บริษัท ซีนอน อินเตอร์ จำกัด มอบชุดอุปกรณ์เก็บกู้สารเคมีหกรั่วไหล ให้กับ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน สาขาเชียงกลาง และองค์การบริหารตำบล 4 แห่ง

 

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564
บริษัท ซีนอน อินเตอร์ จำกัด นำโดยนายศศิเศขร์ ขวัญเมือง กรรมการผู้จัดการบริษัท ซีนอน อินเตอร์ จำกัด พร้อมคณะ ได้มอบชุดอุปกรณ์เก็บกู้สารเคมีหกรั่วไหล ให้กับ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน สาขาเชียงกลาง และองค์การบริหารตำบล 4 แห่ง

ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์ชัย อำเภอปัว องค์การบริหารส่วนตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ สถานที่ละ 1 ชุด จำนวนชุดละ 14 รายการ ทำพิธีรับมอบ ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน ได้รับเกียรติจากนายทรงศักดิ์ ฉลาดพงศ์พันธ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีรับมอบ และกล่าวต้อนรับคณะบุคคลที่มาร่วมงาน

โดยการมอบชุดอุปกรณ์เก็บกู้สารเคมีหกรั่วไหล ของบริษัท ซีนอน อินเตอร์ จำกัด ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อความปลอดภัย และป้องกันอุบัติเหตุสารเคมีหกรั่วไหล ในจังหวัดน่าน เนื่องจากบริษัท ซีนอน อินเตอร์ จำกัด ได้ดำเนินการขนส่งสารเคมีผ่านเส้นทางจังหวัดน่าน

ครอบคลุมช่วงระยะเส้นทางเข้าจังหวัดน่าน จากอำเภอเวียงสา ถึงด่านชายแดนห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ในครั้งนี้ บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด โดยนายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน ได้รับเกียรติเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย