ไฟฟ้าหงสา มอบชุดหมีกู้ภัย ให้กับมูลนิธิเพื่อผู้ยากไร้และศพไร้ญาติจังหวัดน่าน องค์กรสาธารณประโยชน์ (กู้ภัยอัศวินม้าขาว) เพื่อไว้ใส่ขณะปฏิบัติหน้าที่

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2564
บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดยนายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยฝ่ายสื่อสารองค์กรสำนักงานน่าน ในนามผู้แทนบริษัทฯ

ได้มอบชุดหมีกู้ภัย ให้กับมูลนิธิเพื่อผู้ยากไร้และศพไร้ญาติจังหวัดน่าน องค์กรสาธารณประโยชน์ (กู้ภัยอัศวินม้าขาว) เพื่อไว้ใส่ขณะปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 10ชุด (รวมมูลค่าจำนวน 15,000 บาท) มีนายทศพรพันธ์ ยอดหงษ์ ประธานมูลนิธิเพื่อผู้ยากไร้และศพไร้ญาติจังหวัดน่าน

องค์กรสาธารณประโยชน์ (กู้ภัยอัศวินม้าขาว) พร้อมคณะ เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานมูลนิธิเพื่อผู้ยากไร้และศพไร้ญาติจังหวัดน่าน องค์กรสาธารณประโยชน์ (กู้ภัยอัศวินม้าขาว) จังหวัดน่าน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำชุดหมีกู้ภัยไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ

ในการให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดน่าน ต่อไป โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นมีความสุขและเป็นกันเอง ทั้งผู้ให้และผู้รับ