ข่าวประชาสัมพันธ์ บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด ฉบับวันที่ 1 เมษายน 2566

พิธีลงนามสัญญา OPERATION AND MAINTENANCE AGREEMENT (Relating to the Waste Line 2 at Hongsa Mine Mouth Power Project Y2027-Y2033) ระหว่าง บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด และ บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

เพื่อเป็นการสานต่อการดำเนินธุรกิจที่มาพร้อมกับการพัฒนางานด้านเหมืองแร่ และเพื่อการส่งเสริมเสถียรภาพด้านพลังงานของ สปป. ลาว และประเทศไทย จึงจัดให้มีพิธีลงนามสัญญา OPERATION AND MAINTENANCE AGREEMENT PHASE 3 ของระบบ Waste Line 2 ทั้งในส่วนปัจจุบันและส่วนต่อขยายในอนาคตของเหมือง ปี 2027- ปี 2033 ระหว่าง บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด และ บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ขึ้น ในวันที่ 28 มีนาคม 2566 ณ ห้อง Auditorium อาคารหงคำไซยาคาร ได้รับเกียรติจาก นายคทายุทธ์ ชูพูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด เซ็นสัญญาร่วมกับ นายศาศวัต ศิริสรรพ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สหกลอิควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) โดยมี นายกวิตม์ ศิริสรรพ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน), นายจิรศักดิ์ ทิพย์บำรุง รองกรรมการผู้จัดการสายงานเหมือง บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด, นายสุรวุฒิ โกสินตระกูลชัย รองกรรมการผู้จัดการบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด สายงานโรงไฟฟ้า ตลอดถึง คณะผู้บริหาร และ เพื่อนพนักงานของทั้งสองบริษัทฯ เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน การลงนามสัญญา OPERATION AND MAINTENANCE AGREEMENT PHASE 3 ของระบบ Waste Line 2 ทั้งในส่วนปัจุบัน และส่วนต่อขยายในอนาคตของเหมือง ปี 2027 – ปี 2033 ระหว่าง บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด และ บริษัท สหกลอิควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) นี้ ทางบริษัท สหกลอิควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) จะมีภารกิจหลักที่จะต้องดำเนินงาน คือ เดินเครื่องและซ่อมบำรุงสายพานลำเลียงดิน เส้นที่ 2 (Waste Line 2) ที่มีความยาวรวมทั้งสิ้นกว่า 19.6 กิโลเมตร และทำหน้าที่สำคัญในการลำเลียงดินจากบ่อเหมือง โดยเฉลี่ยปีละ 34 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งโครงการนี้เป็นเฟสที่ 3 มีอายุสัญญา 7 ปี นับตั้งแต่ปี 2027 ถึงปี 2033 บริษัท สหกลอิควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เป็นคู่สัญญากับ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ทางด้านเหมือนแร่ที่สำคัญ ในการเซ็นสัญญาในครั้งนี้ จึงถือเป็นโอกาสที่ดีในการร่วมสานต่อการดำเนินธุรกิจที่ควบคู่ไปกับการพัฒนางานด้านเหมืองแร่ของทั้งสองบริษัทต่อไป

อีกทั้ง เป็นการร่วมส่งเสริมเสถียรภาพด้านพลังงานของทั้ง สปป. ลาว และประเทศไทย ให้ยั่งยืน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ความสำเร็จของการเดินเครื่องเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ของ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ที่ได้เริ่มมาตั้งแต่ปี 2015 จนถึงปัจจุบัน เข้าสู่ปีที่ 8 แล้ว ความสำเร็จที่เกิดขึ้น เกิดจากความร่วมมือที่ดีของทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น กลุ่ม Lender, Shareholder, ภาครัฐ และบริษัทผู้รับเหมาภายในโครงการฯ ที่ให้การสนับสนุนด้านต่างๆ และเป็นส่วนสำคัญในการช่วยผลักดันให้การดำเนินธุรกิจของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสาประสบความสำเร็จได้ ดังวิสัยทัศน์ของบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด “ผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้าที่ดีที่สุด ใน สปป. ลาว ด้วยการดำเนินงานที่ดีเลิศ นำความสุขมาสู่ทุกคน” (THE BEST POWER PRODUCER IN LAO PDR. with operational excellence bringing happiness to all)

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️

ข่าวที่ 2
การประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยเหมือง ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2023 และ กิจกรรม Site Walk Down ณ บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานของ Waste Line 2 Expansion Project บ้านกิ่วงิ้ว เมืองเงิน

