ไฟฟ้าหงสา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ไทย – สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครั้งที่ 24 ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566
บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดยนายยุทธนา จุฬพันธ์ทอง ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยทีมงานฝ่ายสื่อสารองค์กร ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ไทย – สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครั้งที่ 24 ประจำปี 2566 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน

โดยในพิธีเปิดการแข่งขัน มีประธานร่วม คือ นายสุทัศน์ ลิ้มวณิชย์กุล นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ และท่านทะวีสัก ไชยะวง เจ้าเมือง เมืองเงิน แขวงไซยะบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ไทย – สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครั้งที่ 24 ประจำปี 2566


ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์อันดี ระหว่างเจ้าหน้าที่และประชาชนชาวอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ราชอาณาจักรไทย กับ เมืองเงิน แขวงไชยะบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้พบปะเยี่ยมเยือน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีให้สืบเนื่องต่อไป อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย พละกำลัง ของเจ้าหน้าที่ และประชาชนของทั้งสองเมือง ให้มีสุขภาพแข็งแรง และยังช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความเข้าใจระหว่างเจ้าหน้าที่ และประชาชนในระดับท้องถิ่น ของทั้งสองประเทศ ให้ดียิ่งขึ้น


ซึ่งการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างราชอาณาจักรไทย และ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในครั้งนี้ มีการแข่งขันกีฬา 4 ประเภท ได้แก่ กีฬาฟุตบอลวีไอพี ฟุตบอลชาย ฟุตบอลหญิง กีฬาวอลเล่ย์บอลชาย วอลเล่ย์บอลหญิง กีฬาเปตองชาย เปตองหญิง กีฬาเซปักตะกร้อชาย มีนักกีฬาจากทีมอำเภอ  เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน กับ ทีมเมืองเงิน แขวงไชยะบุรี เข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สถานศึกษา หน่วยงานภาคเอกชน และประชาชนจากทั้งสองประเทศ โดยบรรยากาศในการแข่งขัน เป็นไปด้วยความสนุกสนานเป็นกันเอง นักกีฬาทุกคนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา


และกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ไทย – สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครั้งที่ 24 ประจำปี 2566 ในครั้งนี้ ทางบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำจัด ได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณ ให้กับอำเภอเฉลิมพระเกียรติ และร่วมสนับสนุนงบประมาณ ให้กับเมืองเงิน เพื่อจัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย