ข่าวประชาสัมพันธ์ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ฉบับวันที่ 16 พฤษภาคม 2567

ไฟฟ้า หงสา เข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ณ นครหลวงเวียงจันทน์

ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2567 คณะผู้บริหาร และ พนักงาน บริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด นำโดย นายคทายุทธ์ ชูพูล กรรมการผู้จัดการบริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ณ นครหลวงเวียงจันทน์


กิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นโดย สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสืบสานพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่าน, เพื่อส่งเสริม และ สนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และพลานามัยที่ดี

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️

ข่าวที่ 2
ไฟฟ้าหงสา” จับมือ “สหกล” สร้างระบบสายพานลำเลียงดินด้วยเทคโนโลยีล้ำสุดในอาเซียน
รองรับพื้นที่ส่วนต่อขยายกว่า 40 ตร.กม. ตอกย้ำกลยุทธ์ด้าน ESG ของบริษัทฯ

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 ณ เมืองหงสา แขวงไชยะบูลี สปป.ลาว บริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด จัดพิธีเปิดการนำใช้พื้นที่สัมประทานส่วนต่อขยายและระบบสายพานลำเลียงดิน เส้นที่ 2 ของ บริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด และพิธีมอบรับสายพานลำเลียงดินเส้นที่ 2 ส่วนต่อขยายระหว่าง บริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด และ บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) โดยได้รับเกียรติจาก ท่านพงสะหวัน สิดทะวง เจ้าแขวง แขวงไชยะบูลี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ท่านจันทะบูน สุกอาลุน รองรัฐมนตรี กระทรวงพลังงานและบ่อแร่, ท่านพอนสะหวัน ไชสมพัน เจ้าเมือง เมืองหงสา, ท่านทะวีสัก ไซยะวง เจ้าเมือง เมืองเงิน, นายคทายุทธ์ ชูพูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด, และ นายนพพันธป์ เมืองโคตร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สหกลอิควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติร่วมเป็นสักขีพยานคับคั่ง โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา เป็นโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับสากล

และดำเนินงานด้วยความใส่ใจสิ่งแวดล้อมจนเป็นที่ประจักษ์ชัดแก่ชุมชน และสังคม อีกทั้งสามารถสร้างเสถียรภาพด้านพลังงานให้แก่ สปป.ลาว และ ราชอาณาจักรไทย มาโดยตลอด และเพื่อให้การปฏิบัติงานเหมืองแร่เป็นไปตามนโยบายด้านความปลอดภัยในระดับสากล บริษัทฯจึงได้พิจารณาขอขยายพื้นที่สัมปทานและได้รับความไว้วางใจจาก สภาประชาชนแห่งชาติ สปป.ลาว และได้รับการอนุมัติให้ขยายพื้นที่สัมปทานส่วนต่อขยายในเขตเมืองเงิน และ เมืองหงสา เป็นจำนวน 41.45 ตารางกิโลเมตร เมื่อนับรวมกับพื้นที่สัมปทานเดิมจึงมีพื้นที่ดำเนินงานทั้งสิ้น 117.86 ตารางกิโลเมตร


สำหรับพื้นที่ส่วนต่อขยายที่ได้รับพิจารณาอนุมัติมานั้น จะเป็นพื้นที่สำหรับการติดตั้งระบบสายพานลำเลียงดินเส้นที่ 2 ของบริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด โดยมี บริษัท สหกลอิควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้รับเหมาหลักของโครงการฯ ที่มีความเชี่ยวชาญในการดำเนินงานดังกล่าว จึงนำมาสู่แนวคิดการพัฒนาระบบสายพานลำเลียงดินเส้นใหม่ซึ่งเป็นส่วนต่อขยาย เข้ามาเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเหมือง ให้มีประสิทธิภาพ เกิดความปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมความยาวตลอดเส้นสายพานทั้งสิ้น 17 กิโลเมตร กล่าวคือ สายพานเส้นนี้มีลักษณะตามความลาดชันของภูมิประเทศ จึงได้รับการออกแบบให้ขับเคลื่อนโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด และตอกย้ำการดำเนินธุรกิจภายใต้กลยุทธ์ด้าน สิ่งแวดล้อม, สังคม, และธรรมาภิบาล หรือ ESG ของบริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด ได้อย่างมีนัยสำคัญ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา เป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินลิกไนต์แห่งแรกที่ใหญ่ที่สุดของ สปป.ลาว

มีกำลังการผลิตไฟ้ฟ้า 1,878 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ ณ เมืองหงสา แขวงไซยะบูลี สปป.ลาว ดำเนินการภายใต้การบริหารงานของ บริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์มาตั้งแต่ปี 2016 เพื่อผลิตไฟฟ้าให้กับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และการไฟฟ้าลาว (EDL : Electricité du Laos) โดยได้รับการรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมสากลหรือ ISO 14001 เวอร์ชั่น 2015 และ มาตรฐานการจัดการความปลอดภัย อาชีว อนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือ ISO 45001 เวอร์ชั่น 2018 และยังได้รับการรับรองจาก กรมอุตสาหกรรมและหัตถกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า แห่ง สปป.ลาว ให้เป็น Green Factory แห่งแรกใน สปป.ลาว พร้อมกันนั้นยังได้ดำเนินงานภายใต้นโยบายทางด้าน สิ่งแวดล้อม, สังคม, และธรรมาภิบาล หรือ ESG อีกด้วย เพื่อที่จะเป็น “ผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้าที่ดีที่สุดใน สปป.ลาว ด้วยการดำเนินงานที่เป็นเลิศ นำความสุขมาสู่ทุกคน”
ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ:
ฝ่ายกิจการสัมพันธ์ บริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด
โทร. +856 2052441848, +856 2052441852 และ +856 2052441851
www.hongsapower.com

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️

ข่าวที่ 3
บริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด เข้าร่วมทำบุญงานบำเพ็ญกุศลศพ และร่วมสวดพระอภิธรรมศพ คุณปู่เสถียร ชาติพงษ์ อดีตที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด ณ วัดสวนตาล ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2567
บริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด นำโดย นายคทายุทธ์ ชูพูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด พร้อมด้วยอดีตกรรมการบริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด และพนักงานบริษัทฯ เข้าร่วมทำบุญงานบำเพ็ญกุศลศพ และร่วมสวดพระอภิธรรมศพ คุณปู่เสถียร ชาติพงษ์ อายุ 88 ปี

อดีตที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด ณ วัดสวนตาล ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️

ข่าวที่ 4
บริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด เข้าร่วมพิธีฌาปนกิจศพ คุณปู่เสถียร ชาติพงษ์ อดีตที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด ณ วัดสวนตาล ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2024 บริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด นำโดย นายคทายุทธ์ ชูพูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด พร้อมด้วย อดีตผู้บริหาร บริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด

และ พนักงานบริษัทฯ เข้าร่วมพิธีฌาปณกิจศพ คุณปู่เสถียร ชาติพงษ์ อายุ 88 ปี อดีตที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด ณ วัดสวนตาล ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน