🚩ไฟฟ้าหงสา คณะสื่อมวลชนจังหวัดน่าน กฟผ. และภาคีเครือข่าย เข้าร่วมแสดงความยินดีกับผู้ช่วยอธิการบดี น่าน มทร.ล้านนา น่าน

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564
บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดยนายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยฝ่ายสื่อสารองค์กรสำนักงานน่าน

คณะสื่อมวลชนจังหวัดน่าน นำโดยนายสิงหเดช สุคนธวารินทร์ นายกสมาคมสื่อมวลชนภาคเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยนายพิษณุ สุเทปิน หัวหน้าสถานีไฟฟ้าแรงสูงน่าน และภาคีเครือข่าย

เข้าพบปะ ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดี น่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เพื่อร่วมแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน