การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานน่าน ร่วมกับ K RALLY CLUB จัดกิจกรรมเสนอขายกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวสู่จังหวัดน่านในรูปแบบ caravan Rally ท่องเที่ยวเพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคม เส้นทางเชื่อมโยงจังหวัด ตาก – สุโขทัย – อุตรดิตถ์ – แพร่ – น่าน

 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานน่าน ร่วมกับ K RALLY CLUB จัดกิจกรรมเสนอขายกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวสู่จังหวัดน่านในรูปแบบ caravan Rally ท่องเที่ยวเพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคม เส้นทางเชื่อมโยงจังหวัด ตาก – สุโขทัย – อุตรดิตถ์ – แพร่ – น่าน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 75 คน จำนวนรถยนต์ 30 คัน


โดยนายโยธิน ทับทิมทอง ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานน่าน กล่าวว่า วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวในรูปแบบคาราวาน Rally โดยนำเสนอเส้นทางท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดน่าน อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์เส้นทางขับรถยนต์เทึ่ยวตามสถานที่ต่างๆ ของจังหวัดน่าน โดยคณะคาราวานท่องเที่ยวเดินทางมาถึงจังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคม 2566 และเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่มครอบครัว

ให้เกิดการเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดน่านและก่อให้เกิดการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวลงในพื้นที่ เริ่มจากวันที่ 3 ธันวาคม 2566 คณะเดินทางถึงจังหวัดน่านทำกิจกรรมมอบสิ่งของให้กับโรงเรียน ชุมชนบ้านน้ำปั้ว อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน และช่วงเย็นเลือกซื้อของที่ระลึกถนนคนเดินและเที่ยวชมบรรยากาศยามค่ำคืนของน่าน จากนั้นวันที่ 4 ธันวาคม 2566 เดินทางไปทำกิจกรรมและชิมอาหารท้องถิ่นร่วมกับชุมชนบ้านไทลื้อ ณ วัดดอนมูล อำเภอท่าวังผา

และเดินทางไปทำกิจกรรม workshop ณ โกโก้วัลเลย์ ซึ่งได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ปี 2566 ประเภทแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ ในส่วนช่วงเย็นทำกิจกรรมมอบถ้วยรางวัลให้กับผู้ชนะกิจกรรมคาราวานแรลลี่ ณ โรงแรมแสงทองรีสอร์ท