ชมรมพ่อค้าตลาดนัด จ.น่าน จัดการแข่งขันเรือนัดพิเศษสนามอำเภอเวียงสา ประจำปี 2560


เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ลำน้ำน่าน เชิงสะพานบ้านป่ากล้วย อำเภอเวียงสา จ.น่าน ได้จัดการแข่งขันเรือนัดพิเศษสนามอำเภอเวียงสาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการรำลึกถึงความสำคัญของแม่น้ำน่าน เพื่อเป็นการส่งเสริม สืบสาน และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวเวียงสา เพื่อสนับสนุนนโยบายด้านการท่องเที่ยวของอำเภอเวียงสา และจังหวัดน่าน ซึ่งการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ มีจำนวนเรือเข้าร่วมการแข่งขัน ประเภทเรือเล็กพิเศษ 12 ฝีพาย จำนวน 11 ลำ โดยได้รับเกียรติจากนายพงษ์ศิลป์ ผาลา ปลัดอาวุโสอำเภอเวียงสา เป็นประธานในพิธี


สรุปผลการแข่งขันเรือเล็กพิเศษ 12 ฝีพาย
รางวัลที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 7,000 บาทพร้อมถ้วยเกียรติยศ ได้แก่ เรือชยะณัฐ อำเภอเมืองน่าน
รางวัลที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาทพร้อมถ้วยเกียรติยศ ได้แก่ เรือหลานสาวย่าเมือง บ้านฝายมูล อ.ท่าวังผา
รางวัลที่ 3 ได้รับเงินรางวัล 4,000 บาทพร้อมถ้วยเกียรติยศ ได้แก่ เรือศิริภัทร์ อำเภอเมืองน่าน
รางวัลที่ 4 ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาทพร้อมถ้วยเกียรติยศ ได้แก่ เรืออชิรญา วัดขึ่งเจริญ อ.เวียงสา

ชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล ผู้สื่อข่าวกองบรรณาธิการ