ไฟฟ้าหงสา มทร.ล้านนา น่าน และภาคีเครือข่าย ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนก่อสร้างฏุฎิ วัดพระเจ้าทันใจ ณ ศาลาพระเจ้าทันใจ บ้านห้วยหาด-หลักลาย ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564
บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดยนายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยฝ่ายสื่อสารองค์กรสำนักงานน่าน และภาคีเครือข่าย ได้ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนก่อสร้างฏุฎิ วัดพระเจ้าทันใจ ณ ศาลาพระเจ้าทันใจ บ้านห้วยหาด-หลักลาย ตำบลอวนอำเภอปัว จังหวัดน่าน

ทั้งนี้ นายสรรเพชญ์ ปุละ ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธี โดยมีนางนัยนา ฑีฆาวงค์ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านห้วยหาด พร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้าน และคณะศรัทธาบ้านห้วยหาด-หลักลาย ให้การต้อนรับคณะที่มาร่วมงาน

ซึ่งการทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนก่อสร้างฏุฎิ วัดพระเจ้าทันใจ ณ ศาลาพระเจ้าทันใจ บ้านห้วยหาด-หลักลาย ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะศรัทธาได้ปฎิบัติพิธีทางศาสนา เป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และเพื่อไว้ใช้ในสาธารณะประโยชน์ของชุมชน

โดยก่อนหน้านี้ คณะศรัทธาบ้านห้วยหาด-หลักลาย ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ปี 2558 แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ซึ่งยังขาดงบประมาณในการก่อสร้าง ทางคณะศรัทธาบ้านห้วยหาด-หลักลาย ได้มีการประชุมร่วมกันทั้ง 2 หมู่บ้าน และมีมติประชุมร่วมกันเพื่อจัดงานทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อหารายได้เพื่อสมทบทุนโดยกำหนดจัดงานทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อจัดหาทุนสมทบการก่อสร้าฏุฎิ วัดพระเจ้าทันใจ

ขึ้นในครั้งนี้ อีกทั้งชุมชนบ้านห้วยหาด-หลักลาย ถือเป็นชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในบริบทปลาสวยงามธรรมชาติในชุมชน สามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชมความงามของธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้ง ดิน ป่า น้ำ และยังมีร้านอาหาร ร้านกาแฟ และโฮมสเตย์ ไว้บริการให้กับนักท่องเที่ยวอีกด้วย

โดยบริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด ที่ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ก็ได้มีส่วนร่วมในการให้การสนับสนุนขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนบ้านห้วยหาด-หลักลาย อีกด้วย และงานทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนก่อสร้างฏุฎิ วัดพระเจ้าทันใจ ในครั้งนี้ ก็ได้รับกำลังศรัทธาจากผู้มีจิตอันเป็นกุศลทั้งหลายได้ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี

จากหน่วยงานต่างๆ และภาคีเครือข่าย ได้แก่ หน่วยงานราชการ หน่วยงานภาคเอกชน คณะสื่อมวลชนจังหวัดน่าน บริษัทผู้รับเหมาภายในโครงการไฟฟ้าหงสา ห้างร้าน พ่อค้า ประชาชน คณะศรัทธาบ้านห้วยหาด-หลักลาย และประชาชนทั่วไป

ได้ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนก่อสร้างฏุฎิ วัดพระเจ้าทันใจ ณ ศาลาพระเจ้าทันใจ บ้านห้วยหาด-หลักลาย กันอย่างพร้อมเพรียง ภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทุกคน