ข่าวประชาสัมพันธ์ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ฉบับวันที่ 1 มิถุนายน 2567

HPC Engaging Leadership Program

ในระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2567 สายงานทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด จัดหลักสูตรการอบรมในหัวข้อ “HPC Engaging Leadership Program” ณ ห้องประชุม 301 สำนักงานโพนจัน โดยการเป็นประธานของ นายคทายุทธ์ ชูพูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด ได้รับเกียรติจาก นายมิ่งมิตร รุ่งวัฒนโยธิน จากสถาบัน Pacrim เป็นวิทยากรในหลักสูตรนี้ โดยมีพนักงานบริษัทฯ ในระดับตำแหน่งผู้จัดการฝ่าย (Division Manager) จากทุกสายงาน เข้าร่วมการอบรม จำนวน 30 ท่าน

ซึ่งจะได้นำฝึกใช้ตลอด Learning Journey ถึงเดือนกันยายน 2567 ทั้งนี้ จะมีการจัดหลักสูตรนี้อีก 2 ครั้ง ให้กับกลุ่ม Section Manager จำนวน 70 ท่าน ในเดือนมิถุนายน 2567 วัตถุประสงค์ของการจัดอบรมในหลักสูตรนี้ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับภาวะความเป็นผู้นำ รวมถึงจิตวิทยาในการบริหารคน, เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของภาวะผู้นำในการบริหารทีมงานให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ และ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาภาวะผู้นำของตน

ให้เป็นที่ยอมรับของสมาชิกภายในทีมงาน นำไปสู่ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน และ เป็นไปตามวัฒนธรรมองค์กร “CARE” ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร “ผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้าที่ดีที่สุด ใน สปป. ลาว ด้วยการดำเนินงานที่ดีเลิศ นำความสุขมาสู่ทุกคน

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️

ข่าวที่ 2
ไฟฟ้า หงสา เข้าร่วมพิธีบวงสรวงเทพยดาบูชาฤกษ์ เนื่องในพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน (แห่งใหม่)

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567
บริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด นำโดย นายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ สำนักงานน่าน เข้าร่วมพิธีบวงสรวงเทพยดาบูชาฤกษ์ เนื่องในพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน (แห่งใหม่) โดยมี นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีฯ

ในส่วนของจังหวัดน่าน นำโดย นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ในฐานะประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน และนางเหมือนใจ วงศ์ใหญ่ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนภาคธุรกิจ ในจังหวัดน่าน เช้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง ณ มณฑลพิธีสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️

ข่าวที่ 3
ไฟฟ้า หงสา ร่วมวางพวงหรีดเพื่อเคารพศพ และร่วมทำบุญงานบำเพ็ญกุศลศพ คุณแม่ลัย วังขวา มารดาของนางสาวทสพร คงเจริญ นักจัดรายการวิทยุและสื่อมวลชนจังหวัดน่าน


เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2565
บริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด นำโดย คุณสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ สำนักงานน่าน เป็นผู้แทนบริษัทฯ ร่วมวางพวงหรีดเพื่อเคารพศพ และร่วมทำบุญงานบำเพ็ญกุศลศพ คุณแม่ลัย วังขวา อายุ 72 ปี มารดาของ นางสาวทสพร คงเจริญ นักจัดรายการวิทยุและสื่อมวลชนจังหวัดน่าน ณ วัดช้างเผือก ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️

ข่าวที่ 4
ไฟฟ้า หงสา ร่วมวางพวงหรีดเพื่อเคารพศพ และร่วมทำบุญงานบำเพ็ญกุศลศพ คุณแม่คล้าย ใหม่คำ มารดาของนายธนาธร ใหม่คำ อดีตผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 บริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด นำโดย นายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ สำนักงานน่าน เป็นผู้แทนบริษัทฯ ร่วมวางพวงหรีดเพื่อเคารพศพ และร่วมทำบุญงานบำเพ็ญกุศลศพ คุณแม่คล้าย ใหม่คำ มารดาของ นายธนาธร ใหม่คำ อายุ 100 ปี อดีตผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดน่าน ณ วัดพญาภู ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️

ข่าวที่ 5
ไฟฟ้า หงสา ร่วมวางพวงหรีดเพื่อเคารพศพ และร่วมทำบุญงานบำเพ็ญกุศลศพ คุณพ่อศรีนวล อ่อนพุ บิดาของนางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 บริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด นำโดย นายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ สำนักงานน่าน เป็นผู้แทนบริษัทฯ ร่วมวางพวงหรีดเพื่อเคารพศพ และร่วมทำบุญงานบำเพ็ญกุศลศพ คุณพ่อศรีนวล อ่อนพุ อายุ 85 ปี บิดาของ นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ณ บ้านดอนดู่พงษ์ ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️

ข่าวที่ 6
ไฟฟ้า หงสา ร่วมวางพวงหรีดเพื่อเคารพศพ และร่วมทำบุญงานบำเพ็ญกุศลศพ คุณพ่อสง่า ลิ้มสุวรรณ บิดาของนายชาญชัย ลิ้มสุวรรณ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 บริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด นำโดย นายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ สำนักงานน่าน เป็นผู้แทนบริษัทฯ ร่วมวางพวงหรีดเพื่อเคารพศพ และร่วมทำบุญงานบำเพ็ญกุศลศพ คุณพ่อสง่า ลิ้มสุวรรณ อายุ 78 ปี บิดาของ นายชาญชัย ลิ้มสุวรรณ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดน่าน ณ วัดศรีบุญเรือง บ้านสบกอน ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน