น่าน- อ.เวียงสา จัดงานวัน”ไผ่โลก”

เมื่อวันที่ 18 ก.ย.64 ที่บริเวณป่าชุมชน บ้านสันติสุข หมู่ 10 ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน พ.ต.พิบุญชัย ณ ลำพูน จากสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่านได้ร่วมลงพื้นที่

ที่มีการปลูกไผ่ซางหม่น ร่วมกับนายปัญญวัฒน์ อุดราช ผจก.ธกส.สาขาเวียงสา นายชมัด ไชยมงคลผู้ทรงวุฒิของหมู่บ้าน นายพิชิต ซองการ ผู้ใหญ่บ้านสันติสุขและนายจุลศักดิ์ อินต๊ะ เจ้าของร้านจุลดาภัณฑ์ที่เป็นผู้ให้การสนับสนุนกิ่งพันธ์ไผ่ซางหม่นในครั้งนี้ โดยมีราษฏรในบ้านสันติสุขมาร่วมกันปลูกไผ่ซางหม่นในป่าชุมชนซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 17 ไร่เศษ


ในครั้งนี้ นายปัญญาวัฒน์ อุดราช(หนานเจิด) ผจก.ธกส.สาขาเวียงสา ได้ให้ข้อคิดแนวทางตลอดจนประโยชน์จากการปลูกไผ่ซางหม่นเป็นที่น่าสนใจยิ่ง.