ททท.สำนักงาน น่านจัดกิจกรรมปั่นไปบอกฮักน่าน รณรงค์ปั่นจักรยานเที่ยวเมืองเก่าน่าน

เช้าวันที่ 11 ก.พ.66 เวลา 06.30 น. ที่ข่วงเมืองน่าน นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานปล่อยขบวนจักรยานส่งเสริมการท่องเที่ยว ภายใต้ชื่อกิจกรรม ปั่นไปบอกฮักน่าน เพื่อเป็นการรณรงค์และประชาสัมพันธ์การใช้จักรยานในการท่องเที่ยวเมืองเก่าของจังหวัดน่าน อีกทั้งยังเป็นการตอกย้ำการท่องเที่ยวแบบโลว์คาร์บอนสอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดน่าน

ในการที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทางด้านศิลปวัฒนธรรมของจังหวัด และเขตเมืองเก่า ในเขตเทศบาลเมืองน่าน โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มาจากจังหวัดน่าน และนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการปั่นจักรยานในจังหวัดใกล้เคียง เช่นจากจังหวัดแพร่ อุตรดิตถ์ ลำปาง เชียงราย และกรุงเทพฯ นนทบุรี กว่า 200 คนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ตามที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานน่าน ร่วมกับ เทศบาลเมืองน่าน ชมรมจักรยานจังหวัดน่าน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่อเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดน่าน สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดน่าน และ เครือข่ายภาคีด้านการท่องเที่ยวจังหวัดน่าน

จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ภายใต้ชื่อกิจกรรม ปั่นไปบอกฮักน่าน เพื่อเป็นการรณรงค์และประชาสัมพันธ์การใช้จักรยานในการท่องเที่ยวเมืองเก่าของจังหวัดน่าน กิจกรรมปั่นจักรยานถือว่าเป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งในการดูแลสุขภาพ และสิ่งสำคัญในขณะนี้กระแสการท่องเที่ยวแบบสโลไลฟ์กำลังได้รับความนิยมโดยใช้จักรยานในการปั่นท่องเที่ยว โดยเฉพาะจังหวัดน่านเป็นจังหวัดเล็กๆ

ที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการใช้จักรยานปั่นเพื่อการท่องเที่ยว ชมย่านเมืองเก่า วัดที่สวยงาม ชิมร้านกาแฟ และเช็คอินตามสถานที่ต่างๆ ของจังหวัดน่าน โดยมีระยะทางปั่นรวม 8 กิโลเมตร สำหรับเส้นทางการปั่นเป็นการปั่นลักษณะท่องเที่ยว จุดแรกที่วัดมิ่งเมือง แวะสักการะเสาหลักเมืองของจังหวัดน่าน จุดที่สอง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแวะนมัสการวัดพระธาตุแช่แห้งซึ่งเป็นวัดผู้ที่เกิดปีเถาะ และนอกจากนี้

ยังมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมสนุกภายในวัดพระธาตุแช่แห้งคือ 9 จุดอนิสงฆ์มหามงคลวัดพระธาตุแช่แห้งร่วมทำกิจกรรม และรับวัตถุมงคลจากวัดพระธาตุแช่แห้ง จุดที่สาม วัดท่าล้อ และจุดสุดท้ายคือตึกรังษีเกษม ร่วมกิจกรรมถ่ายรูปย้อนยุค และสัมผัสความคลาสสิคของตัวอาคารที่เก่าแก่สไตล์ตะวันตกยุคโคโลเนียล อายุมากกว่า 100 ปี