ไฟฟ้าหงสา เข้าร่วมกิจกรรม พิธีมอบรางวัล โครงการประกวดสื่อคลิปวีดีโอ เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยการใช้รถใช้ถนนจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในหัวข้อ “เยาวชนน่านรุ่นใหม่ ขับขี่รถจักรยานยนต์ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2566
บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด โดยนายสราวุธ บุญพูล เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานน่าน เข้าร่วมกิจกรรม พิธีมอบรางวัล โครงการประกวดสื่อคลิปวีดีโอ เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยการใช้รถใช้ถนนจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในหัวข้อ

“เยาวชนน่านรุ่นใหม่ ขับขี่รถจักรยานยนต์ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ณ ห้องบอลรูม โรงแรมน่านกรีนเลควิว รีสอร์ท ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ได้รับเกียรติจาก นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี โดยมี นางวนิภา เชื้อเมืองพาน ขนส่งจังหวัดพะเยา รักษาราชการแทนขนส่งจังหวัดน่าน เป็นผู้กล่าวรายงาน

ดำเนินการจัดกิจกรรมโดย สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน และเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนให้กับบุคคลทั่วไป และเยาวชนในจังหวัดน่าน ได้มีความตระหนักถึงการใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะการขับขี่รถจักรยานยนต์ บนท้องถนนอย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ

ซึ่งโครงการประกวดสื่อคลิปวีดิโอเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย จังหวัดน่าน ในหัวข้อ “เยาวชนน่านรุ่นใหม่ ขับขี่รถจักรยานยนต์ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ในการจัดโครงการครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากนักเรียน นักศึกษา อายุระหว่าง 15-18 ปี ในจังหวัดน่าน ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจำนวนทั้งสิ้น 18 คลิป โดยผลการตัดสิน ทีมโรงเรียนทุ่งช้าง 4 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 รับเงินรางวัล 7,000 บาทพร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่โรงเรียนทุ่งช้าง 1 รับเงินรางวัล 5,000 บาทพร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ทีมโรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย 1 รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร

ส่วนรางวัลชมเชย มีจำนวน 5 รางวัล โดยจะได้รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม วิทยาลัยเทคนิคน่าน โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์รัชมังคลาภิเษก และวิทยาลัยเทศนิคปัว ทีม 2 สำหรับโครงการประกวดสื่อคลิปวีดีโอ

เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยการใช้รถใช้ถนนจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในหัวข้อ “เยาวชนน่านรุ่นใหม่ ขับขี่รถจักรยานยนต์ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ในครั้งนี้ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำจัด ร่วมสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 10,000 บาท