ข่าวประชาสัมพันธ์ บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด ฉบับวันที่ 1 มิถุนายน 2566

กรรมการผู้จัดการ ไฟฟ้าหงสา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยโรงไฟฟ้า และ กิจกรรม Site Walkdown ภายในบริเวณโรงไฟฟ้า ร่วมกับคณะทำงานฝ่ายความปลอดภัยของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา

ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 นายคทายุทธ์ ชูพูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยโรงไฟฟ้า ( HPC Power Plant and Contractor SHES Committee) และกิจกรรม Site Walkdown ภายในบริเวณโรงไฟฟ้า

ร่วมกับคณะทำงานฝ่ายความปลอดภัยของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานด้านความปลอดภัยภายในโรงไฟฟ้า

ตลอดถึง การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำงานที่เป็นระบบ ขั้นตอน อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความปลอดภัยสูงสุดในพื้นที่ปฏิบัติงานของพนักงานในโครงการฯ

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️

ข่าวที่ 2
ชมรมอาสาสมัครเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ (HPC Volunteer Club) ไฟฟ้าหงสา จัดกิจกรรม “พี่ปันน้องสองเราอมยิ้ม” ณ โรงเรียนบ้านคกแอก เมืองหงสา แขวงไชยะบูลี

ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ชมรมอาสาสมัครเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ (HPC Volunteer Club) ร่วมกับ คณะการปกครองเมืองหงสา จัดกิจกรรม “พี่ปันน้องสองเราอมยิ้ม” ณ โรงเรียนบ้านคกแอก เมืองหงสา แขวงไชยะบูลี

ได้รับเกียรติจาก นายคทายุทธ์ ชูพูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด และ ท่านคำหล้า ผิววันนา เจ้าเมือง เมืองหงสา เข้าร่วมเป็นประธานในงาน มีคณะการนำเมือง, สมาชิกชมรม, พนักงานบริษัทฯ และเจ้าหน้าที่จากห้องการต่างๆ ภายในเมืองหงสา เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการเดินทางไปมอบอุปกรณ์กีฬา, ชุดเครื่องนอน และ ผ้าห่ม ให้กับน้องๆ นักเรียน ที่โรงเรียนบ้านคกแอก พร้อมทั้ง การสร้างเสาธง และ อุปกรณ์เครื่องเล่นต่างๆ ภายในสนามเด็กเล่นของโรงเรียน เช่น ชิงช้า และ ไม้กระดก

รวมเป็นเงินมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 33 ล้านกีบ ( ประมาณ 65,000 บาท ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาโรงเรียน และร่วมแบ่งปันสิ่งของ เครื่องใช้ และอุปกรณ์กีฬา ให้กับทางโรงเรียน ได้นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้กับน้องๆ นักเรียน ต่อไป

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️

ข่าวที่ 3
ชมรมอาสาสมัครเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ (HPC Volunteer Club) ไฟฟ้าหงสา จัดกิจกรรม “พี่ปันน้องสองเราอมยิ้ม” ร่วมกับ คณะการนำเมืองหงสา ณ โรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์ บ้านเมืองหาน เมืองหงสา

ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2565 ชมรมอาสาสมัครเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ (HPC Volunteer Club) บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด จัดกิจกรรม “พี่ปันน้องสองเราอมยิ้ม” ร่วมกับ คณะการนำเมืองหงสา ณ โรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์ บ้านเมืองหาน เมืองหงสา

ให้การต้อนรับคณะชมรมฯ โดย ท่าน ทอน พันทุลัก ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์ บ้านเมืองหาน ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นประธานโดย นายจิรศักดิ์ ทิพย์บำรุง รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ฝ่ายเหมือง และ ท่านพมมา พมมะหาน รองเจ้าเมือง เมืองหงสา มีคณะทำงานจากชมรมอาสาสมัครเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ (HPC Volunteer Club),

ตัวแทนจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี เอ็ม เอส, ครู-อาจารย์, น้องๆ นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์ บ้านเมืองหาน เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง กิจกรรมครั้งนี้ ทางชมรมฯ ได้ทำการมอบโต๊ะนักเรียน, อุปกรณ์กีฬา, เสื่อน้ำมัน และ ชุดเครื่องนอน ให้กับทางโรงเรียน รวมมูลค่ากว่า 25 ล้านกีบ ( ประมาณ 50,000 บาท ) โดยมีวัตถุประสงค์ให้ทางโรงเรียนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้กับน้องๆ นักเรียน ต่อไป

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️

ข่าวที่ 4
ไฟฟ้าหงสา เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาวู้ดบอล “ทุ่งช้างเกมส์” เก็บคะแนน ประจำปี 2566 สนามที่ 1 ณ สนามกีฬาวู้ดบอลเทศบาลตำบลทุ่งช้าง (สวนอุ่นไอรักเฉลิมพระเกียรติ) อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2566
บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดยนายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยฝ่ายสื่อสารองค์กรสำนักงานน่าน เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาวู้ดบอล “ทุ่งช้างเกมส์” เก็บคะแนน ประจำปี 2566 สนามที่ 1 ณ สนามกีฬาวู้ดบอลเทศบาลตำบลทุ่งช้าง (สวนอุ่นไอรักเฉลิมพระเกียรติ) อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

จัดโดยชมรมกีฬาวู้ดบอลอำเภอทุ่งช้าง ได้รับเกียรติจาก นายสาธิต บุญทอง นายกสมาคมกีฬาจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน มีนายบุญช่วย คำยันต์ ประธานชมรมกีฬาวู้ดบอลอำเภอทุ่งช้าง เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไป ได้ออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬาวู้ดบอล เสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกายให้แข็งแรง สร้างสุขภาวะทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์และสังคมที่ดี

เป็นกิจกรรมนันทนาการและสร้างความสัมพันธ์อันดีในสังคม โดยการแข่งขันในครั้งนี้ เป็นการแข่งขันเพื่อเชื่อมและสานสัมพันธ์อันดีของนักกีฬาวู้ดบอล ซึ่งเป็นผู้สูงวัยที่มีใจรักกีฬา รักการออกกำลังกาย มีนักกีฬาวู้ดบอลจากอำเภอต่างๆ ของจังหวัดน่าน จำนวน 7 อำเภอ เข้าร่วมการแข่งขันกันในครั้งนี้ ได้แก่ อำเภอเวียงสา อำเภอเมืองน่าน อำเภอภูเพียง อำเภอท่าวังผา อำเภอปัว อำเภอเชียงกลาง และอำเภอทุ่งช้าง ซึ่งทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันได้ดำเนินการแข่งขันกีฬาวู้ดบอล ด้วยความถูกต้อง ชื่อสัตย์ ตามกฎกติกาที่ใช้ในการแข่งขัน เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี เพื่อให้นักกีฬาวู้ดบอลมี น้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้อภัย ให้กันและกัน

โดยบรรยากาศในการแข่งขัน เป็นไปด้วยความสนุกสนานเป็นกันเอง นักกีฬาทุกคนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา และกิจกรรมการแข่งขันกีฬาวู้ดบอล “ทุ่งช้างเกมส์” เก็บคะแนน ประจำปี 2566 สนามที่ 1 ในครั้งนี้ ทางบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำจัด ได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 10,000 บาท