คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน เห็นชอบ ร่างแผนเตรียมปิดรพ.สนามชั่วคราว เริ่มปิดแห่งที่ 4 วัดป่านันทบุรี ปลายเดือนสิงหาคมนี้

ที่ห้องประชุมเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ครั้งที่ 27/2564 โดยมีประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จังหวัดน่าน ล่าสุด (ข้อมูล 22 สิงหาคม 2564) พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 26 ราย มาจากต่างจังหวัดทั้งหมด โดยมียอดผู้ป่วยสะสม จำนวน 2,065 ราย กำลังรักษา 467 ราย แบ่งเป็นรักษาในโรงพยาบาลของรัฐ จำนวน 246 ราย ในโรงพยาบาลสนาม จำนวน 210 ราย และ ใน Hospitel จำนวน 11 ราย รักษาหายแล้วสะสม 1,590 ราย และเสียชีวิตสะสม 8 ราย โดยพบว่าร้อยละ 89 ของผู้ป่วยโควิด 19 ที่รักษา เป็นผู้ป่วยที่เดินทางกลับมารักษาตัวที่ภูมิลำเนาจังหวัดน่าน


ที่ประชุมฯ เห็นชอบตามร่างแผน ระงับการใช้โรงพยาบาลสนามชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์ และจำนวนผู้ป่วยที่รับการรักษาในโรงพยาบาลหลัก และโรงพยาบาลสนามลดลง โดยจะเริ่มระงับใช้ โรงพยาบาลสนามแห่งที่ 4 วัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม เป็นการชั่วคราว ในวันที่ 27 สิงหาคมนี้ จากนั้นหากสถานการณ์การระบาดในพื้นที่ ตลอดจนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษามีจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่อง จะดำเนินการในขั้นที่ 2 ระงับการใช้โรงพยาบาลสนาม แห่งที่ 2 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ขั้นที่ 3 ระงับการใช้โรงพยาบาลสนาม แห่งที่ 3 วัดภูเก็ต และขั้นที่ 4 ระงับการใช้โรงพยาบาลสนาม แห่งที่ 1 โรงยิมสนามกีฬา อบจ. ตามลำดับ


ขอประชาสัมพันธ์รณรงค์ สร้างการรับรู้ ไม่ตีตรา ผู้ป่วยโควิด 19 ที่รักษาหายแล้ว ให้กำลังใจ ไม่รังเกียจ ผู้ป่วยโควิดที่รักษาครบแล้ว แพทย์ให้กลับบ้านได้ ผู้ป่วยไม่สามารถนำเชื้อมาติดต่อคนในชุมชนได้ ไม่ต้องกักตัว แต่ต้องปฏิบัติตัวแบบชีวิตวิถีใหม่ อย่างเคร่งครัด สามารถทำงาน หรือใช้ชีวิตวิถีใหม่ได้ตามปกติ ซึ่งผู้ติดเชื้อมีโอกาสติดเชื้อซ้ำได้ แต่ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นหลัง 3 เดือนไปแล้ว จึงจำเป็นต้องได้รับการฉีดวัคซีนในภายหลังด้วย


การเดินทางเข้าจังหวัดน่าน ยังคงขอความร่วมมือทุกท่าน สแกน QR Code น่านปลอดภัย หรือลิงค์เข้าสู่ระบบลงข้อมูล “น่านปลอดภัย”http://101.51.127.80:5555/ เพื่อความสะดวกผู้เดินทางสามารถบันทึกข้อมูลสแกน QR Code หรือเข้าตามลิงค์ ก่อนการเดินทางเข้าจังหวัดน่าน ภายใน 12 ชม. กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะ ท่านสามารถกรอกข้อมูล เพิ่มชื่อผู้ร่วมเดินทางได้ไม่เกิน 4 คน กรณีไม่สะดวกใช้มือถือสมาร์ทโฟน ท่านสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่เจ้าหน้าที่ ซึ่งที่ผ่านมามีผู้เดินทางเข้าจังหวัดน่าน และกรอกข้อมูลผ่าน น่านปลอดภัย เฉลี่ยวันละ 130-170 คน

ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการติดตาม และป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่ต่อไป
จังหวัดน่าน มียอดผู้ป่วยโควิด 19 ชาวน่าน ที่กลับมารักษาตัวที่บ้านมากที่สุดในภาคเหนือ จำนวน 1,561 ราย(ข้อมูล ณ วันที่ 21 ส.ค. 64) ทั้งนี้ผู้ป่วยต้องเป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดน่าน สามารถประสานติดต่อทาง Call Center 084-2128070 ID Line : @876vtsfm โดยทีมงานจะรับเรื่องทำการซักประวัติ อาการ ผลการตรวจโควิด-19 ที่อยู่ต้นทางและภูมิลำเนา และขอหลักฐานเอกสารประกอบ แล้วแจ้งผู้ป่วยให้รอรับการตอบกลับจาก รพ.น่าน หรือ รพร.ปัว ที่จะรับรักษา ภายใน 24 ชม.

การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดน่าน ประชาชนฉีดวัคซีน แล้วจำนวน 84,470 โดส/คน คิดเป็นร้อยละ 17.68 ซึ่งมีแผนบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19 จังหวัดน่าน ภายในเดือนสิงหาคม จะเร่งรัดฉีดวัคซีนกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป กลุ่มผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค และหญิงตั้งครรภ์ (กลุ่ม 608) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และเดือนกันยายน ร้อยละ 70 พร้อมดำเนินการฉีดทุกวันไม่มีวันหยุด
จังหวัดน่าน ได้ดำเนินการเตรียมสถานที่ จัดตั้งสถานที่แยกกักตัวสำหรับผู้ถูกควบคุมเพื่อสังเกตอาการในพื้นที่ทั้ง 15 อำเภอ เพื่อจัดหาสถานที่ที่เหมาะสม แบ่งเป็นสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตอาการ (Community Quarantine : CQ) จำนวน 800 แห่ง ศูนย์แยกกักกันในชุมชน (Community Isolation : CI) จำนวน 710 แห่ง เพื่อใช้ในการเฝ้าระวังและการกักตัว โดยพักอาศัยภายในพื้นที่ที่ทางแต่ละอำเภอได้เตรียมไว้ ซึ่งขณะนี้แต่ละแห่งอยู่ระหว่างดำเนินการ
ขณะนี้จังหวัดน่าน ยังคงใช้คำสั่ง ฉบับที่ 25 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จังหวัดน่าน ผู้ที่มีประวัติเดินทางในช่วงเวลา 14 วันก่อนเข้าพื้นที่จังหวัดน่าน ไปในพื้นที่ ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด รวม 29 จังหวัด จะต้องกักกันตัวเองอยู่ภายในบ้าน ที่พักตนเอง โรงแรม สถานที่พักเอกชน หรือสถานที่พักอื่น โดยแยกจากผู้อื่น ภายใต้การกำกับดูแลของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือ ผู้ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน จนครบ 14 วัน ยกเว้นได้รับวัคซีนครบตามที่กำหนดในคำสั่ง แต่ทั้งนี้ให้เฝ้าสังเกตอาการตนเอง (self-monitoring) เป็นเวลา 14 วัน

กรณีมีอาการผิดปกติ เช่น มีไข้ ไอแห้ง มีน้ำมูก ลิ้นไม่รับรส จมูกไม่ได้กลิ่น ตาแดง ผื่นขึ้น เป็นต้น ให้ติดต่อสถานพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในพื้นที่ทันที ทั้งนี้หากทาง ศบค. มีประกาศเปลี่ยนแปลงพื้นที่ หรือมาตรการอื่น ๆ รวมถึงการปิดสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ หลังวันที่ 31 สิงหาคมนี้ ซึ่งทางจังหวัดจะดำเนินการให้สอดคล้องกับมาตรการต่าง ๆ ที่ ศบค.กำหนดต่อไป

สำนักงานปะชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน หนังสือพิมพ์น่านนิวส์รายงาน