วงลับไปแล้ว 2)เพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่ขาดโอกาสในพื้นที่จังหวัดน่าน 3)เพื่อทำกิจกรรมที่เป็นสาธารณะประโยชน์ให้กับจังหวัดน่าน เช่น กิจกรรมทำบุญปล่อยปลา ลงสู่แม่น้ำน่าน 4)เพื่อพบปะสังสรรค์ สร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างสื่อมวลชนของจังหวัดน่าน ทุกแขนง รวมถึงกระชับความสัมพันธ์อันดี ระหว่างสื่อมวลชนของจังหวัดน่าน กับภาคีเครือข่าย

ซึ่งกิกรรมต่างๆ เนื่องใน “วันนักข่าว” ประจำปี 2566 ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมกิจกรรมจากหลายภาคส่วน มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายต่างๆ มาร่วมกิจกรรมกันอย่างคับคั่ง และทางบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณ ในการจัดกิจกรรม ในครั้งนี้ด้วย

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️

ข่าวที่ 4
ไฟฟ้าหงสา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ไทย – สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครั้งที่ 24 ประจำปี 2566 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566
บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดยนายยุทธนา จุฬพันธ์ทอง ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยทีมงานฝ่ายสื่อสารองค์กร ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ไทย – สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครั้งที่ 24 ประจำปี 2566 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน โดยในพิธีเปิดการแข่งขัน มีประธานร่วม คือ นายสุทัศน์ ลิ้มวณิชย์กุล นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ และท่านทะวีสัก ไชยะวง เจ้าเมือง เมืองเงิน แขวงไซยะบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ไทย – สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครั้งที่ 24 ประจำปี 2566

ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์อันดี ระหว่างเจ้าหน้าที่และประชาชนชาวอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ราชอาณาจักรไทย กับ เมืองเงิน แขวงไชยะบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้พบปะเยี่ยมเยือน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีให้สืบเนื่องต่อไป อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย พละกำลัง ของเจ้าหน้าที่ และประชาชนของทั้งสองเมือง ให้มีสุขภาพแข็งแรง และยังช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความเข้าใจระหว่างเจ้าหน้าที่ และประชาชนในระดับท้องถิ่น ของทั้งสองประเทศ ให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างราชอาณาจักรไทย และ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในครั้งนี้ มีการแข่งขันกีฬา 4 ประเภท ได้แก่ กีฬาฟุตบอลวีไอพี ฟุตบอลชาย ฟุตบอลหญิง กีฬาวอลเล่ย์บอลชาย วอลเล่ย์บอลหญิง กีฬาเปตองชาย เปตองหญิง กีฬาเซปักตะกร้อชาย มีนักกีฬาจากทีม อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน กับ ทีมเมืองเงิน แขวงไชยะบุรี เข้าร่วมการแข่งขัน

ซึ่งการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สถานศึกษา หน่วยงานภาคเอกชน และประชาชนจากทั้งสองประเทศ โดยบรรยากาศในการแข่งขัน เป็นไปด้วยความสนุกสนานเป็นกันเอง นักกีฬาทุกคนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา และกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ไทย – สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครั้งที่ 24 ประจำปี 2566 ในครั้งนี้ ทางบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำจัด ได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณ ให้กับอำเภอเฉลิมพระเกียรติ และร่วมสนับสนุนงบประมาณ ให้กับเมืองเงิน เพื่อจัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย