ข่าวประชาสัมพันธ์ บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด ฉบับวันที่ 1 มีนาคม 2566

คณะจากสถานทูตญี่ปุ่น ประจำ สปป. ลาว และ องค์การร่วมมือสากล ญี่ปุ่น (JICA) เข้าเยี่ยมชมโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา

ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดย นายคทายุทธ์ ชูพูล กรรมการผู้จัดการบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ให้การต้อนรับ คณะจากสถานทูตญี่ปุ่น ประจำ สปป. ลาว และ องค์การร่วมมือสากล ญี่ปุ่น (JICA) สำนักงาน ประจำ สปป. ลาว นำโดย ท่าน นะกะเสะ โทชิโอะ หัวหน้าตัวแทนองค์การร่วมมือสากล ญี่ปุ่น (JICA) ประจำลาว รวมจำนวน 35 ท่าน

ในการเข้าเยี่ยมชมโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา ณ อาคารหงคำไซยาคาร โดยการนำพามาของ ท่านคำหล้า ผิววันนา เจ้าเมือง เมืองหงสา มีทีมงานแผนกประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กร ร่วมต้อนรับคณะ และนำพาคณะเข้าเยี่ยมชมภายในห้องบรรยาย, ห้องนิทรรศการ และบริเวณจุดชมวิว โดยมีน้องๆ Junior Guide เป็นผู้บรรยายให้ข้อมูลของโครงการฯ เพื่อให้ทางคณะได้ทราบถึงการดำเนินงานในด้านต่างๆ ที่สำคัญ ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา ตลอดถึง

การเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากถ่านหินลิกไนต์ที่มีประสิทธิภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และชุมชน ตามมาตรฐาน ISO 14001: 2015 ณ ปัจจุบัน

🔹️🔹️🔹️🔹️🔹️🔹️🔹️🔹️🔹️🔹️🔹️

ข่าวที่ 2
งานประเพณีบุญช้าง แขวงไชยะบูลี ประจำปี 2023

บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดย นายคทายุทธ์ ชูพูล กรรมการผู้จัดการบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และพนักงานตัวแทนบริษัทฯ เข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณีบุญช้าง แขวงไชยะบูลี ประจำปี 2023 ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ณ บริเวณสนามหลวง แขวงไชยะบูลี ให้เกียรติเป็นประธานในการจัดงานโดย ท่าน พงสะหวัน สิดทะวง เจ้าแขวง แขวงไชยะบูลี มีคณะการนำของแขวงไชยะบูลี, การนำจากแต่ละแขวง และแต่ละเมือง ภายใน สปป.ลาว, เจ้าหน้าที่จากภาครัฐ, ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

งานประเพณีบุญช้าง แขวงไชยะบูลี จัดขื้นเป็นประจำทุกปี และในปี 2023 จัดในระหว่างวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2566 โดย บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดงาน เป็นเงิน 50,000,000 กีบ (ประมาณ 110,000 บาท) ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมงานประเพณีบุญช้าง ซึ่งเป็นงานบุญประเพณีของ สปป. ลาว ที่ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ช้างลาว

🔹️🔹️🔹️🔹️🔹️🔹️🔹️🔹️🔹️🔹️

รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เข้าร่วมงานมหกรรมบุญช้าง ประจำปี 2023 ที่แขวงไชยะบูลี สปป.ลาว

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้เข้าร่วมงานมหกรรมบุญช้าง ที่แขวงไชยะบูลี สปป.ลาว โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวน่าน สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน ร่วมเดินทางไปในครั้งนี้ด้วย โดยมีบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง งานมหกรรมบุญช้างที่จัดขึ้นในครั้งนี้

มีท่านพงสะหวัน สิดทะวง เจ้าแขวงไชยะบูลี เป็นประธานคณะกรรมการจัดงาน และ ดร. ไซสมพอน พมวิหาน ประธานสภาแห่งชาติลาวเป็นประธานในพิธีเปิด เทศกาลมหกรรมบุญช้างจะจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม และวิถีชีวิตของชาวจังหวัดไชยะบูลีที่ผูกพันกับช้างตั้งแต่อดีต ให้เป็นมรดกตกทอดสู่ลูกหลานต่อไป ในการนี้ นอกจากจะได้กระชับความสัมพันธ์กับแขวงไชยะบูลีแล้ว

นายชัยณรงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ยังได้มีโอกาสสนทนากับท่านเจ้าแขวง ในประเด็นเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการเปิดด่านห้วยสะแตง ที่อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ซึ่งอยู่ติดกับเมืองเชียงฮ่อน แขวงอุดมไชย สปป. ลาว เพื่อประโยชน์ของการค้าขาย และการท่องเที่ยว ของทั้งสองประเทศต่อไป

🔹️🔹️🔹️🔹️🔹️🔹️🔹️🔹️🔹️🔹️

เอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรไทย ประจำ สปป. ลาว เข้าเยี่ยมชมโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา

ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 นายคทายุทธ์ ชูพูล กรรมการผู้จัดการบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ให้การต้อนรับ นางสาวมรกต ศรีสวัสดิ์ เอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรไทย ประจำ สปป. ลาว

พร้อมคณะ ในการเข้าเยี่ยมชมการดำเนินธุรกิจของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา ณ อาคารหงคำไซยาคาร และ โรงไฟฟ้า เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าของการดำเนินงานในปัจจุบัน

🔹️🔹️🔹️🔹️🔹️🔹️🔹️🔹️🔹️🔹️🔹️🔹️

ไฟฟ้าหงสา เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาวู้ดบอลนครน่าน “กระซิบรักน่านโอเพ่น” ณ สนามกีฬาวู้ดบอล อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566
บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดยนายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยฝ่ายสื่อสารองค์กรสำนักงานน่าน เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาวู้ดบอลนครน่าน “กระซิบรักน่านโอเพ่น” ณ สนามกีฬาวู้ดบอล อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน จัดโดยชมรมวู้ดบอลนครน่าน ได้รับเกียรติจาก นายรุ่งโรจน์ สะท้าน นายอำเภอเชียงกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน มีนายสาธิต บุญทอง นายกสมาคมกีฬาจังหวัดน่าน เป็นผู้กล่าวรายงาน

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไป ได้ออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬาวู้ดบอล เสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกายให้แข็งแรง สร้างสุขภาวะทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์และสังคมที่ดี เป็นกิจกรรมนันทนาการและสร้างความสัมพันธ์อันดีในสังคม โดยการแข่งขันในครั้งนี้ เป็นการแข่งขันเพื่อเชื่อมและสานสัมพันธ์อันดีของนักกีฬาวู้ดบอล ซึ่งเป็นผู้สูงวัยที่มีใจรักกีฬา รักการออกกำลังกาย โดยการแข่งขันแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภททีม และประเภทบุคคล มีนักกีฬาวู้ดบอลจากจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ อุตรดิตถ์ พิษณุโลก กำแพงเพชร และจังหวัดน่าน เข้าร่วมการแข่งขันกันอย่างคับคั่ง

ซึ่งทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันได้ดำเนินการแข่งขันกีฬาวู้ดบอล ด้วยความถูกต้อง ชื่อสัตย์ ตามกฎกติกาที่ใช้ในการแข่งขัน เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี เพื่อให้นักกีฬาวู้ดบอลมี น้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้อภัย ให้กันและกัน ตามคำขวัญโปรแกรมการแข่งขันว่า “กระซิบรักน่านโอเพ่น” นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากสมาคมกีฬาวู้ดบอลแห่งประเทศไทย ที่ได้ให้การสนับสนุนถ้วยรางวัลและลูกวู้ดบอล โดยมีนายปภาวิน อัตถศิลปกิจ เลขาธิการสมาคมกีฬาวู้ดบอลแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนของสมาคมกีฬาวู้ดบอลแห่งประเทศไทย ได้นำถ้วยรางวัลมามอบให้สำหรับการแข่งขัน และเป็นสักขีพยาน ในการแข่งขันในครั้งนี้ โดยบรรยากาศในการแข่งขัน เป็นไปด้วยความสนุกสนานเป็นกันเอง นักกีฬาทุกคนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา และกิจกรรมการแข่งขันกีฬาวู้ดบอลนครน่าน “กระซิบรักน่านโอเพ่น” ในครั้งนี้ ทางบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำจัด ได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 10,000 บาท