ไฟฟ้าหงสา เข้าร่วมกิจกรรม “วันนักข่าว” ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567 บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดย นายยุทธนา จุฬพันธ์ทอง ผู้อำนวยการสายงานกิจการองค์กร

และนายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยทีมงานฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ สำนักงานน่าน ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับคณะสื่อมวลชนจังหวัดน่าน เนื่องใน “วันนักข่าว” ประจำปี 2567

โดยได้มีการจัดกิจกรรมขึ้น ในวันที่ 5 มีนาคม ของทุกปี ในส่วนของคณะสื่อมวลชนจังหวัดน่าน ประกอบไปด้วย สมาคมสื่อมวลชนภาคเหนือ และชมรมนักข่าวน่าน นำโดย นายสิงหเดช สุคนธวารินทร์ ประธานที่ปรึกษาสมาคมสื่อมวลชนภาคเหนือ

,สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน นำโดย นายบุญยงค์ สดสอาด นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน, สมาพันธ์สื่อสารมวลชนจังหวัดน่าน นำโดย นายสมชาย จิณาเกตุ ประธานสมาพันธ์สื่อสารมวลชนจังหวัดน่าน และชมรมนักข่าวน่าน นำโดย นายอภิศักดิ์ นิธิพงษ์พานทอง ประธานชมรมนักข่าวน่าน เป็นผู้นำที่ได้จัดกิจกรรมขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1)ทำบุญถวายสังฆทาน เพื่อความเป็นสิริมงคลและอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่พี่น้องสื่อมวลชนที่ล่วงลับไปแล้ว 2)เพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่ขาดโอกาสในพื้นที่จังหวัดน่าน 3)เพื่อพบปะสังสรรค์ สร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างสื่อมวลชนของจังหวัดน่าน ทุกแขนง รวมถึงกระชับความสัมพันธ์อันดี ระหว่างสื่อมวลชนของจังหวัดน่าน

กับภาคีเครือข่ายต่างๆ ซึ่งกิจกรรมเนื่องใน “วันนักข่าว” ประจำปี 2567 ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมกิจกรรมจากหลายภาคส่วน ได้แก่
ผู้บริหารของจังหวัดน่าน หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน หน่วยงานภาคประชาชน

และภาคีเครือข่ายต่างๆ มาร่วมกิจกรรมกันอย่างคับคั่ง และทางบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณ ในการจัดกิจกรรม ในครั้งนี้ด้วย