🚩น่าน-พบแล้ว22ราย ติดเชื้ออายุน้อยที่สุด 4 เดือน พบ 1 หลังติดเชื้อถึง 7 ราย‼️

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตำบลขึ่ง สดจากพื้นที่ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน วันนี้ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30น.
จากการปฎิบัติงานในพื้นที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขึ่ง ที่มีผู้ติด้ชื้อไวรัสโคโรน่า โควิด ได้ปฎิบัติหน้าที่กันอย่างเข้มแข็ง ในการตรวจคัดกรองผู้เสี่ยงสูง ผู้สัมพัสผู้ติดเชื้อโควิด และขณะนี้ใช้ยุทธวิธี สกัดคนในพื้นที่ให้ดีที่สุด และการตรวจคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยง ประกาศ แจ้ง ผู้ที่มีความเสี่ยง ให้กักตัวเองและเฝ้าระวังตนเองหากมีข้อสงสัยอย่างไรให้ปรึกษากับโรงพยาบาลในพื้นที่ที่ตนเองอาศัยอยู่ได้ตลอดเวลา


และวันนี้ เวลา 09:00 น. ทางพื้นที่ จะมีการประชุม หาแนวทางและปรับการทำงานการป้องกัน ไปตาม สถาณการณ์ โดยมีนายอำเภอเวียงสา นายเกรียงไกรเวชชนุรักษ์. เป็นประธาน ในการประชุม ในถานะประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่ออำเภอเวียงสา มีสาธารณสุขอำเภอเวียงสาเป็นฝ่ายเลขา คณะทำงาน


การ ประชุม วันนี้ มีความก้าวหน้าประการใดจะนำข้อมูลมาแจ้งเพิ่มเติมต่อไป
ด้าน. รพสต.ขึ่ง ผู้รับผิดชอบ พื้นที่ โดยตรงได้รุกเร็ว และแจ้งทีมคณะกรรมการป้องกันควบคุมโรคอำเภอเวียงสา ประกอบด้วยสาธารณสุขอำเภอสา โรงพยาบาลเวียงสา ฝ่ายยมหาด ไทย ได้ร่วมกันออก ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจขอความร่วมมือ และตรวจคักกรองตรวจหาเชื้อ โควิด กับผู้มีคววามเสี่ยง เมื่อวานนี้ 24 สิงหาคม 2564 พบมีผู้ติดเชื้อ อายุน้อยที่สุด 4 เดือน และมี 1 หลังคาเรือน ติดเชื้อโควิด ถึง 7 ราย และอีก1 หลังคาเรือน พบถึง 5 ราย.


รวมแล้วขณะนี้พบผู้ติดเชื้อ โควิด ทั้งหมด จำนวน 22 ราย ทางพื้นที่ ได้นำส่งตัว ผู้ติดเชื้อไป ทำการรักษาตัว ที่โรงพยาบาลเวียงสา และโรงพยาบาลน่าน ทั้ง 22 ราย และทุกราย ปลอดภัยดี


ด้าน ทางเทศบาลตำบลขึ่ง โดยการนำของนายกเทศบาลฯ ร่วมกับและสาธารณสุขอำเภอเวียงสา. รพสต.ขึ่ง โรงพยาบาลเวียงสา ได้นำเจ้าหน้าที่ ออกทำลายฆ่าเชื้อแหล่งที่เกิดโรค ที่บ้านผู้ติดเชื้อ เป็นบริเวณกว้าง ตามระบบงานระบาดวิทยา มนการป้องกันโรค และให้ความรู้สร้างความเข้าใจร่วมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โพกัสท้องถิ่น ข่าว-ภาพ

สนับสนุนข่าวโดย