พม. จัดงานถ่ายทอดบทเรียน และร่วมแสดงความยินดีแก่ 10 สตรีไทย ที่ได้รับรางวัลสตรีผู้ประกอบการผู้มีผลงานโดดเด่นของอาเซียน ประจำปี 2560

วันที่ 22 พ.ย. 60 เวลา 11.30 น. นายณรงค์ คงคำ โฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในงานถ่ายทอดบทเรียน และแสดงความยินดีพร้อมทั้งมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติให้กับผู้ประกอบการสตรีไทย


ผู้มีผลงานโดดเด่นของอาเซียน ประจำปี 2560 ภายหลังจากที่ได้รับรางวัล Thailand’s Outstanding ASEAN Women Entrepreneurs 2017 จาก AWEN – ASEAN Women Entrepreneurs Network ในงาน ASEAN Women’s Business Conference ที่ประเทศฟิลิปปินส์


ซึงเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กับสหพันธ์สมาคมนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (BPW) จัดขึ้น โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวง พม. เจ้าหน้าที่ ผู้แทนภาคเอกชน/ธุรกิจ และสื่อมวลชน เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 กระทรวง พม. สะพานขาว กรุงเทพฯ

พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวว่า สตรีไทยมีศักยภาพที่สูงขึ้น ทั้งด้านการงาน ด้านอาชีพ และการดูแลครอบครัว อีกทั้ง ยังมีความสามารถในการบริหารจัดการ จะเห็นได้ว่าปัจจุบันนี้มีสตรีเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศที่ประสบความสำเร็จ
ในภาคธุรกิจ ตลอดจนวงการต่างๆ มากขึ้น และในฐานะที่กระทรวง พม. โดย สค. มีบทบาทเป็นหน่วยงานประสานหลัก (Focal Point) ในประเด็นความร่วมมืออาเซียนด้านสตรี จึงได้ร่วมมือกับสหพันธ์สมาคมนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ (BPW) จัดงานในวันนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้ประกอบการสตรีผู้มีผลงานโดดเด่นของอาเซียน ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และถ่ายทอดบทเรียนความสำเร็จในการดำเนินงานธุรกิจในฐานะสตรีนักธุรกิจ และแสดงความยินดีกับสตรีผู้ประกอบการดีเด่นที่ได้รับรางวัลในฐานะที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย

พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวต่อว่า ประเทศไทยได้มีการจัดตั้งเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียนประเทศไทย (AWEN Thailand) โดยมีกระทรวง พม. เป็นผู้ประสานงานหลักของ AWEN ครั้งแรกในปี 2553 โดยประเทศเวียดนามเป็นผู้เสนอแนวคิดให้จัดตั้ง AWEN ขึ้น ในการประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านสตรี ครั้งที่ 9 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางธุรกิจ


ให้ผู้ประกอบการสตรีในภูมิภาคอาเซียน สร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี และการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในกลุ่มผู้ประกอบการอาเซียน รวมทั้งสนับสนุนการประสานความร่วมมือทางธุรกิจร่วมกับองค์กรหรือเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอื่นๆ ซึ่ง AWEN เป็นเครือข่ายที่ต้องการส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเอกชน โดยเฉพาะสตรีที่ประสบความสำเร็จ
ได้เข้ามามีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากกระบวนการสร้างความเชื่อมโยงในประชาคมอาเซียนต่อไป

พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวต่อไปว่า ที่ผ่านมา ทางกระทรวง พม. ได้มีการแสดงความยินดีให้แก่สตรีผู้ประกอบการผู้มีผลงานโดดเด่นของอาเซียน จำนวน 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ในปี 2558 ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จำนวน 10 คน โดยมีการแสดงความยินดีแก่ผู้ประกอบการสตรีไทยที่ได้รับรางวัลเมื่อเดือนมีนาคม 2558 ณ โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง
และครั้งที่ 2 ปี 2559 ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จำนวน 10 คน มีการแสดงความยินดีแก่ผู้ประกอบการสตรีไทยที่ได้รับรางวัล เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 3 ที่มีการแสดงความยินดีแก่ผู้ประกอบการสตรีไทยที่ได้รับรางวัลเมื่อปี 2558 ที่ยังไม่ได้รับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ มาร่วมรับมอบรางวัลฯ กับผู้ประกอบการสตรีฯ ปี 2560 รวมจำนวนทั้งสิ้น 20 คน เพื่อเชิดชูเกียรติในฐานะที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยต่อไป

 

สำหรับผู้ประกอบการสตรีไทย 10 คน ที่ได้รับรางวัลครั้งนี้ ประกอบด้วย
1) คุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2) คุณพิมพ์ใจ ลี้อิสระนุกุล ประธานกรรมการ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ ไออาร์ซี
3) ดร.อุษณีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ ประธานกรรมการ บริษัท เคดีเอ็น จำกัด (คริสปี้ ครีม, ซินนาบอน และแคลิฟอร์เนียพิซซ่า)
4) คุณอลิสา พันธุศักดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทิฟฟานี่โชว์ พัทยา จำกัด
5) คุณระริน อุทกะพันธ์ ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
6) คุณสมน ชคัตธาดากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท อุดรกระจกรถยนต์ จำกัด
7) ดร.พรรณวิภา กฤษฎาพงษ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สเปเชียลตี้ อินโนเวชั่น จำกัด (โรงงานผลิตเครื่องสำอาง มาตราฐานสากล)
8) คุณปิยาภรณ์ แสนโกศิก กรรมการบริหาร บริษัท ซี สเปซ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (กิจการซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์)
9) คุณวิริยา พรทวีวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เชียงใหม่ไบโอเวกกี้ จำกัด (ผักอัดเม็ดไบโอเวกกี้ลุยซาอุฯ)
10) คุณกนิดา เสนีย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ริชชี่ ไรซ์ โปรดักส์ จำกัด (ข้าวถุงสังข์หยดพัทลุง ข้าวพันธุ์พื้นเมืองติดตราสัญลักษณ์ GI วางจำหน่ายในโมเดิร์นเทรดต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์แปรรูป ข้าวอบกรอบ แป้งทำขนมในชื่อแบรนด์ “เกี่ยวข้าว”)

ณรงฤทธิ์  นุปิง รายงาน