คณะผู้บริหารของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา ได้ให้ความสำคัญ และเอาใจใส่ถึงเรื่องของความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานภายในโครงการมาโดยตลอด โดยจัดให้มีการประชุมเพื่อการติดตามการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในพื้นที่ปฏิบัติงานต่างๆ ภายในโครงการฯ อยู่เสมอ เพื่อให้การดำเนินงานของโครงการฯ เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย และมาตรฐานการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ISO 45001 เวอร์ชั่น 2018

ในวันที่ 25 มีนาคม 2566 นายคทายุทธ์ ชูพูล กรรมการผู้จัดการบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร, พนักงานบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ฝ่ายเหมือง และฝ่ายความปลอดภัย คุณภาพอนามัย สิ่งแวดล้อม และคุณภาพ ร่วมกับ คณะผู้บริหาร, พนักงาน ฝ่ายเหมือง และฝ่ายความปลอดภัย ของบริษัทผู้รับเหมาภายในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา ได้แก่ อิตาเลียนไทย หงสา จำกัด, บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ช่างพินิจ เอ็นจิเนียริ่ง (2539) จำกัด, บริษัท เมืองเงิน เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยเหมือง ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2023 ณ ห้องประชุมพูไฟ 402 สำนักงานพูไฟ และร่วมลงพื้นที่ Site Walk Down ณ บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานของ Waste Line 2 Expansion Project บ้านกิ่วงิ้ว เมืองเงิน การประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมรายงานถึงการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในบริเวณพื้นที่เหมือง ช่วงไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2023 โดยได้มีการพิจารณาถึงข้อมูลทางสถิติ, การรายงานอุบัติเหตุ, แผนงาน, การเสนอแนะมาตรการ และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของการปฏิบัติงานภายในบริเวณพื้นที่เหมือง

ตลอดถึง การขอความร่วมมือจากคณะทำงานเหมือง และคณะทำงานความปลอดภัย ของทุกบริษัทภายในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา ในการร่วมส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัย การป้องกันอันตราย ลดการเกิดอุบัติเหตุ และโรคภัยที่มาจากการทำงาน ทั้งนี้ เพื่อให้โครงการฯ สามารถขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล อย่างยั่งยืน

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️

ข่าวที่ 3
คณะบริหารสินทรัพย์ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด และ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชมโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา และเข้าร่วมการประชุมการดำเนินงานของโครงการ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2023

ในระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2566 นายคทายุทธ์ ชูพูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ คณะบริหารสินทรัพย์ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด และ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ในการเข้าเยี่ยมชมโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา และเข้าร่วมการประชุมการดำเนินงานของโครงการฯ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2023 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงแนวทางการปรับปรุงแก้ไข ให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลที่ดีในไตรมาสที่ 2 ต่อไป

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️

ข่าวที่ 4
ไฟฟ้าหงสา เข้าร่วมกิจกรรมการสร้างฝายกักเก็บน้ำ เพื่อทำเป็นแหล่งเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำและปล่อยคืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ณ ลำน้ำห้วยหลักลาย บ้านหลักลาย ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566
บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดยนายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยฝ่ายสื่อสารองค์กรสำนักงานน่าน ได้เข้าร่วมกิจกรรมการสร้างฝายกักเก็บน้ำ ณ ลำน้ำห้วยหลักลาย บ้านหลักลาย ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อทำเป็นแหล่งเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำและปล่อยคืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ซึ่งเป็นกิจกรรมของนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย ดวงใจ และคณาจารย์ สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ร่วมดำเนินกิจกรรมการเตรียมความพร้อมด้านแหล่งปฏิบัติการเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำ ในครั้งนี้ นอกจากนั้นกิจกรรมการดำเนินงานครั้งนี้ ยังอยู่ภายใต้โครงการ การเพาะเลี้ยงปลาสวยงามธรรมชาติในบ่อดินปั้น สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่จังหวัดน่าน กลุ่มเรื่อง การเพิ่มมูลค่าปลาสวยงามเชิงเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2566 อีกด้วย

และกิจกรรมการสร้างฝายกักเก็บน้ำ ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชน นำโดยนางนัยนา ฑีฆาวงค์ ผู้ใหญ่บ้านห้วยหาด และนายกิจ ฑีฆาวงค์ ผู้ใหญ่บ้านหลักลาย พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสา ของทั้ง 2 หมู่บ้าน ได้ร่วมกัน กับนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้ร่วมแรงร่วมใจกัน ในกิจกรรมการสร้างฝายกักเก็บน้ำ ในครั้งนี้ด้วย