รองรัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม แห่ง สปป. ลาว ติดตามการดำเนินงานของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา

ในระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2023 คุณคทายุทธ์ ชูพูล กรรมการผู้จัดการบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ ให้การต้อนรับ ท่าน จันทะเนด บัวละพา รองรัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม แห่ง สปป. ลาว

ในการติดตามการดำเนินงานของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา เพื่อให้ทราบถึงการดำเนินงานด้านการคุ้มครองการใช้น้ำ และการปล่อยน้ำใช้สู่ลำราง ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา รวมถึง การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายในโครงการฯ ที่มีประสิทธิภาพ และได้รับมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในระดับสากล ISO 14001: 2015

บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด (Hongsa Power Company Limited) ดำเนินธุรกิจผลิตพลังงานไฟฟ้า มีผู้ถือหุ้น 3 ราย ได้แก่ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ราชกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดย บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด, และรัฐวิสาหกิจถือหุ้นลาว มีกำลังการผลิตรวมทั้งสิ้น 1,878 เมกะวัตต์

ภายใต้ชื่อที่เรียกกันทั่วไปว่า “โรงไฟฟ้าหงสา” ตั้งอยู่ที่เมืองหงสา แขวงไชยะบูลี, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) รายละเอียดสามารถติดตามได้ทางเว็ปไซด์ www.hongsapower.com