การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานน่าน ร่วมกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดน่าน และ เครือข่ายด้านการท่องเที่ยว แถลงข่าวเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติในพื้นที่จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 นายโยธิน ทับทิมทอง ผสนน. ร่วมกับ นายกมล นวลใย ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (เเพร่) นายชาญชัย ลิ้มสุวรรณ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดน่าน และ เครือข่ายด้านการท่องเที่ยว

แถลงข่าวเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติในพื้นที่จังหวัดน่าน วันที่ 7 ธันวาคม 256 ณ จุดชมวิว 1715 อุทยานแห่งชาติดอยภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้ไปยังนักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไปได้ทราบ และรู้จักกิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทั้ง 7 แห่งในพื้นที่จังหวัดน่านมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวไปในพื้นที่อุทยานแห่งชาติของจังหวัดน่านมากยิ่งขึ้น ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว โดย

ททท.สำนักงานน่าน นำสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน เพื่อทำข่าวประชาสัมพันธ์ดังกล่าว เเละเดินทางสำรวจเส้นทางเเละเเหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงใกล้อุทยานในจังหวัดน่าน เช่น อุทยานเเห่งชาตินันทบุรี อุทยานเเห่งชาติดอยภูคา อุทยานเเห่งชาติเเม่จริม เเละเเหล่งท่องเที่ยวอื่นๆตามเส้นทาง ในระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม 2566

นอกจากกิจกรรมดัวกล่าวเเล้ว ททท.สำนักงานน่าน ร่วมกับ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา จัดกิจกรรม “ผู้พิชิต 1715 ดอยภูคา” รับใบ Certificate Limited Edition เมื่อท่านเดินทางมายังจุดชมวิว 1715 ถ่ายรูปของท่านคู่กับป้ายจุดชมวิวดอยภูคา 1715 และนำภาพถ่ายดังกล่าวไปแสดงเพื่อรับใบ Certificate Limited Edition “ผู้พิชิต 1715 ดอยภูคา” ณ ททท.สำนักงานน่าน

ในวันและเวลาราชการ (ยกเว้นวันพุธ) และ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันนี้ – จนกว่าใบ Certificate จะหมด (มีจำนวนจำกัด)