ไฟฟ้าหงสา เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาวู้ดบอลนครน่าน “กระซิบรักน่านโอเพ่น”

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566
บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดยนายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยฝ่ายสื่อสารองค์กรสำนักงานน่าน เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาวู้ดบอลนครน่าน “กระซิบรักน่านโอเพ่น” ณ สนามกีฬาวู้ดบอล อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

จัดโดยชมรมวู้ดบอลนครน่าน ได้รับเกียรติจาก นายรุ่งโรจน์ สะท้าน นายอำเภอเชียงกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน มีนายสาธิต บุญทอง นายกสมาคมกีฬาจังหวัดน่าน เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไป ได้ออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬาวู้ดบอล เสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกายให้แข็งแรง สร้างสุขภาวะทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์และสังคมที่ดี เป็นกิจกรรมนันทนาการและสร้างความสัมพันธ์อันดีในสังคม

โดยการแข่งขันในครั้งนี้ เป็นการแข่งขันเพื่อเชื่อมและสานสัมพันธ์อันดีของนักกีฬาวู้ดบอล ซึ่งเป็นผู้สูงวัยที่มีใจรักกีฬา รักการออกกำลังกาย โดยการแข่งขันแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภททีม และประเภทบุคคล มีนักกีฬาวู้ดบอลจากจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ อุตรดิตถ์ พิษณุโลก กำแพงเพชร และจังหวัดน่าน เข้าร่วมการแข่งขันกันอย่างคับคั่ง ซึ่งทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันได้ดำเนินการแข่งขันกีฬาวู้ดบอล ด้วยความถูกต้อง ชื่อสัตย์ ตามกฎกติกาที่ใช้ในการแข่งขัน เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี เพื่อให้นักกีฬาวู้ดบอลมี น้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้อภัย ให้กันและกัน

ตามคำขวัญโปรแกรมการแข่งขันว่า “กระซิบรักน่านโอเพ่น” นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากสมาคมกีฬาวู้ดบอลแห่งประเทศไทย ที่ได้ให้การสนับสนุนถ้วยรางวัลและลูกวู้ดบอล โดยมีนายปภาวิน อัตถศิลปกิจ เลขาธิการสมาคมกีฬาวู้ดบอลแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนของสมาคมกีฬาวู้ดบอลแห่งประเทศไทย ได้นำถ้วยรางวัลมามอบให้สำหรับการแข่งขัน และเป็นสักขีพยาน ในการแข่งขันในครั้งนี้

โดยบรรยากาศในการแข่งขัน เป็นไปด้วยความสนุกสนานเป็นกันเอง นักกีฬาทุกคนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา และกิจกรรมการแข่งขันกีฬาวู้ดบอลนครน่าน “กระซิบรักน่านโอเพ่น” ในครั้งนี้ ทางบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำจัด ได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 10,000 บาท