เจ้าหน้าที่ดับไฟป่าอุทยานแห่งชาติศรีน่านดับไฟป่าจนเกิดอาการฮีทสโตรก

ตามที่ศบช.ไฟป่าสบอ.13แพร่สั่งการให้อช.ศรีน่าน ดำเนินการควบคุมการเกิดเหตุไฟป่าในพื้นป่าอนุรักษ์ อุทยานแหางชาติศรีน่าน บริเวณห้วยป่าตึง ท้องที่ ต.เชียงของ อ.นาน้อย จ.น่าน นั้น


อช.ศรีน่าน ได้สั่งการให้จนท.อุทยานฯจำนวน 4 นาย จนท.สถานีไฟป่าแม่จริมจำนวน 5 นาย จนท.อช.แม่จริม จำนวน 5 นาย จนท.อช.นันทบุรี จำนวน 7 นาย รวม 21 นาย โดยเริ่มดับเวลา 17.30 น. พื้นที่เป็นป่าเต็ง รัง พบไฟป่าลุกลามเป็นแนวไปตามไปสันเขา จนท.จึงได้ร่วมกันใช้เครื่องเป่าเข้าไปเป่าดับไฟโดยตรงได้ระยะทางประมาณ 1 กม. ด้วยสภาพภูมิประเทศและเป็นเวลาค่ำคืน ไม่สามารถเข้าดับไฟป่าโดยตรงได้ จึงใช้วิธีการเป่าทำแนวกันไฟ

เพื่อตัดการเชื่อมต่อของเชื้อเพลิง จนถึงเวลา 21.30 น. เฝ้าระวังไฟในพื้นที่ และ ในวันที่ 3 มีนาคม 2567 เวลา 07.00 น. ได้เริ่มดำเนินการเป่าทำแนวกันไฟตัดการเชื่อมต่อของเชื้อเพลิงลงมาตามสันเขาและตามลำห้วยยายบาทจนถึงแม่น้ำน่าน เวลา 12.00 น. และได้เดินทางกลับโดยใช้การโดยเดินเท้าเลาะมาตามทางริมแม่น้ำน่าน สลับกับเส้นทางสัมปทานป่าไม้ ไปที่แหล่งท่องเที่ยวแก่งหลวงน้ำน่าน ระยะทาง 8 กม. ขณะเดินทางกลับพบแนวดำมาตามเส้นทางเดินเป็นระยะ จากการปฏิบัติติดต่อกันหลายชั่วโมง

และการเดินทาง ทำให้ นายวัชรินทร์ คงธนวินิจ จนท.สถานีไฟป่าแม่จริม มีอาการเป็นฮีทสโตรก (เวลา ประมาณ 16.00 น) จนท.จึงได้ช่วยปฐมพยาบาล จนอาการดีขึ้น และพยุงมาพักที่ห้วยขาม ห่างจากแก่งหลวงน้ำน่าน 2 กม. โดยก่อนหน้านั้นจนท.ส่วนหนึ่งได้เร่งเดินทางออกมาเพื่อประสานเรือเข้าไปรับ เนื่องจากไม่มีเส้นทางรถยนต์ และติดต่อประสานทางวิทยุถึงอาการของนายวัชรินทร์ฯ เป็นระยะ และใช้รถจักรยานยนต์ ส่งอาหารและนำดื่มให้ผู้ป่วย และจนท.ในพื้นที่ป่าห้วยขาม จนกระทั่งถึงเวลา 22.40 น..สามารถนำตัวนาย วัชรินทร์ คงธนวินิจ มาถึงแก่งหลวงน้ำน่าน และนำไปส่งรักษาตัวที่รพ.นาน้อย โดยมาวินิจฉัยว่าอาการป่วยของนายวัชรินทร์ คงธนวินิจ มีอาการไตวายเฉียบพลัน เนื่องจากการการขาดน้ำ ให้พักรักษาตัวที่รพ.นาน้อย ให้น้ำเกลือ และเฝ้าดูอาการ

ผู้รายงาน: นายบัณฑิต ฉิมชาติ
ขณะนี้อาการปลอดภัยอยู่ในความดูแลเรียบร้อยแล้ว
ด้านอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว้ป่าและพันธุ์พืชได้สั่งการให้ดูแลจนท.ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด