ไฟฟ้าหงสา เข้าร่วมกิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 69 ปี และกิจกรรมการมอบทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดน่าน ประจำปี 2566

 

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566
บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด   นำโดยนายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยฝ่ายสื่อสารองค์กรสำนักงานน่าน ได้เข้าร่วมกิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษารดินแดน ครบรอบ 69 ปี ณ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดน่าน กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดน่าน ที่ 1

ได้รับเกียรติจาก นายกองเอกนิวัฒน์ งามธุระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ในฐานะรองผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี โดยมี นายกองเอกผะอบ บินสะอาด หัวหน้าฝ่ายอำนวยการกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดน่าน เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยภายในงานมีกิจกรรมพิธีสงฆ์ การอ่านสารผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน การประดับยศกองอาสารักษาดินแดน ให้แก่ ผู้ทำคุณประโยชน์แก่กิจการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดน่าน

การมอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี ให้แก่ ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และผู้สนับสนุนกิจการกองอาสารักษาดินแดน การมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิอาสารักษาดินแดนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ให้แก่บุตรของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาคเอกชน หน่วยงานภาคประชาชน และเจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดนทุกอำเภอของจังหวัดน่าน มาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง โดยกิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษารักษาดินแดน ครบรอบ 69 ปี ณ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดน่าน กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดน่าน ที่ 1 บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณจำนวน 20,000 บาท ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

และในวันเดียวกันนี้ ยังได้มีกิจกรรมการมอบทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดน่าน ประจำปี 2566 โดยได้รับเกียรติจาก นายนิวัฒน์ งามธุระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนางสุดารัตน์ แววบัญฑิต ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดน่านและสมาซิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดน่าน ร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบทุนทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดน่าน

โดยในปีนี้ แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดน่าน ได้มีการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดน่าน ตามหลักเกณฑ์ ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่สมาคมแม่บ้านมหาดไทย กำหนดให้เป็นผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ประจำปี 2566 มีนักเรียนและนักศึกษาที่เป็นบุตรของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานของส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และบุตรของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ปฏิบัติภารกิจในแต่ละอำเภอของจังหวัดน่าน ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกได้รับทุนการศึกษาทั้งหมด จำนวน 53 ราย

ซึ่งการมอบทุนในครั้งนี้ มีหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาคเอกชน ที่เป็นผู้ร่วมสนับสนุนสมทบทุนการศึกษา มาร่วมงานและเป็นสักขีพยานและร่วมยินดี จำนวนมาก และบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ได้สนับสนุนงบประมาณจำนวน 20,000 บาท สมทบทุนการศึกษาในครั้งนี้ด้วย