สพม.เขต​ 37​ จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบบูรณาการ กิจกรรมค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด “ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน”

สพม.เขต​ 37​ จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบบูรณาการ กิจกรรมค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด “ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน”

Read More